Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Projekt „Europejskie doświadczenia zawodowe kluczem budowania wspólnych kompetencji” ma na celu podwyższanie jakości kształcenia zawodowego w naszej szkole.

Dzięki międzynarodowej wymianie doświadczeń, nowatorskim metodom nauki oraz wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej, edukacja w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu pomaga podnieść kompetencje zawodowe przyszłych absolwentów i umożliwia doskonały start do kariery zawodowej.
Możliwość uczestnictwa w zajęciach w instytucjach szkoleniowych i firmach branżowych na terenie Hiszpanii pozwala naszym nauczycielom na obserwację i późniejsze zastosowanie dobrych praktyk w doskonaleniu programów nauczania dla zawodów:
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
• technik mechatronik oraz
• technik mechanik/mechanik lotniczy.

Celem projektu jest również poszerzanie przez uczniów wiedzy i umiejętności w ramach praktyk zagranicznych poprzez nabycie dodatkowych umiejętności zawodowych, podniesienie umiejętności językowych, znajomość nowych systemów oraz nabywania umiejętności i metod pracy w Europie.