Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

UWAGA!

Ogłaszamy nabór na kwalifikacyjny kurs zawodowy w nowej kwalifikacji: ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Kurs zostanie uruchomiony we wrześniu br. i będzie trwał 2 semestry.

 

Prowadzimy otwarty nabór na kursy w następujących kwalifikacjach UWAGA NOWOŚĆ! --> MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (4 semestry) ELE.03. Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, ELE.04. Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń MEP.01. Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych  

Kwalifikację uruchamiamy z chwilą zebrania 20 chętnych!

Więcej informacji: http://ckziupoznan.pl/kkz-w-ckziu/

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. obowiązuje nowa forma kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać bezpłatnie kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

      headerkkz

Nauka w KKZ jest bezpłatna!

   

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się każda osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa, szkoła średnia, szkoła wyższa) czy sytuację na rynku pracy (oferta dla studentów, osób pracujących jak i bezrobotnych).

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) to nowoczesna i bezpłatna forma kształcenia adresowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnianiem konkretnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Jest to bardzo elastyczny system kształcenia, który umożliwia w krótkim czasie przygotowanie się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji i wiedzy, a tym samym sprostanie oczekiwaniom pracodawcy.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie wraz z zrealizowaniem praktyk zawodowych w ramach kwalifikacji umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Chcąc uzyskać tytuł technika (tytuł ukończenia Technikum) lub wykwalifikowanego robotnika (tytuł ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej) należy ukończyć wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie.

* tytuł technika wymaga dodatkowo poświadczenia posiadania średniego wykształcenia. 

Nabór na KKZ trwa cały rok - rozpoczęcie zajęć z chwilą zrekrutowania pełnej grupy uczestników (minimum 20 osób).

Wymagane dokumenty:

     

Ankietę rekrutacyjną należy dostarczyć elektronicznie lub osobiście do Działu Kursów i Szkoleń lub Sekretariatu szkoły (szkolenia@ckziupoznan.pl, sekretariat@ckziupoznan.pl). Resztę wymaganych dokumentów można dostarczyć z chwilą zebrania pełnej grupy uczestników.

 

 

Harmonogramy zajęć 2022 oraz regulamin - (kliknij)