Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

"Stary" egzamin zawodowy

Terminy "starego" egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku 2014 w semestrze letnim.

Etap pisemny

23 czerwca (poniedziałek) godz. 12.00.
Czas trwania egzaminu 120 minut.
Zdający zgłaszają się na egzamin pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Należy mieć ze sobą dowód osobisty i czarny długopis

Egzamin praktyczny

od 24 do 27 czerwca 2014 r.

technik mechanik - 24 czerwca (wtorek) godz. 9:00, czas trwania 180 minut

technik mechatronik - 24 czerwca (wtorek) i 25 czerwca (środa), godz. 9:00 I zmiana, godz. 15:00 II zmiana, czas trwania 240 minut

technik rachunkowości - 26 czerwca (czwartek) godz. 9:00, czas trwania 240 minut

technik informatyk - 24 czerwca (wtorek) godz. 9:00, czas trwania 240 minu

Zdający zgłaszają się na egzamin pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Należy mieć ze sobą dowód osobisty i czarny długopis.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których zdający mogą korzystać w etapie praktycznym egzaminu w danym zawodzie:

technik administracji - kalkulator, ołówek, gumka, linijka
technik mechanik - kalkulator, ołówek, gumka, linijka
technik informatyk - xxx
technik mechatronik - kalkulator, ołówek, gumka, linijka
technik rachunkowości - kalkulator, ołówek, gumka, linijka