Wygenerowano w programie dziennik elektroniczny firmy WizjaNet

Plany klas

» 1 A » 1 BJ » 1 CD » 2 BPABPO » 2 GA » 2 GB » 2 GCF » 2 GD » 2 GG » 2 PA » 2 PB » 2 PD » 2 PEF » 2 PG » 3 A » 3 DF » 4 A » 4 B » 4 DEF

Plany nauczycieli

» Adamczyk B. » Ameryk L. » Białk-Cieślak L. » Bogusz A. » Borkowski M. » Budnik A. » Charczuk M. » Chruszczyk I. » Danielewicz B. » Domagała A. » Francuz A. » Gabryelewicz I. » Gendaszyk T. » Gierzycki P. » Gurzęda R. » Hamrol M. » Iwański Ł. » Jarosławski D. » Juszczyk A. » Kaczmarek A. » Kaczmarek B. » Kaczmarek M. » Kaminiak J. » Katarzyńska M. » Kędzia R. » Kępara M. » Klimek-Poliszko D. » Konieczna J. » Kręgielski T. » Król M. » Krysiak K. » Kuc M. » Kuczera M. » Kwaśniewska H. » Lendzioszek-Rogaska A. » Lubczyński D. » Marczak R. » Markowski J. » Mazurek A. » Michalak J. » Mikulska M. » Milej K. » Musiał A. » Owsianikow P. » Piłat M. » Przybysz E. » Rzejak B. » Rzeszutek J. » Sadowski M. » Sipiński G. » Smardzewski G. » Strzelecki W. » Sydow M. » Syroczyńska - Thiel J. » Szymański P. » Szymański W. » Szymiec R. » Twardosz G. » Wasielewski D. » Wełnic T. » Wnuk L. » Wojciechowski J. » Wzorek J. » Zając A. » Zając Dagmara

Klasa 1 A - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
1 A-2/2 - Kuczera M. (CKP_103)
montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
1 A-2/2 - Kuczera M. (CKP_103)
podstawy mechatroniki
1 A - Kuczera M. (CKP_103)
1 08:20-09:05 język niemiecki
1 A-1/2 - Wełnic T. (2)
montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
1 A-2/2 - Kuczera M. (CKP_103)
informatyka
1 A-1/2 - Jarosławski D. (203)
montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
1 A-2/2 - Kuczera M. (CKP_103)
podstawy mechatroniki
1 A - Kuczera M. (CKP_103)
2 09:15-10:00 wychowanie fizyczne
1 A - Chruszczyk I. (sala)
podstawy technologii i konstrukcji maszyn
1 A - Piłat M. (2)
zajęcia z wychowawcą
1 A - Lendzioszek-Rogaska A. (2)
rysunek techniczny
1 A-2/2 - Marczak R. (CKP_H6)
podstawy mechatroniki
1 A - Kuczera M. (CKP_103)
3 10:10-10:55 wychowanie fizyczne
1 A - Chruszczyk I. (sala)
podstawy technologii i konstrukcji maszyn
1 A - Piłat M. (2)
filozofia
1 A - Lubczyński D. (2)
rysunek techniczny
1 A-2/2 - Marczak R. (CKP_H6)
historia
1 A - Zając A. (2)
4 11:05-11:50 matematyka
1 A - Wzorek J. (2)
język angielski
1 A-1/2 - Adamczyk B. (2)
historia
1 A - Zając A. (2)
matematyka
1 A - Wzorek J. (2)
matematyka
1 A - Wzorek J. (2)
5 12:00-12:45 geografia
1 A - Zając A. (2)
język niemiecki
1 A-1/2 - Wełnic T. (2)
język angielski
1 A-2/2 - Konieczna J. (208)
język polski
1 A - Lendzioszek-Rogaska A. (2)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 A - Rzejak B. (2)
montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
1 A-1/2 - Kępara M. (CKP_102)
język angielski
1 A-2/2 - Konieczna J. (208)
6 12:55-13:40 język polski
1 A - Lendzioszek-Rogaska A. (2)
biologia
1 A - Wnuk L. (2)
język polski
1 A - Lendzioszek-Rogaska A. (2)
biologia
1 A - Wnuk L. (2)
montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
1 A-1/2 - Kępara M. (CKP_102)
7 13:50-14:35 montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
1 A-1/2 - Kępara M. (CKP_102)
język niemiecki
1 A-2/2 - Danielewicz B. (2)
religia
1 A - Markowski J. (2)
rysunek techniczny
1 A-1/2 - Gabryelewicz I. (2)
język niemiecki
1 A-2/2 - Danielewicz B. (2)
wychowanie fizyczne
1 A - Chruszczyk I. (sala)
język angielski
1 A-1/2 - Adamczyk B. (2)
8 14:45-15:30 montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
1 A-1/2 - Kępara M. (CKP_102)
informatyka
1 A-2/2 - Iwański Ł. (201)
religia
1 A - Markowski J. (2)
rysunek techniczny
1 A-1/2 - Gabryelewicz I. (2)
fizyka
1 A - Klimek-Poliszko D. (2)
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Klasa 1 BJ - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05 matematyka
1 BJ - Wzorek J. (212)
informatyka
1 BJ-2/2 - Jarosławski D. (203)
język angielski
1 BJ-1/2 - Adamczyk B. (212)
język angielski
1 BJ-1/2 - Adamczyk B. (212)
język angielski
1 BJ-2/2 - Konieczna J. (208)
religia
1 BJ - Wasielewski D. (212)
2 09:15-10:00 biologia
1 BJ - Wnuk L. (212)
montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
1 BJ-1/2 - Kręgielski T. (CKP_102)
język niemiecki
1 BJ-2/2 - Wełnic T. (212)
filozofia
1 BJ - Lubczyński D. (212)
montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
1 BJ-1/2 - Kręgielski T. (CKP_102)
dokumentacja techniczna w automatyce
1 BJ-2/2 - Milej K. (CKP_H9)
religia
1 BJ - Wasielewski D. (212)
3 10:10-10:55 język polski
1 BJ - Zając Dagmara (212)
montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
1 BJ-1/2 - Kręgielski T. (CKP_102)
język angielski
1 BJ-2/2 - Konieczna J. (208)
historia
1 BJ - Kaczmarek M. (212)
montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
1 BJ-1/2 - Kręgielski T. (CKP_102)
język niemiecki
1 BJ-2/2 - Wełnic T. (212)
matematyka
1 BJ - Wzorek J. (212)
4 11:05-11:50 język polski
1 BJ - Zając Dagmara (212)
wychowanie fizyczne
1 BJ - Mazurek A. (sala)
język niemiecki
1 BJ-1/2 - Danielewicz B. (212)
bezpieczeństwo i higiena pracy
1 BJ-2/2 - Gabryelewicz I. (212)
biologia
1 BJ - Wnuk L. (212)
wychowanie fizyczne
1 BJ - Mazurek A. (sala)
5 12:00-12:45 podstawy mechatroniki
1 BJ-1/2 - Owsianikow P. (CKP_100)
język angielski w automatyce
1 BJ-2/2 - Adamczyk B. (212)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 BJ - Rzejak B. (212)
geografia
1 BJ - Zając A. (212)
montaż urządzeń i instalacji automatyki
1 BJ-2/2 - Twardosz G. (CKP_H9)
wychowanie fizyczne
1 BJ - Mazurek A. (sala)
6 12:55-13:40 język niemiecki
1 BJ-1/2 - Danielewicz B. (212)
podstawy automatyki przemysłowej
1 BJ-2/2 - Owsianikow P. (CKP_100)
matematyka
1 BJ - Wzorek J. (212)
język polski
1 BJ - Zając Dagmara (212)
montaż urządzeń i instalacji automatyki
1 BJ-2/2 - Twardosz G. (CKP_H9)
historia
1 BJ - Kaczmarek M. (212)
7 13:50-14:35 zajęcia z wychowawcą
1 BJ - Zając Dagmara (212)
podstawy mechatroniki
1 BJ-1/2 - Owsianikow P. (CKP_100)
podstawy elektrotechniki
1 BJ-2/2 - Gurzęda R. (CKP_lot_I)
podstawy technologii i konstrukcji maszyn
1 BJ-1/2 - Piłat M. (CKP_5)
rysunek techniczny
1 BJ-1/2 - Marczak R. (CKP_H6)
pracownia pomiarów elektrycznych i elektronicznych
1 BJ-2/2 - Owsianikow P. (CKP_100)
8 14:45-15:30 fizyka
1 BJ - Klimek-Poliszko D. (212)
podstawy mechatroniki
1 BJ-1/2 - Owsianikow P. (CKP_100)
podstawy elektroniki
1 BJ-2/2 - Gurzęda R. (CKP_lot_I)
podstawy technologii i konstrukcji maszyn
1 BJ-1/2 - Piłat M. (CKP_5)
rysunek techniczny
1 BJ-1/2 - Marczak R. (CKP_H6)
pracownia pomiarów elektrycznych i elektronicznych
1 BJ-2/2 - Owsianikow P. (CKP_100)
9 15:40-16:25 informatyka
1 BJ-1/2 - Iwański Ł. (201)
pracownia pomiarów elektrycznych i elektronicznych
1 BJ-2/2 - Owsianikow P. (CKP_100)
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Klasa 1 CD - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 pracownia pomiarów elektrycznych
1 CD-2/2 - Gierzycki P. (CKP_104)
1 08:20-09:05 wychowanie fizyczne
1 CD - Mazurek A. (sala)
religia
1 CD - Wasielewski D. (205)
pracownia pomiarów elektrycznych
1 CD-2/2 - Gierzycki P. (CKP_104)
technologia montażu systemów energetyki odnawialnej
1 CD-1/2 - Gendaszyk T. (CKP_H13)
geografia
1 CD - Zając A. (205)
2 09:15-10:00 fizyka
1 CD - Klimek-Poliszko D. (205)
matematyka
1 CD - Wzorek J. (205)
język niemiecki
1 CD-1/2 - Wełnic T. (205)
język hiszpański
1 CD-2/2 - Charczuk M. (205)
technologia montażu systemów energetyki odnawialnej
