Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Kształcenie ustawiczne

Nasze społeczeństwo charakteryzuje dość wysoki poziom wykształcenia jednakże kończąc edukację w formalnym systemie kształcenia rzadko podejmowane są inicjatywy edukacyjne zawierające się w systemie kształcenia ustawicznego.

 

Czemu osoby dorosłe nie podejmują dalszego kształcenia, doskonalenia zawodowego?

  • brak dostatecznych informacji o możliwych formach kształcenia ustawicznego

  • brak czasu i natłok obowiązków

  • brak odpowiednich środków finansowych

 

Kształcenie ustawiczne wychodzi naprzeciw barierom ograniczającym dalszą edukację osób dorosłych proponując dalszą edukację w celu podnoszenia swojego wykształcenia i kwalifikacji.

 

Czym jest Kształcenie Ustawiczne?

Kształcenie ustawiczne jest jednym z najistotniejszych elementów strategii rozwoju współczesnych gospodarek. Zmieniające się potrzeby rynku pracy, postęp technologiczny oraz wysoka konkurencyjność narzucają  osobom dorosłym  konieczność ciągłego podwyższania swoich kwalifikacji, uzupełniania umiejętności zawodowych lub całkowitej zmiany zawodu.

Osoby, które nie potrafią dopasować się do współczesnych wymogów rynku pracy, nie posiadają odpowiedniej wiedzy i umiejętności  oraz dostępu do informacji są zagrożone bezrobociem, wykluczeniem, a także innymi negatywnymi zjawiskami społecznymi.

Kształcenie ustawiczne pozwala osobom dorosłym na bezpłatne uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w takich instytucjach

kariera zawodowa