Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

PROJEKT ROZWIJAMY SIĘ ZAWODOWO

Poddziałanie 8.3.1 – Kształcenie zawodowe młodzieży w ramach ZIT dla MOF Poznania: „Rozwijamy się zawodowo – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu”

REGULAMIN PROJEKTU

ANEKS DO REGULAMINU

STAŻE

ULOTKA

 

Zestaw dokumentów dla uczniów:

- deklaracja udziału w projekcie (jeśli uczeń jest pełnoletni wypełnia sam, jeśli nie rodzic należy zwrócić uwagę na rodzaj deklaracji),

zał 1 dekl. niepełnoletni

oraz

zał 2 deklaracja pełnoletni

- oświadczenie uczestnika (jeśli uczeń jest pełnoletni wypełnia sam, jeśli nie rodzic),

- ankieta uczestnictwa- każdy punkt musi zawierać odpowiedź!,
proszę zwrócić uwagę na Gminę jaką uczniowie/rodzice wpiszą w ankiecie, jeśli będzie to gmina wiejska obligatoryjnie w punkcie Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej musi być zaznaczone TAK (jeśli uczeń jest pełnoletni wypełnia sam, jeśli nie rodzic).

Zestaw dla nauczyciela:

- deklaracja udziału w projekcie nauczyciel,

- oświadczenie uczestnika projektu,

- ankieta uczestnictwa.