Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

06-07-2016

Informujemy, iż od wczoraj tj. 5 lipca 2016r. można odbierać świadectwa maturalne. Zdający, którzy spełniają wymogi prawne i zamierzają przystąpić do egzaminu poprawkowego muszą złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2016r. pisemne oświadczenie do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Oświadczenia można odbierać w sekretariacie szkoły. Egzaminy poprawkowe przeprowadzone będą w następujących terminach: - Egzaminy pisemne 23 sierpnia 2016r. godz. 9:00 - Egzaminy ustne 24 sierpnia 2016r. godz. 9:00...
Czytaj dalej...