Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. obowiązuje nowa forma kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać bezpłatnie kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

      headerkkz

Nauka w KKZ jest bezpłatna!

   

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się każda osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa, szkoła średnia, szkoła wyższa) czy sytuację na rynku pracy (oferta dla studentów, osób pracujących jak i bezrobotnych).

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) to nowoczesna i bezpłatna forma kształcenia adresowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnianiem konkretnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Jest to bardzo elastyczny system kształcenia, który umożliwia w krótkim czasie przygotowanie się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji i wiedzy, a tym samym sprostanie oczekiwaniom pracodawcy.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie wraz z zrealizowaniem praktyk zawodowych w ramach kwalifikacji umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Chcąc uzyskać tytuł technika (tytuł ukończenia Technikum) lub wykwalifikowanego robotnika (tytuł ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej) należy ukończyć wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie.

* tytuł technika wymaga dodatkowo poświadczenia posiadania średniego wykształcenia. 

Nabór na KKZ trwa cały rok - rozpoczęcie zajęć z chwilą zekrutowania pełnej grupy uczestników (minimum 20 osób).

Wymagane dokumenty:

     

Ankietę rekrutacyjną należy dostarczyć elektronicznie lub osobiście do Działu Kursów i Szkoleń lub Sekretariatu szkoły (szkolenia@ckziupoznan.pl, sekretariat@ckziupoznan.pl). Resztę wymaganych dokumentów można dostarczyć z chwilą zebrania pełnej grupy uczestników.

 

UWAGA!!!

Można jescze się zgłaszać na kwalifikacyjny kurs zawodowy EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, który uruchamiamy w lutym


.

 

Więcej informacji na temat oferowanych KKZ - poniżej

   

kliknij: AKTUALNOŚCI - plany zajęć, zmiany w zjazdach, nowo otwarte kursy

..

 

kliknij: REKRUTACJA - POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

. .  

kliknij: KWALIFIKACYJNE KURSY W CKZiU - otwarte rekrutacje

.