Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Projekty w trakcie realizacji

30-08-2014

Leonardo da Vinci „Praktyczne doświadczenia kluczem do sukcesu zawodowego"- projekt dla uczniów w trakcie realizacji Leonardo da Vinci - „Wymieniamy doświadczenia by uczyć lepiej" – projekt dla nauczycieli w trakcie realizacji Poznański Klaster Edukacyjny - wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zaangażowanych w procesie wspomagania kształcenia (wyposażenie pracowni mechatronicznych i pracowni odnawialnych źródeł energii) Kształcenie w zakresie odnawialnych źródeł energii – odpowiedzią na ekologiczne ...
Czytaj dalej...

Projekty zrealizowane

30-08-2014

Ośrodek Informacji Oświatowej Potwierdź swoje kwalifikacje Nowe kierunki kształcenia Moja wiedza moim sukcesem Leonardo da Vinci „Europejskie metody kształcenia w zawodach przyszłości drogą do optymalizacji procesów nauczania" – projekt skierowany do nauczycieli Leonarod da Vinci "Pasjonaci i profesjonaliści-praktyki międzynarodowe drogą do zawodów przyszłości"- projekt skierowany do uczniów Zakup pomocy dydaktycznych dla spawalni i CNC ...
Czytaj dalej...