Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Projekt nr 2013-1-PL1-LEO03-37676 pt. „Wymieniamy doświadczenia by uczyć lepiej"

W projekcie wzięło udział 10 nauczycieli PCEUiP kształcących na kierunkach nauczania: technik mechanik/mechanik lotniczy, technik mechatronik oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Nauczyciele odbywali wymianę w Hiszpanii przez okres 1 tygodnia. Termin realizacji wymiany przewidziano na 30.03-06.04.2014 r. Miejsce odbywania wymiany: Sevilla, Hiszpania.

W trakcie wymiany nasi nauczyciele mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach w instytucjach szkoleniowych tj. w SAFA Nuestra Señora de los Reyes, czy Wyższym Instytucie Technologicznym ADA, gdzie zapoznali się z bogatą ofertą kształcenia zawodowego i nowocześnie wyposażonymi pracowniami, a także w prywatnym ośrodku nauczania La Casa Salesiana de la Santísima Trinidad, w którym zapoznali się z systemem kształcenia zawodowego, z głównymi kierunkami kształcenia oraz zwiedzili nowocześnie wyposażone pracownie i laboratoria. Uczestnicy w trakcie wymiany zwiedzili takie firmy jak:

- Project Movele - działającą w branży energetyki krajowej,

- Abengoa – będącej liderem wśród firm branży energii słonecznej.

Projekt umożliwił naszym nauczycielom zapoznanie się z systemem kształcenia w Hiszpanii. Ponad to wymiana była okazją do zapoznania się jak przebiega praca w przedsiębiorstwach związanych z energetyką odnawialną, mechaniką i mechatroniką i porównania ich z dotychczasowymi doświadczeniami zawodowymi.

Nauczyciele naszej szkoły otrzymali dokumenty potwierdzające odbycie wymiany m. in. certyfikaty Europass Mobilność.