Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Czasopismo aktualnym źródłem informacji

Czytanie czasopism fachowych przyczynia się do poszerzania wiedzy zawodowej, doskonalenia się i szukania nowych rozwiązań. Czasopisma dają nam możliwość śledzenia aktualnego stanu wiedzy w określonej dziedzinie, a przy tym przedstawiają materiał z różnych punktów wiedzenia, gdyż obok siebie możemy znaleźć poglądy dwóch autorów na ten sam temat.

Przegląd Lotniczy

Czasopismo poświęcone lotnictwu amatorskiemu i sportowemu.

Młody Technik

Miesięcznik skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, a szczególnie do młodzieży szkolnej interesujacej się współczesną techniką i kierunkami jej rozwoju.

Mechanik

Mechanik zamieszcza na swych łamach artykuły o nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących konstrukcji i technologii maszyn, urządzeń i narzędzi, najnowszych trendach z zakresu eksploatacji obrabiarek i urządzeń technologicznych, godnych polecenia nowościach z zakresu metrologii i wiele innych interesujących zagadnień.

Elektronik

Czasopismo upowszechnia wiedzę o nowych technologiach i produktach. Omawiane są najważniejsze wydarzenia, osiągnięcia, trendy, tendencje badawczo-rozwojowe i rynkowe w branży elektronicznej w kraju i na świecie.

Elektronika Praktyczna

Miesięcznik dla elektroników interesujących się projektowaniem układów i urządzeń elektronicznych.

GlobEnergia

Pełni rolę biuletynu informacyjnego i poradnika. Autorzy publikowanych tekstów reprezentują środowiska przemysłowe i naukowe oraz instytucje i stowarzyszenia wspierające i propagujące odnawialne źródła energii.

Chłodnictwo i klimatyzacja

Obejmuje zagadnienia dotyczące chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji i pomp ciepła. Chłodnictwo & Klimatyzacja przekazuje praktyczną wiedzę z zakresu projektowania, instalacji i eksploatacji urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Magazyn Instalatora

Miesięcznik poświęcony branży instalacyjnej (instalacje grzewcze, sanitarne, wentylacyjne).

BazTech

Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych" BazTech jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą tytuły artykułów z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska. Baza rejestruje artykuły z ponad 450 czasopism od 1998 r. Dostęp do bazy jest bezpłatny.