Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Mechanik precyzyjny

Symbol zawodu 731103

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych

Opis zawodu mechanik precyzyjny:
• wytwarza części maszyn i urządzeń precyzyjnych
• montuje mechanizmy precyzyjne
• montuje urządzenia pomiarowe i sterownicze
• uruchamia układy automatyki przemysłowej
• kontroluje stan techniczny i reguluje maszyny szyjące, biurowe, medyczne, urządzenia napędowe, układy automatyki przemysłowej
• wykonuje naprawy mechanizmów urządzeń precyzyjnych
• konserwuje i planuje przeglądy mechanizmów precyzyjnych i aparatury kontrolno-pomiarowej i sterującej
• organizuje własne miejsce pracy zgodnie z zasadami bhp, ergonomii oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
• montuje i demontuje zespoły i elementy automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych
• instaluje i uruchamia na stanowisku pracy nowe urządzenia automatyki przemysłowej
• diagnozuje przed naprawą stan techniczny urządzeń automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych
• naprawia elementy mechaniczne systemu sterowania
• lokalizuje uszkodzenia i naprawia wykonawcze elementy automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
• wykonuje elementy mechaniczne do urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
• wykonuje pomiary wielkości elektrycznych i mechanicznych, koryguje nastawy i ustawienia urządzeń automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych
• przeprowadza kontrolę jakości prac wykonanych przez siebie z zakresu instalowania, regulowania i naprawiania urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych.

Uczeń nabędzie w procesie kształcenia takie umiejętności jak:
• montowanie i naprawianie mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych
• montowanie, naprawianie i konserwowanie przyrządów pomiarowych
• montowanie i naprawianie napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych.

Absolwent może podjąć dalszą naukę w Liceum dla Dorosłych, kontynuować naukę na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych, może prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować:
• w dużych zakładach przemysłowych wytwarzających sprzęt elektryczny, elektroniczny, lotniczy, obrabiarki
• w zakładach usługowych branży mechanicznej

Przykładowe przedmioty zawodowe:
• Elektrotechnika i elektronika
• Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych
• Techniki wytwarzania
• Napędy i sterowania płynów
• Działalność gospodarcza w branży mechanicznej
• Język obcy w branży mechanicznej
• Montaż urządzeń precyzyjnych – zajęcia praktyczne
• Obsługa urządzeń precyzyjnych – zajęcia praktyczne
• Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych – zajęcia praktyczne

Przedmioty punktowane:
1) zajęcia techniczne, 2) informatyka, 3) fizyka
Języki obce: język angielski lub język niemiecki

Na zajęciach językowych w ramach klasy uczniowie dzieleni są na dwie grupy w zależności od stopnia zaawansowania w nauce języka obcego.

Wszystkie zajęcia zawodowe praktyczne odbywają się w grupach.