Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Drodzy Profesorowie i Uczniowie, Rodzice!
W zgiełku niewiadomych i wciąż tłumionych zapytań i głosów zakończyliśmy rok szkolny 2019/2020. Często w źródle niepewności byliśmy jak trzcina, słabi, ale nieugięci, bo jak stwierdził Blaise Pascal: „Człowiek jest tylko trzciną …(….) ale trzciną myślącą”, która nie ugnie się i nie złamie mimo przeszkód. Sięgajcie po nowe doświadczenia. Choć dotarliście do mety ważnego etapu życia, musicie pamiętać, że do kolejnej mety przybywa się tylko po to, by iść dalej, zdobywać nowe źródła poznania. Sięgajcie więc po nowe doświadczenia, ale pamiętajcie, że szczyty zdobywa się stopniowo.
Nie zatrzymujcie się przy każdej porażce, bo errare humanum est, błądzenie jest rzeczą ludzką, idźcie dalej. Los sprzyja nie tylko odważnym, ale ambitnym i sumiennym. Pokonywanie siebie, własnych trudności jest źródłem prawdziwego rozwoju.
Nie poddawajcie, kroczcie śmiało i z podniesioną głową przez proces zwany Życiem. Bądźcie sobą, cokolwiek mówią inni. Zachowajcie własną godność, człowieczeństwo, szacunek wobec ludzi, z którymi przyjdzie Wam spotkać się w życiu. Jesteście mądrymi, wspaniałymi Młodymi Ludźmi, którzy w tych trudnych warunkach walki z epidemią, potrafili współpracować, pomagać i zachować godność.
Wielokrotnie dawaliście powody, że nie boicie się stać w miejscu, pragniemy, abyście tacy pozostali. Życzymy Wam oraz sobie, aby nasza wiara w dobro, piękno i jasność umysłu pomogła otworzyć nowy rok szkolny 2020/2021 z optymizmem i wiarą w fakt, że znów staniemy na szczycie i zdamy egzamin z własnego człowieczeństwa, w którym nie brakuje zaufania, empatii, rozsądku i mądrości.
Ufajcie rozumowi, ale nigdy nie negujcie intuicji, radosnych i pozytywnych emocji, aby zasłużyć na miano prawdziwego Człowieka. Czas pokazał, że spełniliście pokładane w Was nadzieje, sprostaliście trudnym i często męczącym zadaniom czy projektom, w teorii i w praktyce.
Nie poddawajcie, kroczcie śmiało i z podniesioną głową przez proces zwany Życiem. Bądźcie sobą, cokolwiek mówią inni. Zachowajcie własną godność, człowieczeństwo, szacunek wobec ludzi, z którymi przyjdzie Wam spotkać się w życiu. Jesteście mądrymi, wspaniałymi Młodymi Ludźmi, którzy w tych trudnych warunkach walki z epidemią, potrafili współpracować, pomagać i zachować godność.

Dyrektor i Grono Pedagogiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
Poznań 26.06.2020r.