Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Konkurs czytelniczy

Uwaga!

harry_potter_-_logo

Biblioteka szkolna organizuje konkurs pt.

"Pokonać Voldemorta"
Pytania konkursowe o Harrym Potterze i jego przygodach

Konkurs odbędzie się dnia 26.09 o godz. 10:00
Osoby chcące wziąć udział w konkursie proszę o zgłaszanie się do biblioteki w terminie do 22 września.

Cel konkursu:
1. Popularyzacja twórczości J. K. Rowling: Harry Potter i kamień filozoficzny, Harry Potter i komnata tajemnic, Harry Potter i więzień Azbakanu.
2. Rozwijanie zainteresowań współczesną literaturą młodzieżową
3. Rozbudzanie motywacji czytania książek spoza kanonu lektur szkolnych
4. Rozwijanie wyobraźni

Regulamin konkursu:
1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów TEM
2.W konkursie może brać udział dowolna liczba uczestników
3.Zadania konkursowe składają się z zadań zamkniętych a, b, c oraz zadania otwartego.
4.Uczniowie za każdą prawidłową odpowiedź otrzymują po 1 punkcie
5.Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy,
a laureaci dodatkowo nagrody książkowe
6.Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji listy zwycięzców na stronie internetowej CKZiU w Poznaniu

Uczestnictwo w konkursie równoznaczne jest z akceptacją regulaminu
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu