Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego


(TECHNIKUM ELEKTRONICZNO - MECHANICZNE, BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1, SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH, SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO)


Serdecznie Zapraszamy do:

TECHNIKUM ELEKTRONICZNO - MECHANICZNEGO

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 1


DRZWI OTWARTE - 13 KWIETNIA 2024 R. GODZINA 10:00
REKRUTACJA 2024/2025