Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Spotkanie uczestników, rodziców z Dyrekcją Szkoły i nauczycielami związane z omówieniem zakończenia mobilności uczniów na praktykach w Portugalii.

09-12-2016

Dotyczy projektu numer 2016-1-PL01 – KA102 – 024923 „Projakościowe kształcenie zawodowe” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   Uprzejmie informujemy Państwa, że spotkanie uczestników, rodziców z Dyrekcją Szkoły i nauczycielami związane z omówieniem zakończenia mobilności ucz...
Czytaj dalej...

Regulamin Campusa

21-10-2016

Uczniowie, którzy wyjeżdżają na praktyki do Portugalii zobowiązani są zabrać ze sobą odzież oraz obuwie robocze. Regulamin_campusa...
Czytaj dalej...

Praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+

12-03-2015

Projekt „Europejskie doświadczenia zawodowe kluczem budowania wspólnych kompetencji” ma na celu podwyższanie jakości kształcenia zawodowego w naszej szkole. Dzięki międzynarodowej wymianie doświadczeń, nowatorskim metodom nauki oraz wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej, edukacja w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu pomaga podnieść kompetencje zawodowe przyszłych absolwentów i umożliwia doskonały start do kariery zawodowej. Możliwość uczestnictwa w zajęciach w instytucjach szkoleniowych i firm...
Czytaj dalej...

Projekt nr 2013-1-PL1-LEO03-37676 pt. „Wymieniamy doświadczenia by uczyć lepiej”

20-09-2014

W projekcie wzięło udział 10 nauczycieli PCEUiP kształcących na kierunkach nauczania: technik mechanik/mechanik lotniczy, technik mechatronik oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Nauczyciele odbywali wymianę w Hiszpanii przez okres 1 tygodnia. Termin realizacji wymiany przewidziano na 30.03-06.04.2014 r. Miejsce odbywania wymiany: Sevilla, Hiszpania. W trakcie wymiany nasi nauczyciele mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach w instytucjach szkoleniowych tj. w SAFA Nuestra Señora de los Reyes, czy Wyższym In...
Czytaj dalej...