Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Jak zapisać się na KKZ?

Nabór na KKZ trwa cały rok – rozpoczęcie zajęć z chwilą zrekrutowania pełnej grupy uczestników (minimum 20 osób).

Wymagane dokumenty:

  • ankieta rekrutacyjna (do pobrania poniżej  lub dostępna u doradcy zawodowego (pokój 206) i w sekretariacie szkoły);
  • świadectwo ukończenia gimnazjum (lub 8 letniej szkoły podstawowej);
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (skierowanie na badania wystawia CKZiU).
  • 1 zdjęcie

Ankietę rekrutacyjną należy dostarczyć elektronicznie lub osobiście do Działu Szkoleń lub Sekretariatu szkoły (szkolenia@ckziupoznan.pl, sekretariat@ckziupoznan.pl). Resztę wymaganych dokumentów można dostarczyć z chwilą zebrania pełnej grupy uczestników. 

Obecnie CKZiU prowadzi nabór na następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe:

Oznaczenie kwalifikacji Nazwa Kwalifikacji/ Kwalifikacyjnego kursu zawodowego Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu, w którym wyodrębniona daną kwalifikację Czas trwania
EKA.07. PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI 431103

1 rok

(2 semestr.)

Technik rachunkowości
MEC.05. UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 311504 Technik mechanik

2 lata

(4 semestr.)

722307 Operator obrabiarek skrawających
ELM.03. MONTAŻ, URUCHAMIANIE I KONSERWACJA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH 311410 Technik mechatronik

2 lata

(4 semestr.)

742118 Mechatronik
MEC.03. MONTAŻ I OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ 311504 Technik mechanik

1,5 roku

(3 semestr.)

723310 Mechanik - monter maszyn i urządzeń
MEP.01. MONTAŻ I NAPRAWA MASZYN I URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH 731103 Mechanik precyzyjny

1,5 roku

(3 semestr.)

ELM.01. MONTAŻ, URUCHAMIANIE I OBSŁUGIWANIE UKŁADÓW AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ 731107 Automatyk

1,5 roku

(3 semestr.)

ELE.02. MONTAŻ, URUCHAMIANIE I KONSERWACJA INSTALACJI, MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 311303 Technik elektryk

2 lata

(4 semestr.)

741103 Elektryk
ELE.10. MONTAŻ I URUCHAMIENIE URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 311930 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

2 lata

(4 semestr.)

ELM.06. EKSPLOATACJA I PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH 311410 Technik mechatronik

1 rok

(2 semestr.)

MEC.09. ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PROCESÓW PRODUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ 311504 Technik mechanik 6 miesięcy

(1 semestr.)

 

ELE.03. WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM INSTALACJI I URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH, KLIMATYZACYJNYCH ORAZ POMP CIEPŁA 311929 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 1,5  roku

(3 semestr.)

ELE.04. EKSPLOATACJA I ORGANIZACJA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM INSTALACJI I URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH, KLIMATYZACYJNYCH ORAZ POMP CIEPŁA 311929 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 1,5  roku

(3 semestr.)

 ELE.01.  MONTAŻ I OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH  741201  Elektromechanik  2 lata (4 semestr.)

W ramach każdej kwalifikacji wymagane jest zrealizowanie praktyk zawodowych (w dowolnie wybranej firmie lub poleconej przez placówkę). Ilość godzin praktyk zależy od podstawy programowej z danej kwalifikacji. 

Pliki powiązane z tym wpisem: