Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Projekty w trakcie realizacji

  1. Leonardo da Vinci „Praktyczne doświadczenia kluczem do sukcesu zawodowego"- projekt dla uczniów w trakcie realizacji
  2. Leonardo da Vinci - „Wymieniamy doświadczenia by uczyć lepiej" – projekt dla nauczycieli w trakcie realizacji
  3. Poznański Klaster Edukacyjny - wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zaangażowanych w procesie wspomagania kształcenia (wyposażenie pracowni mechatronicznych i pracowni odnawialnych źródeł energii)

Kształcenie w zakresie odnawialnych źródeł energii – odpowiedzią na ekologiczne wyzwania przyszłości (wniosek złożony do WFOŚ).