Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Projekty zrealizowane

  1. Ośrodek Informacji Oświatowej
  2. Potwierdź swoje kwalifikacje
  3. Nowe kierunki kształcenia
  4. Moja wiedza moim sukcesem
  5. Leonardo da Vinci „Europejskie metody kształcenia w zawodach przyszłości drogą do optymalizacji procesów nauczania" – projekt skierowany do nauczycieli
  6. Leonarod da Vinci "Pasjonaci i profesjonaliści-praktyki międzynarodowe drogą do zawodów przyszłości"- projekt skierowany do uczniów
  7. Zakup pomocy dydaktycznych dla spawalni i CNC