Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Test wiedzy z życia i twórczości H. Sienkiewicza.

2016-rok-h-sienkiewicza_polacy_we_wloszech

Dnia 2 grudnia (piątek o godz. 10:00) biblioteka szkolna we współpracy z p. Renatą Pawlak organizuje test wiedzy z życia i twórczości H. Sienkiewicza.
Osoby pragnące wziąć udział w teście proszone są o zgłoszenie do biblioteki w terminie do 30 listopada.

Cel testu
1. Popularyzacja wiedzy na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza
2. Uczczenie ważnych rocznic przypadających w 2016 roku: 170 rocznicy urodzin, 120 rocznicy pierwszego wydania "Quo vadis" i 100 rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza
3. Podnoszenie poziomu wiedzy literackiej i językowej
4. Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych pomocy: słowników i encyklopedii (warsztat informacyjny biblioteki)

Regulamin testu wiedzy:
1.Test wiedzy przeznaczony jest dla uczniów TEM
2.W teście może brać udział dowolna liczba uczestników
3.Zadania konkursowe składają się z zadań otwartych
4.Uczniowie za każdą prawidłową odpowiedź otrzymują po 1 punkcie
5.Laureaci testu wiedzy zostaną wyróżnieni przez nauczycieli języka polskiego
6.Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji listy zwycięzców na stronie internetowej CKZiU w Poznaniu
7.Uczestnictwo w teście równoznaczne jest z akceptacją regulaminu
8.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu testu