Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu jest placówką publiczną dla młodzieży oraz dorosłych pełniącą rolę wiodącego ośrodka kształcenia ustawicznego w regionie. Celem placówki jest zwiększenie dostępności kształcenia ustawicznego, a także stworzenie możliwości uzupełnienia, podwyższenia lub uzyskania nowych kwalifikacji i umiejętności na wymagającym rynku pracy. W ramach swojej działalności CKZiU organizuje płatne KURSY I SZKOLENIA:

  •  kursy programowania oraz obsługi obrabiarek i frezarek sterowanych numerycznie CNC
  • kursy programowania układów, sterowników PLC
  • kursy spawalnicze metodami: MAG, MIG, TIG, MMA
  • kursy spawania gazowego, lutowanie, cięcia plazmowego
  • kursy pneumatyki i elektropneumatyki
  • kursy montażu instalacji klimatyzacji i OZE
  • potwierdzające kwalifikacje zawodowe
  • kursy doskonalące dla pracowników biurowych, pracowników kadr i księgowości
  • kursy przygotowujące do egzaminu EBC*L,

Kursy i szkolenia realizowane są:
•  dla grup utworzonych z osób, które indywidualnie zgłosiły chęć uczestnictwa w szkoleniu (zgłoszenia przyjmowane na kursy są w sposób ciągły, kurs rusza w chwili uzbierania wymaganej liczby uczestników)

•  na zlecenia firm - dla każdego szkolenia możliwe jest dostosowanie programu kursu do indywidualnych potrzeb grupy. Wyjątek stanowią kursy spawalnicze, gdyż realizacja programu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach jest konieczna dla uzyskania uprawnień spawalniczych nadawanych przez Instytut

•  na zlecenia Powiatowych Urzędów Pracy – UWAGA! Organizujemy także szkolenia w ramach przygotowania zawodowego dorosłych oraz przeprowadzamy egzaminy z Rozporządzenia MPiPS z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych

CKZiU w Poznaniu dysponuje nowoczesną bazą techno-dydaktyczną. Na terenie Centrum znajduje się 18 laboratoriów i pracowni specjalistycznych, z których większość posiada akredytację i certyfikaty spełnienia standardów europejskich. Zapewniamy wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć.

W ciągu ostatnich 5 lat przeszkoliliśmy blisko 2000 osób na ok. 120 kursach i szkoleniach!

Firmy, dla których organizowaliśmy szkolenia to m. in.:
Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Kompania Piwowarska S. A. , Zakłady Mechaniczne Kazimieruk sp. z o.o. sp.k., Mondelez Polska Production Sp. z o o. Fabryka Czekolady w Jankowicach, IBP Instalfittings Sp. z o.o., VSD Instalacje Chłodnicze, Centrum Techniki Macro Sp. z o.o., Instytut Pojazdów Szynowych Tabor, Essel Propack Polska Sp. z o.o., Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią, SeaKing Poland Ltd. Sp. z o.o., AG Doradztwo, J&P Moritz Consulting Group, , Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, CPIiR Białystok, DCIZiDN w Wałbrzychu , Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu, ZS Samochodowych w Poznaniu, PUP Poznań, PUP Śrem, PUP Leszno, PUP Czarnków, PUP Kościan, PUP Środa Wielkopolska, PUP Oborniki.

Ponadto CKZiU w Poznaniu realizowało projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Potwierdź swoje kwalifikacje zawodowe”, w ramach którego przeszkolono 300 pracowników przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Wielkopolski. Największą grupę stanowili pracownicy firmy Volkswagen Poznań Sp. z o.o.. Uczestnicy projektu potwierdzili swoje kwalifikacje w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, blacharz, ślusarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter elektronik, technik telekomunikacji, operator obrabiarek skrawających CNC, elektryk.

Zapraszamy do współpracy!