Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Organizacja próbnych matur

01-04-2020

Organizacja próbnych matur 1. Egzamin maturalny próbny jest dobrowolny i nie podlega ocenie. 2. Arkusze pobieracie ze stron OKE (lub CKE) o godz. 9.00 lub 14.00 (harmonogram w załączniku przesłany ostatnio przez szkołę) 3. Zadania rozwiązujecie w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie (czas podany będzie na pierwszej stronie arkusza), zapisując swoje rozwiązania w formie: • w pliku w edytorze tekstu lub • na wydruku lub • na zwykłej kartce papieru (przesyłacie skanem lub zdjęcia) n...
Czytaj dalej...

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO dla szkół

01-04-2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Urząd Ochrony Danych Osobowych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przygotował poradnik „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”. Jest to materiał, który zawiera najważniejsze informacje na temat bezpiecznego przetwarzania danych podczas kształcenia na odległość. Z poradnika mogą korzystać dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także rodzice i uczniowie. Dodatkowo opracowaliśmy zestaw dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych podczas kształcenia na odległoś...
Czytaj dalej...

Drodzy Maturzyści!

27-03-2020

Informujemy, że CKE i OKE udostępnią Wam materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego. Nasza szkoła przeprowadzi takie próby zgodnie z informacją CKE od 2-8 kwietnia br. Załączmy do niniejszego komunikatu informację Dyrektora CKE z 26.03.2020r. dot. próbnego egzaminu maturalnego. Proszę kliknąć, aby otworzyć. L.Białk-Cieślak...
Czytaj dalej...

Pomoc dla uczniów podczas podejmowania decyzji o wyborze szkoły – Uczniowski Niezbędnik – CDZdM

26-03-2020

Szanowni Państwo, na stronie internetowej Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży pojawiła się nowa zakładka - Uczniowski Niezbędnik. Znajdują się w niej materiały, które mogą okazać się pomocne dla uczniów podczas podejmowania decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej albo kierunku studiów, czy też szkoły policealnej. Zachęcamy Państwa do zmieszczenia na stronach internetowych szkół bezpośredniego linku do Uczniowskiego Niezbędnika. Adres: http://www.cdzdm.pl/PL-H569/uczniowski-niezbednik.html...
Czytaj dalej...

ODWOŁANIE ZAJĘĆ!

11-03-2020

Odwołuje się zajęcia dla: • Technikum Elektroniczno-Mechanicznego, • Branżowej Szkoły I stopnia, • Słuchaczy KKZ, • Kursy praktyczne dla pracodawców, • Zajęcia praktyczne w CKZ. w związku z zawieszeniem zajęć w CKZiU w terminie do 25.03.2020r. ...
Czytaj dalej...

Z UWAGI NA ZAWIESZENIE ZAJĘĆ!

11-03-2020

Z uwagi na zawieszenie zajęć w terminie od 11 do 25.03.2020 (włącznie) odwołuje się następujące spotkania: • Konsultacje z rodzicami uczniów w dniu 12.03.2020 • Drzwi otwarte w dniu 14.03.2020 Nowe terminy w/w spotkań zostaną podane do wiadomości po 25.03.2020r....
Czytaj dalej...

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

10-03-2020

W dniach 11.03-24.03.2020 r. zostają zawieszone zajęcia w szkole na podstawie pisma organu prowadzącego, skierowanego do dyrektorów placówek, informującego o konieczności zawieszenia zajęć dydaktycznych i opiekuńczych....
Czytaj dalej...