1 CD-1/2 - Gendaszyk T. (CKP_H13)
wychowanie fizyczne
1 CD - Mazurek A. (sala)
3 10:10-10:55 zajęcia z wychowawcą
1 CD - Zając A. (205)
historia
1 CD - Zając A. (205)
język hiszpański
1 CD-2/2 - Charczuk M. (205)
montaż systemów energ. odnawialnej
1 CD-1/2 - Gendaszyk T. (CKP_H13)
język angielski lotniczo-techniczny
1 CD-2/2 - Konieczna J. (208)
wychowanie fizyczne
1 CD - Mazurek A. (sala)
4 11:05-11:50 historia
1 CD - Zając A. (205)
język niemiecki
1 CD-1/2 - Wełnic T. (205)
obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
1 CD-2/2 - Bogusz A. (CKP_lot_I)
filozofia
1 CD - Lubczyński D. (205)
montaż systemów energ. odnawialnej
1 CD-1/2 - Gendaszyk T. (CKP_H13)
lotnicze silniki tłokowe
1 CD-2/2 - Ameryk L. (205)
język polski
1 CD - Kuc M. (205)
5 12:00-12:45 biologia
1 CD - Wnuk L. (205)
dokumentacja techniczna w budownictwie
1 CD-1/2 - Gendaszyk T. (CKP_H13)
obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
1 CD-2/2 - Bogusz A. (CKP_lot_I)
rysunek techniczny
1 CD-1/2 - Marczak R. (CKP_H6)
montaż systemów energ. odnawialnej
1 CD-1/2 - Gendaszyk T. (CKP_H13)
język polski
1 CD - Kuc M. (205)
6 12:55-13:40 matematyka
1 CD - Wzorek J. (205)
dokumentacja techniczna w budownictwie
1 CD-1/2 - Gendaszyk T. (CKP_H13)
materiałoznawstwo
1 CD-2/2 - Milej K. (CKP_H9)
rysunek techniczny
1 CD-1/2 - Marczak R. (CKP_H6)
pracownia mechaniczna
1 CD-2/2 - Milej K. (CKP_H9)
systemy sterowania i awioniki statku powietrznego
1 CD-2/2 - Gurzęda R. (CKP_lot_I)
informatyka
1 CD - Iwański Ł. (201)
7 13:50-14:35 edukacja dla bezpieczeństwa
1 CD - Rzejak B. (205)
montaż systemów energ. odnawialnej
1 CD-1/2 - Gendaszyk T. (CKP_H13)
pracownia mechaniczna
1 CD-2/2 - Milej K. (CKP_H9)
język angielski
1 CD - Szymiec R. (205)
język polski
1 CD - Kuc M. (205)
biologia
1 CD - Wnuk L. (205)
8 14:45-15:30 język angielski
1 CD - Szymiec R. (205)
systemy energetyki odnawialnej
1 CD-1/2 - Gendaszyk T. (CKP_H13)
podstawy elektroniki
1 CD-2/2 - Rzeszutek J. (CKP_107)
religia
1 CD - Wasielewski D. (205)
matematyka
1 CD - Wzorek J. (205)
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Klasa 2 BPABPO - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 chemia
2 BPABPO - Syroczyńska - Thiel J. (203)
1 08:20-09:05 podstawy technik wytwarzania
2 BPO - Milej K. (CKP_H9)
urządzenia automatyki przemysłowej
2 BPA - Kręgielski T. (CKP_102)
podstawy elektroniki i elektrotechniki
2 BPO - Gurzęda R. (CKP_lot_I)
2 09:15-10:00 podstawy elektroniki i elektrotechniki
2 BPA - Gurzęda R. (CKP_lot_I)
podstawy technik wytwarzania
2 BPO - Milej K. (CKP_H9)
kompetencje społeczne
2 BPA - Kaczmarek M. (203)
urządzenia automatyki przemysłowej
2 BPA - Kręgielski T. (CKP_102)
podstawy konstrukcji maszyn
2 BPO - Bogusz A. (CKP_lot_I)
3 10:10-10:55 podstawy elektroniki i elektrotechniki
2 BPA - Gurzęda R. (CKP_lot_I)
kompetencje społeczne
2 BPO - Kaczmarek M. (203)
wychowanie fizyczne
2 BPABPO - Chruszczyk I. (sala)
urządzenia automatyki przemysłowej
2 BPA - Kręgielski T. (CKP_102)
technologia obróbki skrawaniem
2 BPO - Marczak R. (CKP_H6)
4 11:05-11:50 język angielski
2 BPABPO - Szymiec R. (203)
zajęcia z wychowawcą
2 BPABPO - Mikulska M. (203)
podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych
2 BPA - Bogusz A. (CKP_lot_I)
technologia obróbki skrawaniem
2 BPO - Marczak R. (CKP_H6)
5 12:00-12:45 fizyka
2 BPABPO - Klimek-Poliszko D. (203)
język angielski
2 BPABPO - Szymiec R. (203)
język polski
2 BPABPO - Kuc M. (203)
6 12:55-13:40 historia
2 BPABPO - Zając A. (203)
matematyka
2 BPABPO - Kaczmarek B. (203)
język polski
2 BPABPO - Kuc M. (203)
7 13:50-14:35 wychowanie fizyczne
2 BPABPO - Chruszczyk I. (sala)
matematyka
2 BPABPO - Kaczmarek B. (203)
8 14:45-15:30 wychowanie fizyczne
2 BPABPO - Chruszczyk I. (sala)
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Klasa 2 GA - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GA-1/2 - Kuczera M. (CKP_103)
obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 GA-2/2 - Rzeszutek J. (CKP_107)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GA-2/2 - Szymański W. (CKP_11)
1 08:20-09:05 pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GA-1/2 - Kuczera M. (CKP_103)
obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 GA-2/2 - Rzeszutek J. (CKP_107)
techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
2 GA-1/2 - Milej K. (CKP_H9)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GA-2/2 - Szymański W. (CKP_11)
religia
2 RELIGIA KLASY 2 PO GIMNAZJUM - Markowski J. (101)
2 09:15-10:00 pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GA-1/2 - Kuczera M. (CKP_103)
techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
2 GA-1/2 - Milej K. (CKP_H9)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GA-2/2 - Szymański W. (CKP_11)
religia
2 RELIGIA KLASY 2 PO GIMNAZJUM - Markowski J. (101)
3 10:10-10:55 język niemiecki
2 GA - Wełnic T. (108)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GA-1/2 - Kuczera M. (CKP_103)
techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
2 GA-1/2 - Milej K. (CKP_H9)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GA-2/2 - Szymański W. (CKP_11)
4 11:05-11:50 wychowanie fizyczne
2 GA - Mazurek A. (sala)
urządzenia i systemy mechatroniczne
2 GA - Rzeszutek J. (108)
język angielski
2 GA - Szymiec R. (108)
5 12:00-12:45 język polski
2 GA - Kuc M. (108)
elektrotechnika i elektronika z bhp
2 GA - Rzeszutek J. (108)
układy pneumatyki i hydrauliki
2 GA-1/2 - Kępara M. (CKP_102)
układy pneumatyki i hydrauliki
2 GA-2/2 - Kręgielski T. (CKP_102)
język angielski
2 GA - Szymiec R. (108)
język angielski
2 GA - Szymiec R. (108)
6 12:55-13:40 pneumatyka i hydraulika
2 GA - Kręgielski T. (108)
elektrotechnika i elektronika z bhp
2 GA - Rzeszutek J. (108)
układy pneumatyki i hydrauliki
2 GA-1/2 - Kępara M. (CKP_102)
układy pneumatyki i hydrauliki
2 GA-2/2 - Kręgielski T. (CKP_102)
obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 GA-1/2 - Szymański W. (CKP_11)
wychowanie fizyczne
2 GA - Mazurek A. (sala)
7 13:50-14:35 matematyka
2 GA - Hamrol M. (108)
elektrotechnika i elektronika z bhp
2 GA - Rzeszutek J. (108)
obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 GA-1/2 - Szymański W. (CKP_11)
wychowanie fizyczne
2 GA - Mazurek A. (sala)
8 14:45-15:30 matematyka
2 GA - Hamrol M. (108)
podstawy przedsiębiorczości
2 GA - Kaczmarek M. (108)
matematyka
2 GA - Hamrol M. (108)
język polski
2 GA - Kuc M. (108)
9 15:40-16:25 techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
2 GA-2/2 - Sadowski M. (CKP_H11)
zajęcia z wychowawcą
2 GA - Mazurek A. (108)
język polski
2 GA - Kuc M. (108)
10 16:35-17:20 techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
2 GA-2/2 - Sadowski M. (CKP_H11)
informatyka
2 GA - Jarosławski D. (203)
technologie i konstrukcje mechaniczne
2 GA - Sadowski M. (CKP_H11)
11 17:30-18:15 techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
2 GA-2/2 - Sadowski M. (CKP_H11)
informatyka
2 GA - Jarosławski D. (203)
technologie i konstrukcje mechaniczne
2 GA - Sadowski M. (CKP_H11)
12 18:25-19:20

Klasa 2 GB - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 wychowanie fizyczne
2 GB - Chruszczyk I. (sala)
wychowanie fizyczne
2 GB - Chruszczyk I. (sala)
elektrotechnika i elektronika z bhp
2 GB - Gierzycki P. (CKP_104)
1 08:20-09:05 matematyka
2 GB - Hamrol M. (107)
wychowanie fizyczne
2 GB - Chruszczyk I. (sala)
elektrotechnika i elektronika z bhp
