Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

Informujemy, iż od wczoraj tj. 5 lipca 2016r. można odbierać świadectwa maturalne. Zdający, którzy spełniają wymogi prawne i zamierzają przystąpić do egzaminu poprawkowego muszą złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2016r. pisemne oświadczenie do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Oświadczenia można odbierać w sekretariacie szkoły.
Egzaminy poprawkowe przeprowadzone będą w następujących terminach:
- Egzaminy pisemne 23 sierpnia 2016r. godz. 9:00
- Egzaminy ustne 24 sierpnia 2016r. godz. 9:00