CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POZNANIU

UL. JAWORNICKA 1, 60-161 POZNAŃ