Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Projekt nr 2013-1-PL1-LEO01-37614 pt. „Praktyczne doświadczenia kluczem sukcesu zawodowego"

W projekcie bierze udział 54 uczniów PCEUiP z trzech kierunków nauczania: technik mechanik/mechanik lotniczy (18 uczniów), technik mechatronik (18 uczniów) oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (18 uczniów). Uczniowie odbywają praktyki w Hiszpanii przez okres 2 tygodni (50 godz.). Termin realizacji praktyk przewidziano na: 2 tygodnie w lutym 2014 (1 grupa), 2 tygodnie w marcu (2 grupa), 2 tygodnie w kwietniu 2014 (3 grupa). Każdej grupie towarzysz 2 opiekunów- nauczyciele PCEUiP. Miejsce odbywania praktyk: Sevilla, Hiszpania.

Praktyki dla technika systemów i urządzeń energetyki odnawialnej odbywać się będą w ośrodku szkoleniowym SAFA. W ramach praktyk uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie: projektowania (z naciskiem na rysunek techniczny), obliczania i budżetowania instalacji fotowoltaicznych, montażu instalacji solarnej (siatki połączone, pojedyncze lub samodzielne systemy, systemów fotowoltaicznych), utrzymania instalacji fotowoltaicznych, w tym konserwacji.

Praktyki dla technika mechanika i mechatronika odbywać się będą w szkole zawodowej los Salesianos i na wydziale elektroniki na Uniwersytecie w Sewilli. Celem praktyki jest nabycie umiejętności związanej z budową i programowaniem urządzeń CNC, opartych o normy ISO na przykładzie układów sterowania Sinumerik i Fanuk oraz pogłębienie umiejętności z rysunku technicznego. Efektem końcowym będzie stworzenie dokumentacji technicznej procesu technologicznego wytwarzania detalu na maszynie CNC wraz z opisem języka programowania, przygotowaniem kompendium wiedzy programisty dotyczącego metod programowania oraz pracy na maszynie i wykonanie przykładowego detalu.

Praktyki zagraniczne są doskonałą okazją kształtowania właściwego stosunku do miejsca pracy, przełożonych, współpracowników i klientów, przestrzegania dyscypliny pracy oraz zasad etyki i kultury pracy, pogłębiania umiejętności językowych, przełamywania stereotypów i barier, podniesienia i poszerzenia swoich kwalifikacji zawodowych i językowych. Udział w projekcie zwiększy szanse na znalezienie miejsca pracy. Dzięki udziałowi w praktyce nasi uczniowie zdobędą: zaświadczenia i certyfikaty ukończenia praktyk, które wzbogacą ich dokumentację aplikacyjną. Uczniowie poznają kulturę i region innego kraju, zwiedzą stolicę prowincji Kordobe, w regionie Andaluzji.

Uczniowie naszej szkoły otrzymają zaliczenie praktyki na podstawie takich dokumentów jak: dzienniczka praktyk, oceny z praktyk i certyfikatu od firmy euroMind, ośrodka SAFA i szkoły los Salesianos. Otrzymają certyfikaty Europass Mobilności.