Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

KKZ w CKZiU

24-05-2016

Czym jest Kształcenie Ustawiczne? Kształcenie ustawiczne jest jednym z najistotniejszych elementów strategii rozwoju współczesnych gospodarek. Zmieniające się potrzeby rynku pracy, postęp technologiczny oraz wysoka konkurencyjność narzucają  osobom dorosłym  konieczność ciągłego podwyższania swoich kwalifikacji, uzupełniania umiejętności zawodowych lub całkowitej zmiany zawodu. Osoby, które nie potrafią dopasować się do współczesnych wymogów rynku pracy, nie posiadają odpowiedniej wiedzy i umiejętności  o...
Czytaj dalej...

KKZ – Rekrutacja

24-05-2016

Nabór na KKZ trwa cały rok – rozpoczęcie zajęć z chwilą zrekrutowania pełnej grupy uczestników (minimum 20 osób). Wymagane dokumenty: ankieta rekrutacyjna (do pobrania poniżej  lub dostępna u doradcy zawodowego (pokój 206) i w sekretariacie szkoły) świadectwo ukończenia gimnazjum lub 8 letniej szkoły podstawowej zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (skierowanie na badania wystawia CKZiU). 1 zdjęcie Ankietę rekrutacyjną należy dostarczyć elektronicznie lub osobiście do Dora...
Czytaj dalej...