Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+

12-03-2015

Projekt „Europejskie doświadczenia zawodowe kluczem budowania wspólnych kompetencji” ma na celu podwyższanie jakości kształcenia zawodowego w naszej szkole. Dzięki międzynarodowej wymianie doświadczeń, nowatorskim metodom nauki oraz wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej, edukacja w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu pomaga podnieść kompetencje zawodowe przyszłych absolwentów i umożliwia doskonały start do kariery zawodowej. Możliwość uczestnictwa w zajęciach w instytucjach szkoleniowych i firm...
Czytaj dalej...

Projekt nr 2013-1-PL1-LEO03-37676 pt. „Wymieniamy doświadczenia by uczyć lepiej”

20-09-2014

W projekcie wzięło udział 10 nauczycieli PCEUiP kształcących na kierunkach nauczania: technik mechanik/mechanik lotniczy, technik mechatronik oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Nauczyciele odbywali wymianę w Hiszpanii przez okres 1 tygodnia. Termin realizacji wymiany przewidziano na 30.03-06.04.2014 r. Miejsce odbywania wymiany: Sevilla, Hiszpania. W trakcie wymiany nasi nauczyciele mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach w instytucjach szkoleniowych tj. w SAFA Nuestra Señora de los Reyes, czy Wyższym In...
Czytaj dalej...

Projekt nr 2013-1-PL1-LEO01-37614 pt. „Praktyczne doświadczenia kluczem sukcesu zawodowego”

30-08-2014

[vc_column width="1/1"]W projekcie bierze udział 54 uczniów PCEUiP z trzech kierunków nauczania: technik mechanik/mechanik lotniczy (18 uczniów), technik mechatronik (18 uczniów) oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (18 uczniów). Uczniowie odbywają praktyki w Hiszpanii przez okres 2 tygodni (50 godz.). Termin realizacji praktyk przewidziano na: 2 tygodnie w lutym 2014 (1 grupa), 2 tygodnie w marcu (2 grupa), 2 tygodnie w kwietniu 2014 (3 grupa). Każdej grupie towarzysz 2 opiekunów- nauczyciele PCEUiP. Miejsce odby...
Czytaj dalej...

Projekty w trakcie realizacji

30-08-2014

Leonardo da Vinci „Praktyczne doświadczenia kluczem do sukcesu zawodowego"- projekt dla uczniów w trakcie realizacji Leonardo da Vinci - „Wymieniamy doświadczenia by uczyć lepiej" – projekt dla nauczycieli w trakcie realizacji Poznański Klaster Edukacyjny - wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zaangażowanych w procesie wspomagania kształcenia (wyposażenie pracowni mechatronicznych i pracowni odnawialnych źródeł energii) Kształcenie w zakresie odnawialnych źródeł energii – odpowiedzią na ekologiczne ...
Czytaj dalej...

Projekty zrealizowane

30-08-2014

Ośrodek Informacji Oświatowej Potwierdź swoje kwalifikacje Nowe kierunki kształcenia Moja wiedza moim sukcesem Leonardo da Vinci „Europejskie metody kształcenia w zawodach przyszłości drogą do optymalizacji procesów nauczania" – projekt skierowany do nauczycieli Leonarod da Vinci "Pasjonaci i profesjonaliści-praktyki międzynarodowe drogą do zawodów przyszłości"- projekt skierowany do uczniów Zakup pomocy dydaktycznych dla spawalni i CNC ...
Czytaj dalej...