Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego


(TECHNIKUM ELEKTRONICZNO - MECHANICZNE, BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1, SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH, SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO)