Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu, ul. Jawornicka 1 Kursy i Szkolenia - pok. 104 Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:00 Tel: 61 6606619 e-mail: szkolenia@ckziupoznan.pl

Nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzimy w ciągu całego roku w następujących kwalifikacjach:

ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych ELE.03. Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych ELE.04. Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych MEP.01. Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych

Kwalifikacyjny kurs zawodowy uruchamiamy z chwilą zrekrutowania co najmniej 20 osób

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać bezpłatnie kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

headerkkz

Nauka w KKZ jest bezpłatna!

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się każda osoba dorosła bez względu na dotychczasowe wykształcenie (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa, szkoła średnia, szkoła wyższa) czy sytuację na rynku pracy (oferta dla studentów, osób pracujących jak i bezrobotnych).

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) to nowoczesna i bezpłatna forma kształcenia adresowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnianiem konkretnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Jest to bardzo elastyczny system kształcenia, który umożliwia w krótkim czasie przygotowanie się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji i wiedzy, a tym samym sprostanie oczekiwaniom pracodawcy.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie wraz ze zrealizowaniem praktyk zawodowych w ramach kwalifikacji umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie tej kwalifikacji.

W celu uzyskania tytułu technika należy ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy we wszystkich kwalifikacjach wyodrębnionych w danym zawodzie oraz poświadczyć posiadanie średniego wykształcenia.

Wymagane dokumenty:

 

Ankietę rekrutacyjną należy dostarczyć osobiście do Działu Kursów i Szkoleń lub Sekretariatu szkoły lub przesłać elektronicznie  (szkolenia@ckziupoznan.pl lub sekretariat@ckziupoznan.pl). Pozostałe wymagane dokumenty należy uzupełnić z chwilą potwierdzenia informacji o uruchomieniu kursu.

 

 

Harmonogramy zajęć oraz regulamin - (kliknij)