Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) w Poznaniu jest publiczną placówką kształcenia młodzieży oraz dorosłych pełniącą rolę wiodącego ośrodka kształcenia ustawicznego w regionie. Celem placówki jest zwiększenie dostępności kształcenia ustawicznego, a także stworzenie możliwości uzupełnienia, podwyższenia lub uzyskania nowych kwalifikacji i umiejętności na wymagającym rynku pracy.

W ramach swojej działalności CKZiU organizuje:

bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe (14 kwalifikacji) w zawodach:

 • elektromechanik,
 • elektryk/technik elektryk,
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • automatyk, technik automatyk,
 • elektronik, technik elektronik,
 • mechatronik/technik mechatronik,
 • technik mechanik,
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń,
 • technik spawalnictwa,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • mechanik precyzyjny

oraz

płatne kursy i szkolenia:

 • kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • kursy obsługi oraz programowania obrabiarek i frezarek sterowanych numerycznie CNC,
 • kursy programowania układów, sterowników PLC,
 • kursy spawalnicze metodami: MAG, MIG, TIG, MMA,
 • kursy spawania gazowego, lutowania twardego i miękkiego, cięcia plazmowego,
 • kursy pneumatyki i elektropneumatyki,
 • kursy montażu instalacji klimatyzacji i OZE.

Kursy i szkolenia realizowane są:
•  dla grup utworzonych z osób, które indywidualnie zgłosiły chęć uczestnictwa w szkoleniu (zgłoszenia przyjmowane na kursy są w sposób ciągły, kurs jest uruchamiany w chwili zrekrutowania wymaganej liczby uczestników);

•  na zlecenia firm - dla każdego szkolenia możliwe jest dostosowanie programu kursu do indywidualnych potrzeb grupy. Wyjątek stanowią kursy spawalnicze, gdyż realizacja programu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach jest konieczna dla uzyskania uprawnień spawalniczych nadawanych przez Instytut;

•  na zlecenia Powiatowych Urzędów Pracy.

Centrum w Poznaniu dysponuje nowoczesną bazą techno-dydaktyczną przystosowaną również dla osób niepełnosprawnych. Na terenie Centrum znajduje się 18 laboratoriów i pracowni specjalistycznych, z których większość posiada akredytację i certyfikaty spełniające standardy europejskie. Stosujemy nowoczesne metody nauczania, wdrażamy nowe technologie i innowacyjne rozwiązania (roboty spawalnicze, symulatory AR - rozszerzona rzeczywistość).

Baza ta jest podstawą do kształcenia praktycznego uczniów wielu szkół prowadzących kształcenie zawodowe z Poznania i okolicy.

Posiadamy upoważnienie do przeprowadzania egzaminów zawodowych.

W ostatnim czasie pracownie zostały unowocześnione i doposażone w ramach projektu Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu o wartości ponad 20,3 mln. zł.

Firmy, dla których organizowaliśmy szkolenia to m. in.:
Imperial Tobacco  Polska S.A., Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o., H. Cegielski - Poznań S.A., Fundacja Inicjowania Rozwoju SpołecznegoVolkswagen Poznań Sp. z o.o., Kompania Piwowarska S. A. , Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. K., Zakłady Mechaniczne Kazimieruk sp. z o.o. sp.k., Mondelez Polska Production Sp. z o o. Fabryka Czekolady w Jankowicach, IBP Instalfittings Sp. z o.o., VSD Instalacje Chłodnicze, Centrum Techniki Macro Sp. z o.o., Instytut Pojazdów Szynowych Tabor, Essel Propack Polska Sp. z o.o., Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią, SeaKing Poland Ltd. Sp. z o.o., AG Doradztwo, J&P Moritz Consulting Group, Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, CPIiR Białystok, DCIZiDN w Wałbrzychu , Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu, ZS Samochodowych w Poznaniu, ZS Nr 3 im. H. Kołłątaja w Szamotułach, PUP Poznań, PUP Śrem, PUP Leszno, PUP Czarnków, PUP Kościan, PUP Środa Wielkopolska, PUP Oborniki.

CKZiU realizuje projekty: regionalne, krajowe i międzynarodowe dotyczące nadania kwalifikacji zgodnie z potrzebami europejskiego rynku pracy.

Zapewniamy wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć i doskonalimy go w oparciu o badania
poziomu zadowolenia Klientów

Zapraszamy do współpracy!