2 GB - Gierzycki P. (CKP_104)
2 09:15-10:00 matematyka
2 GB - Hamrol M. (107)
zajęcia z wychowawcą
2 GB - Chruszczyk I. (sala)
elektrotechnika i elektronika z bhp
2 GB - Gierzycki P. (CKP_104)
3 10:10-10:55 informatyka
2 GB - Iwański Ł. (201)
język angielski
2 GB - Szymiec R. (107)
język angielski
2 GB - Szymiec R. (107)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GB-2/2 - Kręgielski T. (CKP_102)
4 11:05-11:50 informatyka
2 GB - Iwański Ł. (201)
matematyka
2 GB - Hamrol M. (107)
technologie i konstrukcje mechaniczne
2 GB - Milej K. (CKP_H9)
techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
2 GB-1/2 - Milej K. (CKP_H9)
techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
2 GB-2/2 - Marczak R. (CKP_H6)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GB-2/2 - Kręgielski T. (CKP_102)
5 12:00-12:45 pneumatyka i hydraulika
2 GB - Kręgielski T. (107)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GB-1/2 - Szymański W. (CKP_11)
technologie i konstrukcje mechaniczne
2 GB - Milej K. (CKP_H9)
techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
2 GB-1/2 - Milej K. (CKP_H9)
techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
2 GB-2/2 - Marczak R. (CKP_H6)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GB-2/2 - Kręgielski T. (CKP_102)
6 12:55-13:40 język polski
2 GB - Kuc M. (107)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GB-1/2 - Szymański W. (CKP_11)
obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 GB - Juszczyk A. (CKP_106)
techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
2 GB-1/2 - Milej K. (CKP_H9)
techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
2 GB-2/2 - Marczak R. (CKP_H6)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GB-2/2 - Kręgielski T. (CKP_102)
7 13:50-14:35 język angielski
2 GB - Szymiec R. (107)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GB-1/2 - Szymański W. (CKP_11)
obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 GB - Juszczyk A. (CKP_106)
podstawy przedsiębiorczości
2 GB - Kaczmarek M. (107)
8 14:45-15:30 język niemiecki
2 GB - Wełnic T. (107)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GB-1/2 - Szymański W. (CKP_11)
język polski
2 GB - Kuc M. (107)
9 15:40-16:25 układy pneumatyki i hydrauliki
2 GB-1/2 - Kręgielski T. (CKP_102)
układy pneumatyki i hydrauliki
2 GB-2/2 - Kępara M. (CKP_102)
język polski
2 GB - Kuc M. (107)
10 16:35-17:20 urządzenia i systemy mechatroniczne
2 GB - Rzeszutek J. (107)
układy pneumatyki i hydrauliki
2 GB-1/2 - Kręgielski T. (CKP_102)
układy pneumatyki i hydrauliki
2 GB-2/2 - Kępara M. (CKP_102)
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Klasa 2 GCF - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 pomiary parametrów instalacji oraz urządzeń chłodniczych
2 GCF-2/2 - Kaczmarek A. (CKP_H15)
1 08:20-09:05 obsługa systemów energii odnawialnej
2 GCF-1/2 - Gendaszyk T. (CKP_H13)
pomiary parametrów instalacji oraz urządzeń chłodniczych
2 GCF-2/2 - Kaczmarek A. (CKP_H15)
religia
2 RELIGIA KLASY 2 PO GIMNAZJUM - Markowski J. (101)
montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
2 GCF-2/2 - Kaczmarek A. (CKP_H15)
2 09:15-10:00 obsługa systemów energii odnawialnej
2 GCF-1/2 - Gendaszyk T. (CKP_H13)
pomiary parametrów instalacji oraz urządzeń chłodniczych
2 GCF-2/2 - Kaczmarek A. (CKP_H15)
religia
2 RELIGIA KLASY 2 PO GIMNAZJUM - Markowski J. (101)
język niemiecki
2 GCF - Wełnic T. (102)
montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
2 GCF-2/2 - Kaczmarek A. (CKP_H15)
3 10:10-10:55 podstawy kosztorysowania w budownictwie
2 GCF-1/2 - Gendaszyk T. (CKP_H13)
pomiary parametrów instalacji oraz urządzeń chłodniczych
2 GCF-2/2 - Kaczmarek A. (CKP_H15)
montaż systemów energ. odnawialnej
2 GCF-1/2 - Gendaszyk T. (CKP_H13)
montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń chłodniczych
2 GCF-2/2 - Kaczmarek A. (CKP_H15)
matematyka
2 GCF - Hamrol M. (102)
wychowanie fizyczne
2 GCF - Borkowski M. (sala)
4 11:05-11:50 obsługa systemów energii odnawialnej
2 GCF-1/2 - Gendaszyk T. (CKP_H13)
technologia instalacji i urządzeń chłodniczych
2 GCF-2/2 - Piłat M. (CKP_5)
język angielski
2 GCF - Katarzyńska M. (102)
montaż systemów energ. odnawialnej
2 GCF-1/2 - Gendaszyk T. (CKP_H13)
montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń chłodniczych
2 GCF-2/2 - Kaczmarek A. (CKP_H15)
matematyka
2 GCF - Hamrol M. (102)
wychowanie fizyczne
2 GCF - Borkowski M. (sala)
5 12:00-12:45 systemy energetyki odnawialnej
2 GCF-1/2 - Gendaszyk T. (CKP_H13)
technologia instalacji i urządzeń chłodniczych
2 GCF-2/2 - Piłat M. (CKP_5)
język angielski
2 GCF - Katarzyńska M. (102)
montaż systemów energ. odnawialnej
2 GCF-1/2 - Gendaszyk T. (CKP_H13)
montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń chłodniczych
2 GCF-2/2 - Kaczmarek A. (CKP_H15)
podstawy przedsiębiorczości
2 GCF - Kaczmarek M. (102)
język angielski
2 GCF - Katarzyńska M. (102)
6 12:55-13:40 systemy energetyki odnawialnej
2 GCF-1/2 - Gendaszyk T. (CKP_H13)
technologia instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
2 GCF-2/2 - Piłat M. (CKP_5)
matematyka
2 GCF - Hamrol M. (102)
podstawy kosztorysowania w budownictwie
2 GCF-1/2 - Gendaszyk T. (CKP_H13)
montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń chłodniczych
2 GCF-2/2 - Kaczmarek A. (CKP_H15)
technologia montażu systemów energetyki odnawialnej
2 GCF-1/2 - Gendaszyk T. (CKP_H13)
zajęcia z wychowawcą
2 GCF - Katarzyńska M. (102)
7 13:50-14:35 systemy energetyki odnawialnej
2 GCF-1/2 - Gendaszyk T. (CKP_H13)
termodynamika techniczna
2 GCF-2/2 - Piłat M. (CKP_5)
wychowanie fizyczne
2 GCF - Borkowski M. (sala)
montaż systemów energ. odnawialnej
2 GCF-1/2 - Gendaszyk T. (CKP_H13)
montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń chłodniczych
2 GCF-2/2 - Kaczmarek A. (CKP_H15)
technologia montażu systemów energetyki odnawialnej
2 GCF-1/2 - Gendaszyk T. (CKP_H13)
informatyka
2 GCF - Iwański Ł. (201)
8 14:45-15:30 język polski
2 GCF - Lendzioszek-Rogaska A. (102)
język polski
2 GCF - Lendzioszek-Rogaska A. (102)
montaż systemów energ. odnawialnej
2 GCF-1/2 - Gendaszyk T. (CKP_H13)
montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń chłodniczych
2 GCF-2/2 - Kaczmarek A. (CKP_H15)
technologia montażu systemów energetyki odnawialnej
2 GCF-1/2 - Gendaszyk T. (CKP_H13)
informatyka
2 GCF - Iwański Ł. (201)
9 15:40-16:25 język polski
2 GCF - Lendzioszek-Rogaska A. (102)
technologia montażu systemów energetyki odnawialnej
2 GCF-1/2 - Gendaszyk T. (CKP_H13)
10 16:35-17:20 dokumentacja techniczna w budownictwie
2 GCF-1/2 - Gendaszyk T. (CKP_H13)
11 17:30-18:15 elektrotechnika i elektronika w chłodnictwie i klimatyzacji
2 GCF-2/2 - Rzeszutek J. (CKP_107)
12 18:25-19:20 elektrotechnika i elektronika w chłodnictwie i klimatyzacji
2 GCF-2/2 - Rzeszutek J. (CKP_107)

Klasa 2 GD - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 informatyka
2 GD-1/2 - Iwański Ł. (201)
informatyka
2 GD-2/2 - Jarosławski D. (203)
1 08:20-09:05 informatyka
2 GD-1/2 - Iwański Ł. (201)
informatyka
2 GD-2/2 - Jarosławski D. (203)
religia
2 RELIGIA KLASY 2 PO GIMNAZJUM - Markowski J. (101)
śmigła
2 GD - Ameryk L. (101)
2 09:15-10:00 język polski
2 GD - Zając Dagmara (101)
aerodynamika i mechanika lotu
2 GD - Bogusz A. (101)
religia
2 RELIGIA KLASY 2 PO GIMNAZJUM - Markowski J. (101)
lotnicze silniki tłokowe
2 GD - Ameryk L. (101)
język angielski
2 GD-1/2 - Szymiec R. (101)
