Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W CKZIU

Nabór na KKZ trwa cały rok – rozpoczęcie zajęć z chwilą zrekrutowania pełnej grupy uczestników (minimum 20 osób).

Wymagane dokumenty:

  • ankieta rekrutacyjna (do pobrania poniżej  lub dostępna u doradcy zawodowego (pokój 206) i w sekretariacie szkoły);
  • świadectwo ukończenia szkoły;
  • wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (skierowanie na badania wystawia CKZiU).
  • 1 zdjęcie

Ankietę rekrutacyjną należy dostarczyć elektronicznie lub osobiście do Działu Szkoleń lub Sekretariatu szkoły (szkolenia@ckziupoznan.pl, sekretariat@ckziupoznan.pl). Resztę wymaganych dokumentów można dostarczyć z chwilą zebrania pełnej grupy uczestników. 

Obecnie CKZiU prowadzi nabór na następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe (nazwy i kody zawodów oraz nazwy i oznaczenia kwalifikacji są zgodne z podstawą programową kształcenia w zawodach, które na kkz zaczną obowiązywać od września 2020 r.):

Oznaczenie kwalifikacji Nazwa Kwalifikacji/ Kwalifikacyjnego kursu zawodowego Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację Czas trwania
ELE.01. MONTAŻ I OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 741201 Elektromechanik

2 lata

(4 semestry)

ELE.02. MONTAŻ, URUCHAMIANIE I KONSERWACJA INSTALACJI, MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 311303 Technik elektryk

2 lata

(4 semestry)

741103 Elektryk
ELE.03. MONTAŻ, EKSPLOATACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ I INSTALACJI CHŁODNICZYCH 311929 Technik chłodnictwa i klimatyzacji

1,5 roku

(3 semestry)

ELE.04. EKSPLOATACJA I ORGANIZACJA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM INSTALACJI I URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH, KLIMATYZACYJNYCH ORAZ POMP CIEPŁA 311929 Technik chłodnictwa i klimatyzacji

1,5 roku

(3 semestry)

ELE.10. MONTAŻ I URUCHAMIENIE URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 311930 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

2 lata

(4 semestry)

ELM.01. MONTAŻ, URUCHAMIANIE I OBSŁUGIWANIE UKŁADÓW AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ 311909 Technik automatyk

2 lata

(4 semestry)

 731107  Automatyk
ELM.02. MONTAŻ ORAZ INSTALOWANIE UKŁADÓW I URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 311408 Technik elektronik

2 lata

(4 semestry)

742117 Elektronik
ELM.03. MONTAŻ, URUCHAMIANIE I KONSERWACJA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH 311410 Technik mechatronik

2 lata

(4 semestry)

742118 Mechatronik
ELM.06. EKSPLOATACJA I PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH 311410 Technik mechatronik

1 rok

(2 semestry)

MEC.03. MONTAŻ I OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ 311504 Technik mechanik

2 lata

(4 semestry)

311517 Technik spawalnictwa
723310 Mechanik - monter maszyn i urządzeń
MEC.05. UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 311504 Technik mechanik

2 lata

(4 semestry)

722307 Operator obrabiarek skrawających

2 lata

(4 semestry)

MEC.09. ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PROCESÓW PRODUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ 311504 Technik mechanik

6 miesięcy

(1 semestr)

MEC.10. ORGANIZACJA I WYKONYWANIE PRAC SPAWALNICZYCH 311517 Technik spawalnictwa

1 rok

(2 semestry)

MEP.01. MONTAŻ I NAPRAWA MASZYN I URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH 731103 Mechanik precyzyjny

2 lata

(4 semestry)

W ramach każdej kwalifikacji wymagane jest zrealizowanie praktyk zawodowych (w dowolnie wybranej firmie lub poleconej przez placówkę). Ilość godzin praktyk zależy od podstawy programowej z danej kwalifikacji. 

Pliki powiązane z tym wpisem: