Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Spotkanie uczestników, rodziców z Dyrekcją Szkoły i nauczycielami związane z omówieniem zakończenia mobilności uczniów na praktykach w Portugalii.

Dotyczy projektu numer 2016-1-PL01 – KA102 – 024923 „Projakościowe kształcenie zawodowe” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Uprzejmie informujemy Państwa, że spotkanie uczestników, rodziców z Dyrekcją Szkoły i nauczycielami związane z omówieniem zakończenia mobilności uczniów na praktykach w Portugalii odbędzie się 15.12.2016 r. g. 16.00 sala 1 ul. Jawornicka 1.

 

Koordynator projektu

Anna Torzyńska