Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie przygotowania pedagiczno-kulturowo-jezykowego w ramach realizowanego projektu 2016-1-PL01 – KA102 – 024923 „Projakościowe kształcenie zawodowe”.

Dotyczy projektu numer 2016-1-PL01 – KA102 – 024923 „Projakościowe kształcenie zawodowe” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniu 09.09.2016 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie przygotowania pedagiczno-kulturowo-jezykowego w ramach realizowanego projektu 2016-1-PL01 – KA102 – 024923 „Projakościowe kształcenie zawodowe”:

EURODORADZTWO Spółka z o.o.
ul. Abpa. Baraniaka 88e bud. F.
61-131 Poznań