Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego

Uwaga!!! Komunikat Dyrektora Szkoły!

W związku z obecną sytuacją informuję, że realizacja zajęć przekształca się na e-edukację, która jest realizowana adekwatnie z fizycznym planem lekcji. Każdy uczeń ma obowiązek do codziennego logowania się do i-dziennika zgodnego z planem lekcji w celu sprawdzenia komunikatów/zadań z poszczególnych przedmiotów. Obowiązkowa obecność na zajęciach będzie weryfikowana poprzez historię logowań poszczególnych uczniów do i-dziennika.


Serdecznie Zapraszamy do naszej Szkoły!

DRZWI OTWARTE:
- 25.04.2020R.
GODZINA 10:00