Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Projekt nr 2013-1-PL1-LEO01-37614 pt. „Praktyczne doświadczenia kluczem sukcesu zawodowego”

30-08-2014

[vc_column width="1/1"]W projekcie bierze udział 54 uczniów PCEUiP z trzech kierunków nauczania: technik mechanik/mechanik lotniczy (18 uczniów), technik mechatronik (18 uczniów) oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (18 uczniów). Uczniowie odbywają praktyki w Hiszpanii przez okres 2 tygodni (50 godz.). Termin realizacji praktyk przewidziano na: 2 tygodnie w lutym 2014 (1 grupa), 2 tygodnie w marcu (2 grupa), 2 tygodnie w kwietniu 2014 (3 grupa). Każdej grupie towarzysz 2 opiekunów- nauczyciele PCEUiP. Miejsce odby...
Czytaj dalej...

Projekty w trakcie realizacji

30-08-2014

Leonardo da Vinci „Praktyczne doświadczenia kluczem do sukcesu zawodowego"- projekt dla uczniów w trakcie realizacji Leonardo da Vinci - „Wymieniamy doświadczenia by uczyć lepiej" – projekt dla nauczycieli w trakcie realizacji Poznański Klaster Edukacyjny - wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zaangażowanych w procesie wspomagania kształcenia (wyposażenie pracowni mechatronicznych i pracowni odnawialnych źródeł energii) Kształcenie w zakresie odnawialnych źródeł energii – odpowiedzią na ekologiczne ...
Czytaj dalej...

Projekty zrealizowane

30-08-2014

Ośrodek Informacji Oświatowej Potwierdź swoje kwalifikacje Nowe kierunki kształcenia Moja wiedza moim sukcesem Leonardo da Vinci „Europejskie metody kształcenia w zawodach przyszłości drogą do optymalizacji procesów nauczania" – projekt skierowany do nauczycieli Leonarod da Vinci "Pasjonaci i profesjonaliści-praktyki międzynarodowe drogą do zawodów przyszłości"- projekt skierowany do uczniów Zakup pomocy dydaktycznych dla spawalni i CNC ...
Czytaj dalej...