Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego

Centrum Kształcenia Zawodowego
Centrum Kształcenia Ustawicznego w CKZiU:

* Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Prowadzimy otwarty nabór na kursy w następujących kwalifikacjach:


UWAGA NOWOŚĆ! --> MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych


ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (4 semestry)

ELE.03. Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych,

ELE.04. Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

MEP.01. Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych

Kwalifikację uruchamiamy z chwilą zebrania 20 chętnych - WIĘCEJ INFORMACJI - KLIKNIJ
*Kursy i Szkolenia

*Doradztwo Zawodowe

*Projekty realizowane ze środków unijnych w 2020r.:

- Poddziałanie 8.3.4 – Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania:
„Inteligentne kwalifikacje zawodowe – szkolenia w CKZiU w Poznaniu”


PLAKAT

- Poddziałanie 8.3.1 – Kształcenie zawodowe młodzieży w ramach ZIT dla MOF Poznania:
„Rozwijamy się zawodowo – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu”

PISMO /METRYCZKA /FORMULARZ

ERASMUS + (START - 2020R.)


Serdecznie Zapraszamy do naszej Szkoły!


SZKOŁA BRANŻOWA

TECHNIKUM