Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Z UWAGI NA ZAWIESZENIE ZAJĘĆ!

Z uwagi na zawieszenie zajęć w terminie od 11 do 25.03.2020 (włącznie) odwołuje się następujące spotkania:
• Konsultacje z rodzicami uczniów w dniu 12.03.2020
• Drzwi otwarte w dniu 14.03.2020
Nowe terminy w/w spotkań zostaną podane do wiadomości po 25.03.2020r.