Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

MATURY 2020 - KOMUNIKAT!

Drodzy Maturzyści!

Zgodnie z procedurami obowiązującymi CKZiU prosimy o przybycie na egzamin maturalny na minimum godzinę przed wyznaczonym egzaminem (tj. na godz. 8 lub 13).
Przy wejściu do szkoły nauczyciele pokierują Was do wybranych sal egzaminacyjnych zgodnie z przydziałem.

Proszę nie zapomnijcie o środkach ochrony osobistej jak i o przyborach szkolnych.

Przypominamy, że po egzaminie osoby, które nie odebrały loginów i haseł do systemu OKE (dot. sprawdzenia wyniku egzaminu maturalnego) mogą to uczynić w sekretariacie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

L.Białk-Cieślak