język angielski
2 GD-2/2 - Konieczna J. (208)
3 10:10-10:55 aerodynamika i mechanika lotu
2 GD - Bogusz A. (101)
budowa płatowca
2 GD - Bogusz A. (101)
śmigła
2 GD - Ameryk L. (101)
język angielski
2 GD-1/2 - Szymiec R. (101)
język angielski
2 GD-2/2 - Konieczna J. (208)
4 11:05-11:50 obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
2 GD-1/2 - Gurzęda R. (CKP_lot_I)
obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
2 GD-2/2 - Bogusz A. (CKP_lot_I)
język angielski lotniczo-techniczny
2 GD - Konieczna J. (208)
podstawy przedsiębiorczości
2 GD - Kaczmarek M. (101)
matematyka
2 GD - Kaczmarek B. (101)
język polski
2 GD - Zając Dagmara (101)
5 12:00-12:45 obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
2 GD-1/2 - Gurzęda R. (CKP_lot_I)
obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
2 GD-2/2 - Bogusz A. (CKP_lot_I)
systemy energetyczne statku powietrznego
2 GD - Gurzęda R. (101)
zajęcia z wychowawcą
2 GD - Szymiec R. (101)
pracownia mechaniczna
2 GD-1/2 - Krysiak K. (CKP_H20)
język angielski
2 GD-2/2 - Konieczna J. (208)
język polski
2 GD - Zając Dagmara (101)
6 12:55-13:40 obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
2 GD-1/2 - Gurzęda R. (CKP_lot_I)
obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
2 GD-2/2 - Bogusz A. (CKP_lot_I)
systemy energetyczne statku powietrznego
2 GD - Gurzęda R. (101)
matematyka
2 GD - Kaczmarek B. (101)
pracownia mechaniczna
2 GD-1/2 - Krysiak K. (CKP_H20)
pracownia pomiarów elektrycznych
2 GD-2/2 - Kępara M. (CKP_102)
wychowanie fizyczne
2 GD - Borkowski M. (sala)
7 13:50-14:35 obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
2 GD-1/2 - Gurzęda R. (CKP_lot_I)
obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
2 GD-2/2 - Bogusz A. (CKP_lot_I)
język angielski
2 GD-1/2 - Szymiec R. (101)
matematyka
2 GD - Kaczmarek B. (101)
pracownia mechaniczna
2 GD-1/2 - Krysiak K. (CKP_H20)
wychowanie fizyczne
2 GD - Borkowski M. (sala)
8 14:45-15:30 obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
2 GD-1/2 - Gurzęda R. (CKP_lot_I)
obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
2 GD-2/2 - Bogusz A. (CKP_lot_I)
wychowanie fizyczne
2 GD - Borkowski M. (sala)
pracownia pomiarów elektrycznych
2 GD-1/2 - Kępara M. (CKP_102)
język niemiecki
2 GD-2/2 - Kwaśniewska H. (101)
9 15:40-16:25 język niemiecki
2 GD-1/2 - Wełnic T. (101)
pracownia mechaniczna
2 GD-2/2 - Domagała A. (ckp_4)
10 16:35-17:20 pracownia mechaniczna
2 GD-2/2 - Domagała A. (ckp_4)
11 17:30-18:15 pracownia mechaniczna
2 GD-2/2 - Domagała A. (ckp_4)
12 18:25-19:20

Klasa 2 GG - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 elektrotechnika i elektronika z bhp
2 GG - Kuczera M. (CKP_103)
1 08:20-09:05 wychowanie fizyczne
2 GG-2/2 - Chruszczyk I. (sala)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GG-1/2 - Gierzycki P. (CKP_104)
techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
2 GG-2/2 - Milej K. (CKP_H9)
elektrotechnika i elektronika z bhp
2 GG - Kuczera M. (CKP_103)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GG-2/2 - Twardosz G. (CKP_H9)
pneumatyka i hydraulika
2 GG - Kręgielski T. (CKP_102)
2 09:15-10:00 język angielski
2 GG-2/2 - Adamczyk B. (211)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GG-1/2 - Gierzycki P. (CKP_104)
obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 GG-2/2 - Rzeszutek J. (CKP_107)
elektrotechnika i elektronika z bhp
2 GG - Kuczera M. (CKP_103)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GG-1/2 - Gierzycki P. (CKP_104)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GG-2/2 - Twardosz G. (CKP_H9)
wychowanie fizyczne
2 GG-1/2 - Borkowski M. (sala)
techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
2 GG-2/2 - Milej K. (CKP_H9)
3 10:10-10:55 matematyka
2 GG - Hamrol M. (211)
język angielski
2 GG-1/2 - Katarzyńska M. (211)
obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 GG-2/2 - Rzeszutek J. (CKP_107)
informatyka
2 GG-1/2 - Iwański Ł. (201)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GG-1/2 - Gierzycki P. (CKP_104)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GG-2/2 - Twardosz G. (CKP_H9)
techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
2 GG-1/2 - Milej K. (CKP_H9)
informatyka
2 GG-2/2 - Iwański Ł. (201)
4 11:05-11:50 matematyka
2 GG - Hamrol M. (211)
technologie i konstrukcje mechaniczne
2 GG - Milej K. (CKP_H9)
informatyka
2 GG-1/2 - Iwański Ł. (201)
język angielski
2 GG-2/2 - Adamczyk B. (211)
język angielski
2 GG-1/2 - Katarzyńska M. (211)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GG-2/2 - Twardosz G. (CKP_H9)
techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
2 GG-1/2 - Milej K. (CKP_H9)
informatyka
2 GG-2/2 - Iwański Ł. (201)
5 12:00-12:45 zajęcia z wychowawcą
2 GG - Iwański Ł. (201)
obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 GG-1/2 - Juszczyk A. (CKP_106)
matematyka
2 GG - Hamrol M. (211)
techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
2 GG-1/2 - Milej K. (CKP_H9)
język angielski
2 GG-2/2 - Adamczyk B. (211)
6 12:55-13:40 podstawy przedsiębiorczości
2 GG - Kaczmarek M. (211)
obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 GG-1/2 - Juszczyk A. (CKP_106)
wychowanie fizyczne
2 GG-1/2 - Borkowski M. (sala)
język niemiecki
2 GG-2/2 - Wełnic T. (211)
język polski
2 GG - Kuc M. (211)
7 13:50-14:35 język polski
2 GG - Kuc M. (211)
urządzenia i systemy mechatroniczne
2 GG - Kręgielski T. (CKP_102)
układy pneumatyki i hydrauliki
2 GG-2/2 - Kręgielski T. (CKP_102)
wychowanie fizyczne
2 GG-1/2 - Borkowski M. (sala)
techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
2 GG-2/2 - Milej K. (CKP_H9)
język angielski
2 GG-1/2 - Katarzyńska M. (211)
8 14:45-15:30 język polski
2 GG - Kuc M. (211)
układy pneumatyki i hydrauliki
2 GG-2/2 - Kręgielski T. (CKP_102)
technologie i konstrukcje mechaniczne
2 GG - Milej K. (CKP_H9)
9 15:40-16:25 układy pneumatyki i hydrauliki
2 GG-1/2 - Kępara M. (CKP_102)
język niemiecki
2 GG-1/2 - Kwaśniewska H. (211)
wychowanie fizyczne
2 GG-2/2 - Chruszczyk I. (sala)
10 16:35-17:20 układy pneumatyki i hydrauliki
2 GG-1/2 - Kępara M. (CKP_102)
wychowanie fizyczne
2 GG-2/2 - Chruszczyk I. (sala)
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Klasa 2 PA - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 informatyka
2 PA-2/2 - Jarosławski D. (203)
1 08:20-09:05 historia
2 PA - Zając A. (210)
matematyka
2 PA - Kaczmarek B. (210)
2 09:15-10:00 język angielski
2 PA-1/2 - Konieczna J. (208)
język angielski
2 PA-2/2 - Katarzyńska M. (210)
zajęcia z wychowawcą
2 PA - Milej K. (CKP_H9)
programowanie dronów
2 PA - Gurzęda R. (210)
matematyka
2 PA - Kaczmarek B. (210)
podstawy mechatroniki
2 PA - Kręgielski T. (CKP_102)
3 10:10-10:55 montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
2 PA-1/2 - Kręgielski T. (CKP_102)
język angielski
2 PA-2/2 - Katarzyńska M. (210)
działalność gospodarcza
2 PA - Kaczmarek M. (210)
wychowanie fizyczne
2 PA - Borkowski M. (sala)
język polski
2 PA - Zając Dagmara (210)
fizyka
2 PA - Klimek-Poliszko D. (210)
4 11:05-11:50 podstawy przedsiębiorczości
2 PA - Kaczmarek M. (210)
geografia
2 PA - Zając A. (210)
wychowanie fizyczne
2 PA - Borkowski M. (sala)
język polski
2 PA - Zając Dagmara (210)
język angielski zawodowy
2 PA - Konieczna J. (208)
5 12:00-12:45 wychowanie fizyczne
2 PA - Borkowski M. (sala)
podstawy mechatroniki
2 PA - Kręgielski T. (CKP_102)
