Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu jest placówką publiczną dla młodzieży oraz dorosłych pełniącą rolę wiodącego ośrodka kształcenia ustawicznego w regionie. Celem placówki jest zwiększenie dostępności kształcenia ustawicznego, a także stworzenie możliwości uzupełnienia, podwyższenia lub uzyskania nowych kwalifikacji i umiejętności na wymagającym rynku pracy. W ramach swojej działalności CKZiU organizuje płatne KURSY I SZKOLENIA:

  • kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,
  • kursy obsługi oraz programowania obrabiarek i frezarek sterowanych numerycznie CNC,
  • kursy programowania układów, sterowników PLC,
  • kursy spawalnicze metodami: MAG, MIG, TIG, MMA,
  • kursy spawania gazowego, lutowania twardego i miękkiego, cięcia plazmowego,
  • kursy pneumatyki i elektropneumatyki,
  • kursy montażu instalacji klimatyzacji i OZE,
  • kursy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Kursy i szkolenia realizowane są:
•  dla grup utworzonych z osób, które indywidualnie zgłosiły chęć uczestnictwa w szkoleniu (zgłoszenia przyjmowane na kursy są w sposób ciągły, kurs rusza w chwili uzbierania wymaganej liczby uczestników)

•  na zlecenia firm - dla każdego szkolenia możliwe jest dostosowanie programu kursu do indywidualnych potrzeb grupy. Wyjątek stanowią kursy spawalnicze, gdyż realizacja programu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach jest konieczna dla uzyskania uprawnień spawalniczych nadawanych przez Instytut

•  na zlecenia Powiatowych Urzędów Pracy – UWAGA! Organizujemy także szkolenia w ramach przygotowania zawodowego dorosłych oraz przeprowadzamy egzaminy z Rozporządzenia MPiPS z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych

CKZiU w Poznaniu dysponuje nowoczesną bazą techno-dydaktyczną. Na terenie Centrum znajduje się 18 laboratoriów i pracowni specjalistycznych, z których większość posiada akredytację i certyfikaty spełnienia standardów europejskich.

Baza ta jest podstawą do kształcenia praktycznego uczniów wielu szkół prowadzących kształcenie zawodowe z Poznania i okolicy.

W ostatnim czasie pracownie zostały unowocześnione i doposażone w ramach projektu Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu o wartości ponad 20,3 mln. zł.

 

W ciągu ostatnich 5 lat przeszkoliliśmy blisko 2000 osób na ok. 120 kursach i szkoleniach!

Firmy, dla których organizowaliśmy szkolenia to m. in.:
Imperial Tobacco  Polska S.A., Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o., H. Cegielski - Poznań S.A., Fundacja Inicjowania Rozwoju SpołecznegoVolkswagen Poznań Sp. z o.o., Kompania Piwowarska S. A. , Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. K., Zakłady Mechaniczne Kazimieruk sp. z o.o. sp.k., Mondelez Polska Production Sp. z o o. Fabryka Czekolady w Jankowicach, IBP Instalfittings Sp. z o.o., VSD Instalacje Chłodnicze, Centrum Techniki Macro Sp. z o.o., Instytut Pojazdów Szynowych Tabor, Essel Propack Polska Sp. z o.o., Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią, SeaKing Poland Ltd. Sp. z o.o., AG Doradztwo, J&P Moritz Consulting Group, , Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, CPIiR Białystok, DCIZiDN w Wałbrzychu , Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu, ZS Samochodowych w Poznaniu, ZS Nr 3 im. H. Kołłątaja w Szamotułach, PUP Poznań, PUP Śrem, PUP Leszno, PUP Czarnków, PUP Kościan, PUP Środa Wielkopolska, PUP Oborniki.

Ponadto CKZiU w Poznaniu realizowało projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Potwierdź swoje kwalifikacje zawodowe”, w ramach którego przeszkolono 300 pracowników przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Wielkopolski. Największą grupę stanowili pracownicy firmy Volkswagen Poznań Sp. z o.o.. Uczestnicy projektu potwierdzili swoje kwalifikacje w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, blacharz, ślusarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter elektronik, technik telekomunikacji, operator obrabiarek skrawających CNC, elektryk.

Zapewniamy wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć, który stale doskonalimy w oparciu o badania poziomu zadowolenia klientów.

Zapraszamy do współpracy!