Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

LICEUM DLA DOROSŁYCH

Nauka w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych odbywa się w systemie zaocznym . Zajęcia realizowane są w piątki po południu i w soboty w miarę możliwości co dwa tygodnie. Nauka jest bezpłatna.

 

Wymagane dokumenty:
• ankieta (pobierz poniżej)
• 3 podpisane zdjęcia
• świadectwo ukończenia nauki na poprzednim szczeblu edukacji

 

Po ukończeniu liceum słuchacz otrzymuje świadectwo i posiada wykształcenie średnie. Może też przystąpić do matury a po jej zdaniu może kontynuować naukę na studiach wyższych. Egzamin maturalny jest przeprowadzany w budynku szkoły z zachowaniem wszelkich procedur CKE.

 

Słuchacze nie ponoszą dodatkowych opłat związanych z przystąpieniem do tego egzaminu.

 

Równocześnie słuchacz może w miarę swoich możliwości zdobywać kwalifikacje zawodowe na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. Po ukończeniu LO dla Dorosłych i zdaniu wszystkich egzaminów na kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie otrzymuje się tytuł technika.

 

Ankietę rekrutacyjną należy dostarczyć elektronicznie lub osobiście do Doradcy Zawodowego lub Sekretariatu szkoły ( sekretariat@ckziupoznan.pl). Resztę wymaganych dokumentów można dostarczyć z chwilą zebrania pełnej grupy uczestników.

Więcej informacji o naborze do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w CKZiU można uzyskać w sekretariacie szkoły (tel. 61 660-66-06)

Pliki powiązane z tym wpisem: