Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

„Stary” egzamin zawodowy

30-08-2014

Terminy "starego" egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku 2014 w semestrze letnim.Etap pisemny23 czerwca (poniedziałek) godz. 12.00. Czas trwania egzaminu 120 minut. Zdający zgłaszają się na egzamin pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Należy mieć ze sobą dowód osobisty i czarny długopisEgzamin praktycznyod 24 do 27 czerwca 2014 r. technik mechanik - 24 czerwca (wtorek) godz. 9:00, czas trwania 180 minut technik mechatronik - 24 czerwca (wtorek) i 25 czerwca (środa), godz. 9:00 I zmiana, godz. 15:00 II ...
Czytaj dalej...

Czym jest „nowy” egzamin zawodowy?

30-08-2014

Od 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym. W zawodach przedstawionych w nowej klasyfikacji wyodrębniono kwalifikacje. Przez kwalifikację w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany równie...
Czytaj dalej...