Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Ośrodki Pomocy i Wsparcia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
ul. Sierakowska 23 Poznań tel. 61 852 85 58

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu
ul. 28 czerwca 1956 r. 149 tel. 61 832 29 61
ul. Litewska 8 tel. 61 841 79 67
ul. Opolska 58 tel. 61 832 29 61

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR
ul. Grunwaldzka 55 Poznań tel. 61 868 72 27

Centrum Profilaktyki Uzależnień
Al. Marcinkowskiego 21 Poznań, tel. 61 841 79 67

Punkt Interwencji Kryzysowej (całodobowo)
ul. Niedziałkowskiego 30 Poznań tel. 61 835 48 66 e-mail: pik.poznan@neostrada.pl

Komitet Ochrony Praw Dziecka
ul. Garbary 97 Poznań tel. 61 855 22 78

Niebieska linia (pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie)
tel. bezpłatny 0800 120 002, Poznań tel. 61 864 21 26

Poznańskie Centrum Świadczeń (wyprawka szkolna, pomoc materialna dla uczniów: zasiłek szkolny, stypendium szkolne, stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego)
ul. Wszystkich Świętych 1 Poznań tel. 61 878 58 99 www.pcs-poznan.pl