podstawy technologii i konstrukcji maszyn
2 PA - Gabryelewicz I. (210)
programowanie dronów
2 PA - Gurzęda R. (210)
historia
2 PA - Zając A. (210)
6 12:55-13:40 biologia
2 PA - Wnuk L. (210)
podstawy mechatroniki
2 PA - Kręgielski T. (CKP_102)
podstawy technologii i konstrukcji maszyn
2 PA - Gabryelewicz I. (210)
język angielski
2 PA-1/2 - Konieczna J. (208)
montaż i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 PA-2/2 - Juszczyk A. (CKP_106)
język polski
2 PA - Zając Dagmara (210)
7 13:50-14:35 język niemiecki
2 PA-2/2 - Wełnic T. (210)
biologia
2 PA - Wnuk L. (210)
język niemiecki
2 PA-1/2 - Kwaśniewska H. (210)
język niemiecki
2 PA-1/2 - Kwaśniewska H. (210)
montaż i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 PA-2/2 - Juszczyk A. (CKP_106)
montaż i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 PA-1/2 - Kępara M. (CKP_102)
montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
2 PA-2/2 - Owsianikow P. (CKP_100)
8 14:45-15:30 religia
2 PA - Wasielewski D. (210)
matematyka
2 PA - Kaczmarek B. (210)
montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
2 PA-1/2 - Kręgielski T. (CKP_102)
język niemiecki
2 PA-2/2 - Wełnic T. (210)
montaż i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 PA-1/2 - Kępara M. (CKP_102)
montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
2 PA-2/2 - Owsianikow P. (CKP_100)
9 15:40-16:25 religia
2 PA - Wasielewski D. (210)
bezpieczeństwo i higiena pracy
2 PA - Gabryelewicz I. (210)
montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
2 PA-1/2 - Kręgielski T. (CKP_102)
informatyka
2 PA-1/2 - Iwański Ł. (201)
montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
2 PA-2/2 - Owsianikow P. (CKP_100)
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Klasa 2 PB - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05 podstawy mechatroniki
2 PB - Kręgielski T. (CKP_112)
podstawy technologii i konstrukcji maszyn
2 PB - Przybysz E. (CKP_112)
2 09:15-10:00 historia
2 PB - Białk-Cieślak L. (CKP_112)
podstawy technologii i konstrukcji maszyn
2 PB - Przybysz E. (CKP-112)
historia
2 PB - Białk-Cieślak L. (CKP_112)
religia
2 PB - Wasielewski D. (CKP_112)
3 10:10-10:55 biologia
2 PB - Wnuk L. (CKP_112)
wychowanie fizyczne
2 PB - Rzejak B. (orlik)
programowanie dronów
2 PB - Gurzęda R. (CKP_112)
bezpieczeństwo i higiena pracy
2 PB - Gabryelewicz I. (CKP_112)
4 11:05-11:50 matematyka
2 PB - Kaczmarek B. (CKP_112)
matematyka
2 PB - Kaczmarek B. (CKP_112)
język angielski
2 PB-1/2 - Konieczna J. (208)
montaż i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 PB-2/2 - Juszczyk A. (CKP_106)
podstawy przedsiębiorczości
2 PB - Kaczmarek M. (CKP_112)
geografia
2 PB - Zając A. (CKP_112)
5 12:00-12:45 język angielski
2 PB-1/2 - Konieczna J. (208)
język angielski
2 PB-2/2 - Katarzyńska M. (CKP_112)
montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
2 PB - Krysiak K. (CKP_112)
język niemiecki
2 PB-1/2 - Wełnic T. (CKP_112)
montaż i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 PB-2/2 - Juszczyk A. (CKP_106)
religia
2 PB - Wasielewski D. (CKP_112)
biologia
2 PB - Wnuk L. (CKP_112)
6 12:55-13:40 fizyka
2 PB - Klimek-Poliszko D. (CKP_112)
montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
2 PB - Krysiak K. (CKP_112)
działalność gospodarcza
2 PB - Kaczmarek M. (CKP_112)
wychowanie fizyczne
2 PB - Rzejak B. (orlik)
język angielski zawodowy
2 PB - Konieczna J. (208)
7 13:50-14:35 montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
2 PB - Krysiak K. (CKP_112)
język polski
2 PB - Francuz A. (CKP_112)
wychowanie fizyczne
2 PB - Rzejak B. (orlik)
podstawy mechatroniki
2 PB - Kręgielski T. (CKP_102)
8 14:45-15:30 zajęcia z wychowawcą
2 PB - Kręgielski T. (CKP_102)
język polski
2 PB - Francuz A. (CKP_112)
matematyka
2 PB - Kaczmarek B. (CKP_112)
podstawy mechatroniki
2 PB - Kręgielski T. (CKP_102)
9 15:40-16:25 montaż i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 PB-1/2 - Kręgielski T. (CKP_102)
język niemiecki
2 PB-1/2 - Wełnic T. (CKP_112)
programowanie dronów
2 PB - Gurzęda R. (CKP_112)
język angielski
2 PB-2/2 - Katarzyńska M. (CKP_112)
10 16:35-17:20 montaż i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 PB-1/2 - Kręgielski T. (CKP_102)
informatyka
2 PB-1/2 - Iwański Ł. (201)
język niemiecki
2 PB-2/2 - Kwaśniewska H. (CKP_112)
język polski
2 PB - Francuz A. (CKP_112)
język niemiecki
2 PB-2/2 - Kwaśniewska H. (CKP-112)
11 17:30-18:15 informatyka
2 PB-2/2 - Jarosławski D. (203)
12 18:25-19:20

Klasa 2 PD - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 informatyka
2 PD-1/2 - Jarosławski D. (203)
1 08:20-09:05 obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
2 PD-2/2 - Bogusz A. (CKP_lot_I)
wychowanie fizyczne
2 PD-1/2 - Chruszczyk I. (sala)
wychowanie fizyczne
2 PD-2/2 - Mazurek A. (sala)
pracownia pomiarów elektrycznych
2 PD-1/2 - Krysiak K. (CKP_H16)
język niemiecki
2 PD-1/2 - Wełnic T. (1)
język angielski
2 PD-2/2 - Katarzyńska M. (1)
wychowanie fizyczne
2 PD-2/2 - Mazurek A. (sala)
2 09:15-10:00 obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
2 PD-2/2 - Bogusz A. (CKP_lot_I)
wychowanie fizyczne
2 PD-1/2 - Chruszczyk I. (sala)
wychowanie fizyczne
2 PD-2/2 - Mazurek A. (sala)
pracownia pomiarów elektrycznych
2 PD-1/2 - Krysiak K. (CKP_H16)
informatyka
2 PD-2/2 - Iwański Ł. (201)
historia
2 PD - Zając A. (1)
język polski
2 PD - Zając Dagmara (1)
3 10:10-10:55 obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
2 PD-2/2 - Bogusz A. (CKP_lot_I)
aerodynamika i mechanika lotu
2 PD - Ameryk L. (1)
język niemiecki
2 PD-1/2 - Wełnic T. (1)
pracownia pomiarów elektrycznych
2 PD-2/2 - Krysiak K. (CKP_H16)
biologia
2 PD - Wnuk L. (1)
język polski
2 PD - Zając Dagmara (1)
4 11:05-11:50 zajęcia z wychowawcą
2 PD - Wnuk L. (1)
język angielski
2 PD-1/2 - Szymiec R. (1)
pracownia pomiarów elektrycznych
2 PD-2/2 - Krysiak K. (CKP_H16)
geografia
2 PD - Zając A. (1)
biologia
2 PD - Wnuk L. (1)
5 12:00-12:45 język angielski
2 PD-1/2 - Szymiec R. (1)
pracownia mechaniczna
2 PD-2/2 - Milej K. (CKP_H9)
matematyka
2 PD - Kaczmarek B. (1)
lotnicze silniki tłokowe
2 PD - Bogusz A. (1)
matematyka
2 PD - Kaczmarek B. (1)
6 12:55-13:40 pracownia mechaniczna
2 PD-1/2 - Milej K. (CKP_H9)
język angielski
2 PD-2/2 - Katarzyńska M. (1)
historia
2 PD - Zając A. (1)
lotnicze silniki tłokowe
2 PD - Bogusz A. (1)
bezpieczeństwo i higiena pracy
2 PD - Gabryelewicz I. (1)
obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
2 PD-1/2 - Bogusz A. (CKP_lot_I)
7 13:50-14:35 matematyka
2 PD - Kaczmarek B. (1)
religia
2 PD - Wasielewski D. (1)
podstawy przedsiębiorczości
2 PD - Kaczmarek M. (1)
systemy instrumentów elektronicznych technik cyfrowych
2 PD - Gurzęda R. (1)
obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
2 PD-1/2 - Bogusz A. (CKP_lot_I)
8 14:45-15:30 język polski
2 PD - Zając Dagmara (1)
fizyka
2 PD - Klimek-Poliszko D. (1)
język niemiecki
2 PD-2/2 - Kwaśniewska H. (1)
podstawy elektroniki
2 PD - Gurzęda R. (1)
obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
2 PD-1/2 - Bogusz A. (CKP_lot_I)
9 15:40-16:25 wychowanie fizyczne
2 PD-1/2 - Chruszczyk I. (sala)
podstawy elektrotechniki
2 PD - Rzeszutek J. (1)
język niemiecki
2 PD-2/2 - Kwaśniewska H. (1)
religia
2 PD - Wasielewski D. (1)
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Klasa 2 PEF - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05 podstawy konstrukcji maszyn
2 PEF-1/2 - Przybysz E. (105)
