Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Mobilna biblioteka szkolna – lektury do czytania i słuchania

08-12-2017

Dostęp do lektur szkolnych został znacznie ułatwiony dzięki projektowi Wolne Lektury. Komfortowa sytuacja dla uczniów. Nie grozi wam, że ktoś was ubiegnie i wypożyczy książkę przed wami – lektur starczy bowiem dla wszystkich, a wypożyczonych książek w ogóle nie trzeba będzie zwracać do biblioteki. Niemożliwe? Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło portal Lektury.gov.pl, na którym udostępniane są lektury. Portal powstał jako narzędzie ułatwiające zapoznawanie się z utworami literacki...
Czytaj dalej...

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

06-07-2016

Informujemy, iż od wczoraj tj. 5 lipca 2016r. można odbierać świadectwa maturalne. Zdający, którzy spełniają wymogi prawne i zamierzają przystąpić do egzaminu poprawkowego muszą złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2016r. pisemne oświadczenie do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Oświadczenia można odbierać w sekretariacie szkoły. Egzaminy poprawkowe przeprowadzone będą w następujących terminach: - Egzaminy pisemne 23 sierpnia 2016r. godz. 9:00 - Egzaminy ustne 24 sierpnia 2016r. godz. 9:00...
Czytaj dalej...

Zapraszamy na Targi Edukacyjne

17-03-2015

W dniach od 20 do 22 marca nasza szkoła będzie prezentować swoją ofertę edukacyjną na Targach Edukacyjnych. Zapraszamy do naszego stoiska (teren MTP) hala 7a stanowisko 44....
Czytaj dalej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje

17-03-2015

Przypominamy o terminie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Technik mechanik cz. pisemna 15.06. godz.12.00 Technik mechanik cz. praktyczna 16.06. godz.9.00 Prosimy o przybycie 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu. ...
Czytaj dalej...

Trwa nabór do Szkoły Policealnej

25-02-2015

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzi nabór na semestr letni do Szkoły Policealnej. Od marca można rozpocząć naukę w zawodach: technik rachunkowości, technik administracji, technik bhp, technik informatyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Kandydaci do szkoły proszeni są o wypełnienie i przesłanie na adres sekretariat@ckziupoznan.pl  ankiety-kwestionariusza (do pobrania poniżej)...
Czytaj dalej...

Szkoła Policealna dla Dorosłych

05-02-2015

Szkoła Policealna kształci w zawodach: technik rachunkowości technik administracji technik bezpieczeństwa i higieny pracy technik informatyk technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie System kształcenia: zaoczny (nauka w piątki po południu i w soboty), w miarę możliwości dwa razy w miesiącu Czas trwania nauki: 2 lata (cztery semestry) Nabór: czerwiec-sierpień (nauka od września), grudzień-styczeń (nauka od lutego) Wymagane dokumenty: ...
Czytaj dalej...