Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

2017 rok Świętego Brata Alberta

Adam Hilary Berdnard (imię zakonne Albert) Chmielowski - założyciel zgromadzenia tercjarzy i tercjarek, franciszkanin, działacz charytatywny.

W 2017 roku mija 130 lat od przywdziania przez niego habitu.
Jego wielki talent oraz poświęcenie dla drugiego człowieka przyczyniły się do utrwalenia wśród Polaków najważniejszych postaw społecznych oraz dały im nadzieję na niepodległość i sprawiedliwość społeczną na kolejne dziesięciolecia.