Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

ABSOLUTORIUM 2020

Drodzy Abiturienci i Szanowni Rodzice!

Jutro ostatni dzień szkoły. Niestety ze względu na wyjątkowo trudny rok jesteśmy zmuszeni tą uroczystość zakończenia roku szkolnego przeprowadzić w formie elektronicznej. Dlatego prosimy przyjmijcie życzenia od Dyrekcji szkoły, całego grona pedagogicznego oraz Rady Rodziców.

„Cokolwiek możesz zrobić lub marzysz, że możesz to zrobić, zacznij to.
W zdecydowaniu drzemie geniusz, potęga i magia.”
Johann Wolfgang von Goethe

Szanowni Absolwenci Technikum,
Opuszając szkolne mury Naszego Technikum pamiętajcie, że teraz właśnie zaczyna się prawdziwe życie, prawdziwa dorosłość. Niestety świat, nie zawsze będzie taki barwny, jak jeszcze w czasach szkolnych, ludzie – często niesprawiedliwi. To naturalna kolej rzeczy. Pamiętajcie jednak, że jest jeszcze inny wymiar życia: jasny, czysty, pełen empatii wobec drugiego Człowieka i radości.
Ta nowa droga będzie niejako sprawdzianem Waszych umiejętności, intuicji i zdobytych doświadczeń. Droga, którą obierzecie będzie momentami kręta, z której niejeden z Was będzie chciał zejść. Dążcie do raz obranego celu. Przed Wami - specjalistami danych dziedzin Świat stoi otworem.
Wkraczając w Nowy Etap Życia, zwany pełną Dorosłością , pamiętajcie, by obrać ścieżkę życia, która zmieni z czasem w jasną, pełną przejrzystych znaków, nakazów i zakazów drogę. To będzie ów właściwy trakt, który pozwoli Wam żyć godnie. Ufajcie rozumowi, ale nigdy nie negujcie intuicji, pozytywnych emocji, aby zasłużyć na miano prawdziwego Człowieka.
Nie poddawajcie, kroczcie śmiało i z podniesioną głową przez proces zwany Życiem. Bądźcie sobą, cokolwiek mówią inni. Zachowajcie własną godność, człowieczeństwo, szacunek wobec ludzi, z którymi przyjdzie Wam spotkać się w życiu. Jesteście mądrymi, wspaniałymi Młodymi Ludźmi, którzy w tych trudnych warunkach walki z epidemią, potrafili współpracować, pomagać i zachować godność.
Przeszliśmy wspólnie kilkuletnią i niezwykle ciekawą drogę i to właśnie w murach Technikum przy ul. Jawornickiej 1 precyzowały się Wasze poglądy i zainteresowania, marzenia o dalszej nauce, przybierające realne i rozmaite kształty.
Czas pokazał, że spełniliście pokładane w Was nadzieję, sprostaliście trudnym i często męczącym zadaniom czy projektom, o których wykonawstwo dbała Dyrekcja, Profesorowie i nierzadko Wasi Rodzice.
Otrzymanie świadectwa ukończenia Technikum zamyka pewien rozdział: w Dyrekcji, Was, w Waszych Rodzicach, Opiekunach i Nas – Gronie Pedagogicznym.
W dniu dzisiejszym przyjmijcie najlepsze życzenia: dalszej wytrwałości, sumienności, empatii, od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Wychowawców i Przyjaciół. Wielokrotnie zaskakiwaliście nasze Grono gotowością do podejmowania wyzwań naukowych, programów, projektów, konkursów. Za to jesteśmy wdzięczni, zarówno Wam, jak i Waszym Rodzicom/Opiekunom.
Sięgajcie po nowe doświadczenia. Choć dotarliście do mety ważnego etapu życia, musicie pamiętać, że do kolejnej mety przybywa się tylko po to, by iść dalej, zdobywać nowe źródła poznania. Sięgajcie więc po nowe doświadczenia, ale pamiętajcie, że szczyty zdobywa się stopniowo.
Nie zatrzymujcie się przy każdej porażce, bo errare humanum est, błądzenie jest rzeczą ludzką, idźcie dalej. Los sprzyja nie tylko odważnym, ale ambitnym i sumiennym. Pokonywanie siebie, własnych trudności jest źródłem prawdziwego rozwoju
Wielokrotnie dawaliście powody, że nie boicie się stać w miejscu, pragniemy, abyście tacy pozostali.
Nasza wiara w Wasze umiejętności zawsze pozostanie w naszej pamięci, sercach i umysłach.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne CKZiU

Drodzy Absolwenci,

Coś się kiedyś zaczyna i coś się gdzieś kończy. Taka jest kolej rzeczy i taki jest jej porządek.
Dziś odbieracie świadectwa ukończenia szkoły i jest to chwila szczególna. Zamykacie ważny etap swojego życia. Jeszcze jednak przez kilka miesięcy, będziecie wspólnie żyć tymi samymi problemami - egzaminami maturalnymi, egzaminami zawodowymi, wyborem uczelni, pracy. Potem Wasze drogi rozejdą się, a szkoła, której mury właśnie opuszczacie, pozostanie już tylko wspomnieniem.
Mimo tego, że pesel każdemu z Was przypomina o pełnoletniości, to tak naprawdę dopiero teraz wchodzicie w dorosłe życie. Ten dzień to początek waszego dorosłego życia. Życia, które czasem jest ciekawe, szczęśliwe, ale bywa również trudne, wymagające podejmowania ważnych decyzji.

Życzę wam, aby to przejście w dorosłe życie było dla was pozytywnym doświadczeniem, żeby wszystkie wasze plany i marzenia się zrealizowały.
Bądźcie radośni i cieszcie się życiem.
Powodzenia na egzaminach maturalnych

W imieniu Rodziców

Dariusz Mucha
Przewodniczący Rady Rodziców