Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Zajęcia Korekcyjno-Kompensacyjne

Termin: wtorek 14:55 i 15:40

Cele zajęć:

 • stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego młodzieży z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości;
 • wspomaganie efektywności uczenia się, wyrównywanie braków w opanowaniu programu nauczania;
 • rozwijanie funkcji językowych i spostrzeżeniowych i wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych, motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno- motorycznej;
 • stymulacja rozwoju i korekta zaburzonych procesów poznawczych warunkujących uczenie się:
  • ćwiczenia orientacji przestrzennej
  • ćwiczenia orientacji położenia własnego ciała
  • ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej
  • ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowo- -słuchowej
  • ćwiczenia sprawności manualnej
  • ćwiczenia rozwijania odporności emocjonalnej, motywacji do pracy, koncentracji uwagi i pamięci;
  • ćwiczenia usprawniające proces czytania i pisania z uwzględnieniem ćwiczeń na koncentrację uwagi, spostrzegawczości;
  • ćwiczenia kształtujące umiejętność porównywania, segregowania i samokontroli;
  • ćwiczenia sprawności ortograficznej – umiejętności zastosowania zasad ortograficznych.