Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Dotyczy projektu numer 2016-1-PL01 – KA102 – 024923 „Projakościowe kształcenie zawodowe”

Dotyczy projektu numer 2016-1-PL01 – KA102 – 024923 „Projakościowe kształcenie zawodowe” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W programie POWER projekt nr 2016-1-PL01-KA102-024923 „Projakościowe kształcenie zawodowe „ zostali wyłonieni uczniowie następujących klas :

OZE

- klasa 1c – 3 osoby

- klasa 2c – 18 osób

- klasa 3c – 3 osoby

- klasa 4c – 1 osoba

 

Lotnicy

- klasa 2d – 12 osób

- klasa 3d – 4 osoby

 

Mechatronicy

Grupa A

- klasa 2a – 23 osoby

- klasa 3b – 2 osoby

Grupa B

- klasa 3a – 7 osób

- klasa 3b – 4 osoby

 

 

 

Koordynator projektu

Anna Torzyńska