Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Doradztwo zawodowe

 


 

Kontakt:

doradztwoustawiczne@ckziupoznan.pl

(61) 66-06-606 – sekretariat


 

Doradca Zawodowy

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

POMOŻE:

UDZIELI INFORMACJI DOTYCZĄCYCH:

 • opracować Twój własny plan kariery edukacyjnej i zawodowej
 • nabyć umiejętności poruszania się po obecnym rynku pracy
 • przygotować dokumenty aplikacyjne (CV i List Motywacyjny)
 • przygotować się do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami
 • w pogłębieniu znajomości samego siebie, zdolności, możliwości, zainteresowań i właściwości warunkujących przydatność do określonego zawodu
 • zrozumieć i dokonać obiektywnej oceny sytuacji w jakiej się znajduje
 • możliwości dokształcania oraz doskonalenia osób dorosłych
 • możliwości podwyższenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych
 • zawodów i specjalności, w tym o zadaniach i czynnościach zawodowych i wymaganiach psychofizycznych oraz szansach zatrudnienia
 • oferty edukacyjnej dla dorosłych w CKZiU
 • stron internetowych, na których znajdują się informacje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub poszukiwaniu pracy
 • instytucji i organizacji, które mogą wspierać indywidualne działania w rozwiązywaniu problemów zawodowych, poszukiwaniu pracy lub podejmowania działalności gospodarczej

 
INDYWIDUALNA PORADA
pozwoli na dokonanie analizy predyspozycji zawodowych, doświadczenia zawodowego, kwalifikacji i umiejętności w kontekście wybranego zawodu i rozwoju zawodowego

DZ