podstawy konstrukcji maszyn
2 PEF-2/2 - Przybysz E. (105)
2 09:15-10:00 podstawy konstrukcji maszyn
2 PEF-1/2 - Przybysz E. (105)
elektrotechnika i elektronika w chłodnictwie i klimatyzacji
2 PEF-2/2 - Owsianikow P. (CKP_100)
religia
2 PEF - Wasielewski D. (105)
konstrukcje maszyn
2 PEF-1/2 - Marczak R. (CKP_H6)
podstawy konstrukcji maszyn
2 PEF-2/2 - Przybysz E. (105)
bezpieczeństwo i higiena pracy
2 PEF-1/2 - Gabryelewicz I. (105)
fizyka
2 PEF - Klimek-Poliszko D. (105)
3 10:10-10:55 techniki wytwarzania
2 PEF-1/2 - Przybysz E. (105)
elektrotechnika i elektronika w chłodnictwie i klimatyzacji
2 PEF-2/2 - Owsianikow P. (CKP_100)
religia
2 PEF - Wasielewski D. (105)
geografia
2 PEF - Zając A. (105)
podstawy sterowania i regulacji maszyn
2 PEF-1/2 - Krysiak K. (CKP_H16)
język niemiecki
2 PEF - Wełnic T. (105)
4 11:05-11:50 biologia
2 PEF - Wnuk L. (105)
techniki wytwarzania
2 PEF-1/2 - Przybysz E. (105)
technologia instalacji i urządzeń chłodniczych
2 PEF-2/2 - Piłat M. (CKP_5)
matematyka
2 PEF - Wzorek J. (105)
podstawy sterowania i regulacji maszyn
2 PEF-1/2 - Krysiak K. (CKP_H16)
bezpieczeństwo i higiena pracy
2 PEF-2/2 - Gabryelewicz I. (105)
język angielski
2 PEF - Szymiec R. (105)
5 12:00-12:45 matematyka
2 PEF - Wzorek J. (105)
techniki wytwarzania
2 PEF-1/2 - Przybysz E. (105)
termodynamika techniczna
2 PEF-2/2 - Piłat M. (CKP_5)
zajęcia z wychowawcą
2 PEF - Kaczmarek M. (105)
język niemiecki
2 PEF - Wełnic T. (105)
historia
2 PEF - Kaczmarek M. (105)
6 12:55-13:40 język angielski
2 PEF - Szymiec R. (105)
techniki wytwarzania
2 PEF-1/2 - Przybysz E. (105)
termodynamika techniczna
2 PEF-2/2 - Piłat M. (CKP_5)
wychowanie fizyczne
2 PEF - Borkowski M. (sala)
matematyka
2 PEF - Wzorek J. (105)
technologia obróbki skrawaniem
2 PEF-1/2 - Milej K. (CKP_H9)
montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń chłodniczych
2 PEF-2/2 - Gendaszyk T. (CKP_H13)
7 13:50-14:35 podstawy przedsiębiorczości
2 PEF - Kaczmarek M. (105)
historia
2 PEF - Kaczmarek M. (105)
wychowanie fizyczne
2 PEF - Borkowski M. (sala)
biologia
2 PEF - Wnuk L. (105)
technologia obróbki skrawaniem
2 PEF-1/2 - Milej K. (CKP_H9)
montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń chłodniczych
2 PEF-2/2 - Gendaszyk T. (CKP_H13)
8 14:45-15:30 język polski
2 PEF - Kuc M. (105)
język polski
2 PEF - Kuc M. (105)
wychowanie fizyczne
2 PEF - Borkowski M. (sala)
technologia obróbki skrawaniem
2 PEF-1/2 - Milej K. (CKP_H9)
montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń chłodniczych
2 PEF-2/2 - Gendaszyk T. (CKP_H13)
9 15:40-16:25 język polski
2 PEF - Kuc M. (105)
pomiary parametrów instalacji oraz urządzeń chłodniczych
2 PEF-2/2 - Gendaszyk T. (CKP_H13)
10 16:35-17:20 informatyka
2 PEF - Jarosławski D. (203)
pomiary parametrów instalacji oraz urządzeń chłodniczych
2 PEF-2/2 - Gendaszyk T. (CKP_H13)
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Klasa 2 PG - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05 informatyka
2 PG - Iwański Ł. (201)
bezpieczeństwo i higiena pracy
2 PG - Gabryelewicz I. (CKP_5)
2 09:15-10:00 matematyka
2 PG - Wzorek J. (CKP_5)
geografia
2 PG - Zając A. (CKP_5)
biologia
2 PG - Wnuk L. (CKP_5)
3 10:10-10:55 historia
2 PG - Białk-Cieślak L. (CKP_5)
matematyka
2 PG - Wzorek J. (CKP_5)
historia
2 PG - Białk-Cieślak L. (CKP_5)
zajęcia z wychowawcą
2 PG - Borkowski M. (CKP_5)
4 11:05-11:50 podstawy technologii i konstrukcji maszyn
2 PG - Przybysz E. (CKP_5)
podstawy mechatroniki
2 PG - Kręgielski T. (CKP_102)
programowanie dronów
2 PG - Gurzęda R. (CKP_5)
język angielski zawodowy
2 PG - Konieczna J. (208)
5 12:00-12:45 podstawy technologii i konstrukcji maszyn
2 PG - Przybysz E. (CKP_5)
wychowanie fizyczne
2 PG - Borkowski M. (sala)
programowanie dronów
2 PG - Gurzęda R. (CKP_5)
język angielski
2 PG - Katarzyńska M. (CKP_5)
język niemiecki
2 PG - Wełnic T. (CKP_5)
6 12:55-13:40 wychowanie fizyczne
2 PG - Borkowski M. (sala)
wychowanie fizyczne
2 PG - Borkowski M. (sala)
fizyka
2 PG - Klimek-Poliszko D. (CKP_5)
działalność gospodarcza
2 PG - Kaczmarek M. (CKP_5)
biologia
2 PG - Wnuk L. (CKP_5)
7 13:50-14:35 podstawy mechatroniki
2 PG - Kręgielski T. (CKP_5)
montaż i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 PG-1/2 - Kępara M. (CKP_102)
montaż i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 PG-2/2 - Juszczyk A. (CKP_106)
język niemiecki
2 PG - Wełnic T. (CKP_5)
język polski
2 PG - Francuz A. (CKP_5)
matematyka
2 PG - Wzorek J. (CKP_5)
8 14:45-15:30 podstawy mechatroniki
2 PG - Kręgielski T. (CKP_5)
montaż i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 PG-1/2 - Kępara M. (CKP_102)
montaż i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 PG-2/2 - Juszczyk A. (CKP_106)
podstawy przedsiębiorczości
2 PG - Kaczmarek M. (CKP_5)
język polski
2 PG - Francuz A. (CKP_5)
język angielski
2 PG - Katarzyńska M. (CKP_5)
9 15:40-16:25 montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
2 PG - Szymański W. (CKP_11)
język polski
2 PG - Francuz A. (CKP_5)
10 16:35-17:20 montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
2 PG - Szymański W. (CKP_11)
11 17:30-18:15 montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
2 PG - Szymański W. (CKP_11)
12 18:25-19:20

Klasa 3 A - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05 język angielski
3 A - Adamczyk B. (209)
obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
3 A-2/2 - Juszczyk A. (CKP_106)
matematyka
3 A - Kaczmarek B. (209)
2 09:15-10:00 pneumatyka i hydraulika
3 A - Kręgielski T. (209)
obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
3 A-2/2 - Juszczyk A. (CKP_106)
język angielski
3 A - Adamczyk B. (209)
3 10:10-10:55 matematyka
3 A - Kaczmarek B. (209)
techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
3 A-1/2 - Milej K. (CKP_H9)
obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
3 A-2/2 - Juszczyk A. (CKP_106)
matematyka
3 A - Kaczmarek B. (209)
język angielski zawodowy
3 A - Adamczyk B. (209)
język polski
3 A - Kuc M. (209)
4 11:05-11:50 technologie i konstrukcje mechaniczne
3 A - Milej K. (CKP_H9)
pomiary elektryczne i elektroniczne
3 A-1/2 - Krysiak K. (CKP_H8)
obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
3 A-2/2 - Juszczyk A. (CKP_106)
fizyka
3 A - Klimek-Poliszko D. (209)
urządzenia i systemy mechatroniczne
3 A - Kręgielski T. (CKP_102)
zajęcia z wychowawcą
3 A - Adamczyk B. (209)
5 12:00-12:45 wychowanie fizyczne
3 A - Rzejak B. (orlik)
urządzenia i systemy mechatroniczne
3 A - Kręgielski T. (CKP_102)
fizyka
3 A - Klimek-Poliszko D. (209)
6 12:55-13:40 metody projektowania i programowania w mechatronice
3 A-1/2 - Juszczyk A. (CKP_106)
język polski
3 A - Kuc M. (209)
wychowanie fizyczne
3 A - Rzejak B. (orlik)
urządzenia i systemy mechatroniczne
3 A - Kręgielski T. (CKP_102)
elektrotechnika i elektronika z bhp
3 A - Owsianikow P. (CKP_100)
7 13:50-14:35 metody projektowania i programowania w mechatronice
3 A-1/2 - Juszczyk A. (CKP_106)
język polski
3 A - Kuc M. (209)
matematyka
3 A - Kaczmarek B. (209)
8 14:45-15:30 metody projektowania i programowania w mechatronice
3 A-1/2 - Juszczyk A. (CKP_106)
matematyka
3 A - Kaczmarek B. (209)
metody projektowania i programowania w mechatronice
3 A-2/2 - Juszczyk A. (CKP_106)
obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
3 A-1/2 - Juszczyk A. (CKP_106)
pomiary elektryczne i elektroniczne
3 A-2/2 - Krysiak K. (CKP_H20)
historia i społ.
