Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

BIBLIOTEKA ON-LINE – ZAPRASZAMY!

07-04-2020

Zapraszamy nauczycieli, uczniów i rodziców na stronę biblioteki szkolnej, na której na bieżąco umieszczane są linki do różnych artykułów z zakresu nauki i rozrywki pomocne w okresie domowej kwarantanny. Proszę kliknij na poniższy link, aby przejść do BIBLIOTEKI CKZiU ON-LINE....
Czytaj dalej...

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO dla szkół

01-04-2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Urząd Ochrony Danych Osobowych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przygotował poradnik „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”. Jest to materiał, który zawiera najważniejsze informacje na temat bezpiecznego przetwarzania danych podczas kształcenia na odległość. Z poradnika mogą korzystać dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także rodzice i uczniowie. Dodatkowo opracowaliśmy zestaw dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych podczas kształcenia na odległoś...
Czytaj dalej...

ODWOŁANIE ZAJĘĆ!

11-03-2020

Odwołuje się zajęcia dla: • Technikum Elektroniczno-Mechanicznego, • Branżowej Szkoły I stopnia, • Słuchaczy KKZ, • Kursy praktyczne dla pracodawców, • Zajęcia praktyczne w CKZ. w związku z zawieszeniem zajęć w CKZiU w terminie do 25.03.2020r. ...
Czytaj dalej...

Z UWAGI NA ZAWIESZENIE ZAJĘĆ!

11-03-2020

Z uwagi na zawieszenie zajęć w terminie od 11 do 25.03.2020 (włącznie) odwołuje się następujące spotkania: • Konsultacje z rodzicami uczniów w dniu 12.03.2020 • Drzwi otwarte w dniu 14.03.2020 Nowe terminy w/w spotkań zostaną podane do wiadomości po 25.03.2020r....
Czytaj dalej...

Uwaga – rozpoczęcie zajęć na kierunku MG.19.!!!

03-10-2019

Rozpoczęcie zajęć na kierunku MG.19, 1 rok (semestr I) odbędzie się w piątek 4.10.2019. o godz. 16.00 w Budynku Centrum Kształcenia Praktycznego CKZiU przy ul. Grunwaldzkiej 200. Proszę o niezawodne przybycie, ponieważ na początku będą omawiane ważne kwestie organizacyjne....
Czytaj dalej...

KKZ w CKZiU

24-05-2016

KKZ W CKZIU Czym jest Kształcenie Ustawiczne? Kształcenie ustawiczne jest jednym z najistotniejszych elementów strategii rozwoju współczesnych gospodarek. Zmieniające się potrzeby rynku pracy, postęp technologiczny oraz wysoka konkurencyjność narzucają  osobom dorosłym  konieczność ciągłego podwyższania swoich kwalifikacji, uzupełniania umiejętności zawodowych lub całkowitej zmiany zawodu. Osoby, które nie potrafią dopasować się do współczesnych wymogów rynku pracy, nie posiadają odpowiedniej wiedzy i umiej...
Czytaj dalej...

KKZ – Rekrutacja

24-05-2016

Nabór na kwalifikacyjny kurs zawodowy trwa cały rok – rozpoczęcie zajęć z chwilą zrekrutowania pełnej grupy uczestników (minimum 20 osób) Wymagane dokumenty: ankieta rekrutacyjna (do pobrania poniżej lub w pok. 104) oryginał świadectwa ukończenia ostatnio ukończonej szkoły ( min. gimnazjum lub 8- letniej szkoły podstawowej) zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (skierowanie na badania wystawia Centrum). Ankietę rekrutacyjną należy dostarczyć elektronicznie (szkolenia@ckziupozn...
Czytaj dalej...