Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Doposażenie pracowni Technikum w CKZiU w Poznaniu w ramach projektu „Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu” Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

Doposażenie pracowni Technikum w CKZiU w Poznaniu w ramach projektu „Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu” Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

umowa-projekt-sr-ue

siwz-sr-ue

ogłoszenie_bzp

wyjaśnienie treści siwz

ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_bzp

wyjaśnienie treści siwz oraz zmiana treści siwz

ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_bzp2

wyjaśnienie treści siwz oraz zmiana treści siwz2

informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty