Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH

Nauka w szkole gimnazjalnej dla dorosłych odbywa się w systemie wieczorowym lub zaocznym ( w zależności od potrzeb słuchaczy). Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. O tym czy powstanie klasa decyduje ilość chętnych do nauki (min. 30 osób). Nauka  jest bezpłatna.

Wymagane dokumenty:

 • ankieta (pobierz poniżej)

 • 2 podpisane zdjęcia

 • ksero dowodu osobistego

 • świadectwo ukończonej szkoły podstawowej

   

Nauka w szkole podstawowej trwa 6 semestrów ( 3 lata ).  W gimnazjum obowiązują przedmioty:

 • Język polski,

 • Język obcy,

 • Matematyka,

 • Historia,

 • WOS,

 • Informatyka,

 • Biologia,

 • Geografia,

 • Fizyka,

 • Chemia.

Promocję na następny semestr uzyskuje słuchacz szkoły, który uzyska z egzaminów ( z każdego przedmiotu) oceny co najmniej dopuszczające ze wszystkich przedmiotów. Słuchaczowi przysługuje egzamin poprawkowy, który przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu. W przypadku, gdy słuchacz będzie powtarzał semestr, to jest zwolniony z tych przedmiotów, z których uzyskał oceny pozytywne.

Świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej otrzymują osoby, które w 6 semestrze uzyskały z wszystkich przedmiotów oceny pozytywne – co najmniej dopuszczające. Ponadto słuchacz 6 semestru musi obowiązkowo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego . Egzamin składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej oraz dotyczącej języka obcego. Poszczególne części egzaminu przeprowadzane są w trzy dni kwietnia. Każda część egzaminu trwa 120min.

Po ukończeniu szkoły gimnazjalnej i zdaniu egzaminu, słuchacz otrzymuje świadectwo i posiada wykształcenie gimnazjalne.  Słuchacz może podjąć dalszą naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych   lub zdobyć zawód na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Ankietę rekrutacyjną należy dostarczyć elektronicznie lub osobiście do Doradcy Zawodowego lub Sekretariatu szkoły (doradztwoustawiczne@ckziupoznan.pl, sekretariat@ckziupoznan.pl). Resztę wymaganych dokumentów można dostarczyć z chwilą zebrania pełnej grupy uczestników.

Więcej informacji o naborze do Gimnazjum dla Dorosłych w CKZiU można uzyskać w sekretariacie szkoły (tel. 61 660-66-06) lub u doradcy zawodowego (tel. 61 660-66-07)

Pliki powiązane z tym wpisem: