Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Pedagog informacje – 2017/2018

05-09-2017

Pedagog pani Anna Musiał zaprasza wszystkich, którzy: potrzebują wsparcia w różnych sytuacjach życiowych, mają ochotę porozmawiać o swoich problemach i nie tylko..., chcieliby obudzić w sobie wiarę we własne możliwości edukacyjne i radzenie sobie z napotkanymi trudnościami, zmotywować się do podejmowania zadań o różnych stopniach trudności, radzić sobie z emocjami i efektywną organizacją czasu wolnego. Pokój 206 II piętro. tel. (061) 660-66-07 Godziny pracy pedagoga: pon. 08:00 - 14:30 wt....
Czytaj dalej...

Plan Pracy Pedagoga

02-09-2016

Plan pracy pedagoga szkolnego – ANNA MUSIAŁ   ZADANIA REALIZACJA CZAS REALIZACJI 1. PROWADZENIE BADAŃ I DZIAŁAŃ DIAGNOSTYCZNYCH UCZNIÓW, W TYM DIAGNOZOWANIE INDYWIDUALNYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH ORAZ EDUKACYJNYCH. Rozpoznanie szkolnej sytuacji ucznia  oraz jego sytuacji rodzinnej: a)      analiza teczek  osobowych  uczniów, orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznych, opinii z poradni psychologicznych- pedagogicznych; b)      kierowanie na badania do poradni psychologiczno-pedagogiczne...
Czytaj dalej...

Zajęcia Korekcyjno-Kompensacyjne

30-09-2015

Termin: wtorek 14:55 i 15:40 Cele zajęć: stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego młodzieży z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości; wspomaganie efektywności uczenia się, wyrównywanie braków w opanowaniu programu nauczania; rozwijanie funkcji językowych i spostrzeżeniowych i wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych, motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno- motorycznej; stymulacja rozwoju i k...
Czytaj dalej...

Ośrodki Pomocy i Wsparcia

30-09-2015

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 ul. Sierakowska 23 Poznań tel. 61 852 85 58 Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu ul. 28 czerwca 1956 r. 149 tel. 61 832 29 61 ul. Litewska 8 tel. 61 841 79 67 ul. Opolska 58 tel. 61 832 29 61 Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR ul. Grunwaldzka 55 Poznań tel. 61 868 72 27 Centrum Profilaktyki Uzależnień Al. Marcinkowskiego 21 Poznań, tel. 61 841 79 67 Punkt Interwencji Kryzysowej (całodobowo) ul. Niedziałkowskiego 30 Poznań tel. 61 83...
Czytaj dalej...

Wielka Zbiórka Książek

21-04-2017

Biblioteka szkolna serdecznie zaprasza uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły do udziału w Wielkiej Zbiórce Książek dla małych i dużych pacjentów placówek medycznych. Zbiórka potrwa od 24.04 do 19.05. Jeżeli posiadacie w swoich zbiorach książki w dobrym stanie dla dzieci i młodzieży oraz "czytadła" dla dorosłych, najlepiej wydane po 2000 roku, można przynieść je do biblioteki. Zgromadzone książki zostaną przekazane do Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu, skąd trafią na półki szpitalnyc...
Czytaj dalej...