3 A - Kaczmarek M. (209)
9 15:40-16:25 metody projektowania i programowania w mechatronice
3 A-1/2 - Juszczyk A. (CKP_106)
wychowanie fizyczne
3 A - Rzejak B. (orlik)
metody projektowania i programowania w mechatronice
3 A-2/2 - Juszczyk A. (CKP_106)
obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
3 A-1/2 - Juszczyk A. (CKP_106)
techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
3 A-2/2 - Marczak R. (CKP_H6)
język niemiecki
3 A - Kwaśniewska H. (209)
10 16:35-17:20 religia
3 A - Markowski J. (209)
metody projektowania i programowania w mechatronice
3 A-2/2 - Juszczyk A. (CKP_106)
obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
3 A-1/2 - Juszczyk A. (CKP_106)
11 17:30-18:15 religia
3 A - Markowski J. (209)
metody projektowania i programowania w mechatronice
3 A-2/2 - Juszczyk A. (CKP_106)
obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
3 A-1/2 - Juszczyk A. (CKP_106)
12 18:25-19:20

Klasa 3 DF - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05 budowa płatowca
3 DF-1/2 - Ameryk L. (ckp_siln)
wychowanie fizyczne
3 DF-1/2 - Rzejak B. (orlik)
technologia instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
3 DF-2/2 - Piłat M. (CKP_5)
religia
3 DF - Wasielewski D. (CKP_4)
2 09:15-10:00 budowa płatowca
3 DF-1/2 - Ameryk L. (ckp_siln)
wychowanie fizyczne
3 DF-2/2 - Mazurek A. (sala)
język polski
3 DF - Zając Dagmara (CKP_4)
język angielski
3 DF-1/2 - Adamczyk B. (CKP_4)
technologia instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
3 DF-2/2 - Piłat M. (CKP_5)
montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
3 DF-2/2 - Kaczmarek A. (CKP_H15)
język angielski zawodowy w chłodnictwie i klimatyzacji
3 DF-2/2 - Adamczyk B. (CKP_)
3 10:10-10:55 język angielski
3 DF-1/2 - Adamczyk B. (CKP_4)
wychowanie fizyczne
3 DF-2/2 - Mazurek A. (sala)
język polski
3 DF - Zając Dagmara (CKP_4)
wychowanie fizyczne
3 DF-1/2 - Rzejak B. (orlik)
technologia instalacji i urządzeń chłodniczych
3 DF-2/2 - Piłat M. (CKP_5)
obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
3 DF-1/2 - Bogusz A. (CKP_lot_I)
montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń chłodniczych
3 DF-2/2 - Kaczmarek A. (CKP_H15)
język angielski
3 DF-2/2 - Adamczyk B. (CKP_4)
4 11:05-11:50 język angielski
3 DF-1/2 - Adamczyk B. (CKP_4)
język niemiecki
3 DF-2/2 - Wełnic T. (CKP_4)
matematyka
3 DF - Wzorek J. (CKP_4)
wychowanie fizyczne
3 DF-1/2 - Rzejak B. (orlik)
technologia instalacji i urządzeń chłodniczych
3 DF-2/2 - Piłat M. (CKP_5)
obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
3 DF-1/2 - Bogusz A. (CKP_lot_I)
montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń chłodniczych
3 DF-2/2 - Kaczmarek A. (CKP_H15)
fizyka
3 DF - Klimek-Poliszko D. (CKP_4)
5 12:00-12:45 język polski
3 DF - Zając Dagmara (CKP_4)
lotnicze silniki tłokowe
3 DF-1/2 - Ameryk L. (ckp_siln)
matematyka
3 DF-2/2 - Wzorek J. (CKP_4)
matematyka
3 DF-1/2 - Wzorek J. (CKP_4)
technologia instalacji i urządzeń chłodniczych
3 DF-2/2 - Piłat M. (CKP_5)
obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
3 DF-1/2 - Bogusz A. (CKP_lot_I)
montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń chłodniczych
3 DF-2/2 - Kaczmarek A. (CKP_H15)
matematyka
3 DF - Wzorek J. (CKP_4)
6 12:55-13:40 język niemiecki
3 DF-1/2 - Kwaśniewska H. (CKP_4)
język angielski
3 DF-2/2 - Adamczyk B. (CKP_4)
lotnicze silniki tłokowe
3 DF-1/2 - Ameryk L. (ckp_siln)
działalność gospodarcza w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej
3 DF-2/2 - Kaczmarek M. (CKP_4)
systemy sterowania i awioniki statku powietrznego
3 DF-1/2 - Gurzęda R. (CKP_lot_I)
technologia instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
3 DF-2/2 - Piłat M. (CKP_5)
obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
3 DF-1/2 - Bogusz A. (CKP_lot_I)
montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
3 DF-2/2 - Kaczmarek A. (CKP_H15)
religia
3 DF - Wasielewski D. (CKP_4)
7 13:50-14:35 matematyka
3 DF - Wzorek J. (CKP_4)
fizyka
3 DF - Klimek-Poliszko D. (CKP_4)
systemy instrumentów elektronicznych technik cyfrowych
3 DF-1/2 - Gurzęda R. (CKP_lot_I)
matematyka
3 DF-2/2 - Wzorek J. (CKP_4)
obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
3 DF-1/2 - Bogusz A. (CKP_lot_I)
montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
3 DF-2/2 - Kaczmarek A. (CKP_H15)
8 14:45-15:30 historia i społ.
3 DF-1/2 - Kaczmarek M. (CKP_4)
zajęcia z wychowawcą
3 DF - Ameryk L. (CKP_4)
systemy instrumentów elektronicznych technik cyfrowych
3 DF-1/2 - Gurzęda R. (CKP_lot_I)
wychowanie fizyczne
3 DF-2/2 - Mazurek A. (sala)
obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
3 DF-1/2 - Bogusz A. (CKP_lot_I)
pomiary parametrów instalacji oraz urządzeń chłodniczych
3 DF-2/2 - Kaczmarek A. (CKP_H15)
9 15:40-16:25 systemy sterowania i awioniki statku powietrznego
3 DF-1/2 - Gurzęda R. (CKP_lot_I)
obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
3 DF-1/2 - Bogusz A. (CKP_lot_I)
pomiary parametrów instalacji oraz urządzeń chłodniczych
3 DF-2/2 - Kaczmarek A. (CKP_H15)
10 16:35-17:20 obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
3 DF-1/2 - Bogusz A. (CKP_lot_I)
pomiary parametrów instalacji oraz urządzeń chłodniczych
3 DF-2/2 - Kaczmarek A. (CKP_H15)
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Klasa 4 A - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05 matematyka
4 A - Kaczmarek B. (103)
fizyka
4 A - Klimek-Poliszko D. (103)
fizyka
4 A - Klimek-Poliszko D. (103)
2 09:15-10:00 matematyka
4 A - Kaczmarek B. (103)
matematyka
4 A - Kaczmarek B. (103)
fizyka
4 A - Klimek-Poliszko D. (103)
historia i społ.
4 A - Zając A. (103)
3 10:10-10:55 język niemiecki
4 A - Wełnic T. (103)
język polski
4 A - Lendzioszek-Rogaska A. (103)
matematyka
4 A - Kaczmarek B. (103)
język angielski
4 A - Katarzyńska M. (103)
4 11:05-11:50 język angielski
4 A - Katarzyńska M. (103)
fizyka
4 A - Klimek-Poliszko D. (103)
język polski
4 A - Lendzioszek-Rogaska A. (103)
język niemiecki
4 A - Wełnic T. (103)
język niemiecki
4 A - Wełnic T. (103)
5 12:00-12:45 wychowanie fizyczne
4 A - Rzejak B. (orlik)
fizyka
4 A - Klimek-Poliszko D. (103)
fizyka
4 A - Klimek-Poliszko D. (103)
historia i społ.
4 A - Zając A. (103)
matematyka
4 A - Kaczmarek B. (103)
6 12:55-13:40 wychowanie fizyczne
4 A - Rzejak B. (orlik)
wychowanie fizyczne
4 A - Rzejak B. (orlik)
historia i społ.
4 A - Zając A. (103)
matematyka
4 A - Kaczmarek B. (103)
7 13:50-14:35 język polski
4 A - Lendzioszek-Rogaska A. (103)
historia i społ.
