Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

EBCL

Certyfikat EBC*L (European Business Competence* Licence), czyli Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych to ogólnoeuropejskie świadectwo praktycznej wiedzy z zakresu ekonomii, finansów oraz prawa spółek.
Certyfikat EBC*L gwarantuje praktyczną wiedzę i umiejętności ekonomiczne swoich absolwentów, a tym samym wymaganą jakość kształcenia, z następujących zagadnień:
Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie,
Analiza wskaźnikowa sytuacji gospodarczej firmy,
Rachunek i kalkulacja kosztów firmy,
Prawo spółek oraz podstawy prawa gospodarczego.

Dlaczego certyfikat EBC*L?
- To system egzaminacyjny oparty na teorii i praktyce.
- To jednolity i ogólnoeuropejski standard wiedzy ekonomicznej.
- To dokument rozpoznawalny i uznawany już blisko w 30 krajach na świecie.
- To szansa na zdobycie certyfikatu, który posiada już ponad 20 000 osób w całej Europie.
- To szybki sposób na zdobycie rozpoznawalnego na międzynarodowym rynku pracy wiarygodnego świadectwa - kompetencji biznesowych.

Aby otrzymać certyfikat EBC*L, należy przystąpić do egzaminu w Centrum Egzaminacyjnym EBC*L. PCEUiP posiada status Centrum Egzaminacyjnego EBC*L.

System certyfikacji i standaryzacji wiedzy ekonomicznej EBC*L od kilku lat znajduje się w katalogu szkoleń i kursów renomowanych europejskich uczelni m.in. w Austrii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Szwajcarii, Holandii, na Węgrzech.

Certyfikat EBC*L jest honorowany przez światowe koncerny (t. j. Xerox, Trenkwalder, ABB, Siemens, Wella, Unqua, SAP), cieszy się uznaniem na międzynarodowym rynku pracy.

Nad organizacją EBC*L w Europie czuwa Europejska Kapituła Egzaminacyjna w Paderborn, natomiast w Polsce firma inMedia Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu, która posiada status Krajowego Reprezentanta i zajmuje się koordynacją certyfikacji EBC*L.

W wyniku podpisanej umowy akredytacyjnej z firmą inMedia Polska Sp. z o.o., Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej uzyskało status Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego EBC*L.

W najbliższym czasie umieszczone zostaną szczegółowe informacje na temat organizacji szkoleń oraz egzaminów certyfikujących EBC*L w PCEUiP.