Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Jak zapisać się na KKZ?

Nabór na KKZ trwa cały rok – rozpoczęcie zajęć z chwilą zrekrutowania pełnej grupy uczestników (minimum 20 osób).

Wymagane dokumenty:

  • ankieta rekrutacyjna (do pobrania poniżej  lub dostępna u doradcy zawodowego (pokój 206) i w sekretariacie szkoły);
  • świadectwo ukończenia gimnazjum (lub 8 letniej szkoły podstawowej);
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (skierowanie na badania wystawia CKZiU).
  • 1 zdjęcie

Ankietę rekrutacyjną należy dostarczyć elektronicznie lub osobiście do Doradcy Zawodowego lub Sekretariatu szkoły (szkolenia@ckziupoznan.pl, sekretariat@ckziupoznan.pl). Resztę wymaganych dokumentów można dostarczyć z chwilą zebrania pełnej grupy uczestników. 

 Nowa rekrutacja!

E. 30 MONTAŻ, EKSPLOATACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ I INSTALACJI CHŁODNICZYCH  (3 semestry - 1,5 roku)

E.31  MONTAŻ, EKSPLOATACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ I INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH (3 semestry - 1,5 roku)

311504 Technik chłodnictwa i klimatyzacji

 

Obecnie CKZiU prowadzi nabór na następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe:

Oznaczenie kwalifikacji Nazwa Kwalifikacji/ Kwalifikacyjnego kursu zawodowego Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu, w którym wyodrębniona daną kwalifikację Czas trwania
A.36 PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI 331403 Technik ekonomista

1 rok

(2 semestr.)

431103 Technik rachunkowości
M.19 UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 311504 Technik mechanik

2 lata

(4 semestr.)

722301 Operator obrabiarek skrawających
E.3 MONTAŻ URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH 311410 Technik mechatronik

2 lata

(4 semestr.)

742114 Monter mechatronik
E.6 WYKONYWANIE INSTALACJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 311408 Technik elektronik

2 lata

(4 semestr.)

742102 Monter-elektronik
M.17 MONTAŻ I OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ 311504 Technik mechanik

1,5 roku

(3 semestr.)

723310 Mechanik- monter maszyn i urządzeń
M.15 MONTAŻ I NAPRAWA MASZYN I URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH 731103 Mechanik precyzyjny

1,5 roku

(3 semestr.)

M.16 MONTAŻ I OBSŁUGA UKŁADÓW AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ I URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH 731102 Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

1,5 roku

(3 semestr.)

E.7 MONTAŻ I KONSERWACJA MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 311303 Technik elektryk

2 lata

(4 semestr.)

741103 Elektryk
B.21 MONTAŻ URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 311930 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

2 lata

(4 semestr.)

E.18 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH 311410 Technik mechatronik

6 miesięcy

(1 semestr.)

M. 44 ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PROCESÓW PRODUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ 311504 Technik mechanik 6 miesięcy

(1 semestr.)

 

E. 19 PROJEKTOWANIE I PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH 311410 Technik mechatronik 0,5 roku

(1 semestr.)

E. 30 MONTAŻ, EKSPLOATACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ I INSTALACJI CHŁODNICZYCH 311504 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 1,5  roku

(3 semestr.)

E. 31                           MONTAŻ, EKSPLOATACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ I INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH 311504 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 1,5 roku

(3 semestr.)

W ramach każdej kwalifikacji wymagane jest zrealizowanie praktyk zawodowych (w dowolnie wybranej firmie lub poleconej przez placówkę). Ilość godzin praktyk zależy od podstawy programowej z danej kwalifikacji. 

Pliki powiązane z tym wpisem: