Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego

Drzwi otwarte 03.02.2018r. godz. 10:00


Blisko 20 milionów złotych - jedyna szkoła w Poznaniu z dofinansowaniem unijnym na

wyposażenie w latach 2018r. i 2019r.


Umowa podpisana przez Prezydenta M. Poznania i Marszałka Województwa Wielkopolskiego 20.05.2017r.