4 A - Zając A. (103)
język angielski
4 A - Katarzyńska M. (103)
religia
4 RELIGIA KLASY 4 - Wasielewski D. (CKP_11)
8 14:45-15:30 zajęcia z wychowawcą
4 A - Kaczmarek B. (103)
historia i społ.
4 A - Zając A. (103)
język angielski
4 A - Katarzyńska M. (103)
religia
4 RELIGIA KLASY 4 - Wasielewski D. (CKP_11)
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Klasa 4 B - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05 matematyka
4 B - Kaczmarek B. (CKP_11)
2 09:15-10:00 historia i społ.
4 B - Kaczmarek M. (CKP_11)
język angielski
4 B - Adamczyk B. (CKP_11)
historia i społ.
4 B - Kaczmarek M. (CKP_11)
matematyka
4 B - Kaczmarek B. (CKP_11)
3 10:10-10:55 fizyka
4 B - Klimek-Poliszko D. (CKP_11)
matematyka
4 B - Kaczmarek B. (CKP_11)
język angielski
4 B - Adamczyk B. (CKP_11)
zajęcia z wychowawcą
4 B - Katarzyńska M. (CKP_11)
historia i społ.
4 B - Kaczmarek M. (CKP_11)
4 11:05-11:50 język niemiecki
4 B - Danielewicz B. (CKP_11)
język polski
4 B - Zając Dagmara (CKP_11)
język angielski
4 B - Adamczyk B. (CKP_11)
historia i społ.
4 B - Kaczmarek M. (CKP_11)
5 12:00-12:45 matematyka
4 B - Kaczmarek B. (CKP_11)
historia i społ.
4 B - Kaczmarek M. (CKP_11)
język niemiecki
4 B - Danielewicz B. (CKP_11)
język polski
4 B - Zając Dagmara (CKP_11)
wychowanie fizyczne
4 B - Rzejak B. (orlik)
6 12:55-13:40 matematyka
4 B - Kaczmarek B. (CKP_11)
język polski
4 B - Zając Dagmara (CKP_11)
fizyka
4 B - Klimek-Poliszko D. (CKP_11)
język niemiecki
4 B - Danielewicz B. (CKP_11)
fizyka
4 B - Klimek-Poliszko D. (CKP_11)
język angielski
4 B - Adamczyk B. (CKP_11)
7 13:50-14:35 wychowanie fizyczne
4 B - Rzejak B. (orlik)
fizyka
4 B - Klimek-Poliszko D. (CKP_11)
matematyka
4 B - Kaczmarek B. (CKP_11)
religia
4 RELIGIA KLASY 4 - Wasielewski D. (CKP_11)
8 14:45-15:30 wychowanie fizyczne
4 B - Rzejak B. (orlik)
fizyka
4 B - Klimek-Poliszko D. (CKP_11)
religia
4 RELIGIA KLASY 4 - Wasielewski D. (CKP_11)
9 15:40-16:25 fizyka
4 B - Klimek-Poliszko D. (CKP_11)
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Klasa 4 DEF - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05 matematyka
4 DEF - Kaczmarek B. (109)
historia i społ.
4 DEF-2/2 - Zając A. (109)
język angielski
4 DEF-1/2 - Konieczna J. (208)
język angielski
4 DEF-2/2 - Katarzyńska M. (109)
język polski
4 DEF - Zając Dagmara (109)
2 09:15-10:00 matematyka
4 DEF - Kaczmarek B. (109)
fizyka
4 DEF - Klimek-Poliszko D. (109)
język angielski
4 DEF-1/2 - Konieczna J. (208)
język angielski
4 DEF-2/2 - Katarzyńska M. (109)
język angielski
4 DEF-2/2 - Katarzyńska M. (109)
3 10:10-10:55 język angielski
4 DEF-1/2 - Konieczna J. (208)
fizyka
4 DEF - Klimek-Poliszko D. (109)
język polski
4 DEF - Zając Dagmara (109)
matematyka
4 DEF - Kaczmarek B. (109)
4 11:05-11:50 fizyka
4 DEF - Klimek-Poliszko D. (109)
język polski
4 DEF - Zając Dagmara (109)
matematyka
4 DEF - Kaczmarek B. (109)
fizyka
4 DEF - Klimek-Poliszko D. (109)
matematyka
4 DEF - Kaczmarek B. (109)
5 12:00-12:45 wychowanie fizyczne
4 DEF-1/2 - Mazurek A. (sala)
język niemiecki
4 DEF-2/2 - Wełnic T. (109)
język polski
4 DEF - Zając Dagmara (109)
matematyka
4 DEF - Kaczmarek B. (109)
fizyka
4 DEF - Klimek-Poliszko D. (109)
zajęcia z wychowawcą
4 DEF - Mikulska M. (109)
6 12:55-13:40 wychowanie fizyczne
4 DEF-1/2 - Mazurek A. (sala)
język niemiecki
4 DEF-2/2 - Wełnic T. (109)
język angielski
4 DEF-3/3 - Katarzyńska M. (109)
język niemiecki
4 DEF-1/2 - Kwaśniewska H. (109)
historia i społ.
4 DEF-2/2 - Zając A. (109)
matematyka
4 DEF - Kaczmarek B. (109)
historia i społ.
4 DEF-1/2 - Zając A. (109)
wychowanie fizyczne
4 DEF-2/2 - Rzejak B. (orlik)
7 13:50-14:35 język niemiecki
4 DEF-1/2 - Kwaśniewska H. (109)
historia i społ.
4 DEF-2/2 - Zając A. (109)
wychowanie fizyczne
4 DEF-1/2 - Mazurek A. (sala)
historia i społ.
4 DEF-2/2 - Zając A. (109)
historia i społ.
4 DEF-1/2 - Zając A. (109)
język niemiecki
4 DEF-2/2 - Wełnic T. (109)
historia i społ.
4 DEF-1/2 - Zając A. (109)
wychowanie fizyczne
4 DEF-2/2 - Rzejak B. (orlik)
8 14:45-15:30 język niemiecki
4 DEF-1/2 - Kwaśniewska H. (109)
historia i społ.
4 DEF-2/2 - Zając A. (109)
wychowanie fizyczne
4 DEF-2/2 - Rzejak B. (orlik)
fizyka
4 DEF - Klimek-Poliszko D. (109)
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Adamczyk Beata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05 język angielski
3 A (209)
język angielski
1 BJ-1/2 (212)
język angielski
1 BJ-1/2 (212)
2 09:15-10:00 język angielski
2 GG-2/2 (211)
język angielski
4 B (CKP_11)
język angielski
3 DF-1/2 (CKP_4)
język angielski
3 A (209)
język angielski zawodowy w chłodnictwie i klimatyzacji
3 DF-2/2 (CKP_)
3 10:10-10:55 język angielski
3 DF-1/2 (CKP_4)
język angielski
4 B (CKP_11)
język angielski zawodowy
3 A (209)
język angielski
3 DF-2/2 (CKP_4)
4 11:05-11:50 język angielski
3 DF-1/2 (CKP_4)
język angielski
1 A-1/2 (2)
język angielski
2 GG-2/2 (211)
język angielski
4 B (CKP_11)
zajęcia z wychowawcą
3 A (209)
5 12:00-12:45 język angielski w automatyce
1 BJ-2/2 (212)
język angielski
2 GG-2/2 (211)
6 12:55-13:40 język angielski
3 DF-2/2 (CKP_4)
język angielski
4 B (CKP_11)
7 13:50-14:35 język angielski
1 A-1/2 (2)
8 14:45-15:30
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Ameryk Leszek - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05 budowa płatowca
3 DF-1/2 (ckp_siln)
śmigła
2 GD (101)
2 09:15-10:00 budowa płatowca
3 DF-1/2 (ckp_siln)
lotnicze silniki tłokowe
2 GD (101)
3 10:10-10:55 aerodynamika i mechanika lotu
2 PD (1)
śmigła
2 GD (101)
4 11:05-11:50 lotnicze silniki tłokowe
1 CD-2/2 (205)
5 12:00-12:45 lotnicze silniki tłokowe
3 DF-1/2 (ckp_siln)
6 12:55-13:40 lotnicze silniki tłokowe
3 DF-1/2 (ckp_siln)
7 13:50-14:35
8 14:45-15:30 zajęcia z wychowawcą
3 DF (CKP_4)
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Białk-Cieślak Lucyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05
2 09:15-10:00 historia
2 PB (CKP_112)
historia
2 PB (CKP_112)
3 10:10-10:55 historia
2 PG (CKP_5)
historia
2 PG (CKP_5)
4 11:05-11:50
5 12:00-12:45
6 12:55-13:40
7 13:50-14:35
8 14:45-15:30
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Bogusz Andrzej - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05 obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
2 PD-2/2 (CKP_lot_I)
2 09:15-10:00 obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
2 PD-2/2 (CKP_lot_I)
aerodynamika i mechanika lotu
2 GD (101)
podstawy konstrukcji maszyn
2 BPO (CKP_lot_I)
3 10:10-10:55 obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
2 PD-2/2 (CKP_lot_I)
aerodynamika i mechanika lotu
2 GD (101)
budowa płatowca
2 GD (101)
obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
3 DF-1/2 (CKP_lot_I)
4 11:05-11:50 obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
2 GD-2/2 (CKP_lot_I)
obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
1 CD-2/2 (CKP_lot_I)
podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych
2 BPA (CKP_lot_I)
obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
3 DF-1/2 (CKP_lot_I)
5 12:00-12:45 obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
2 GD-2/2 (CKP_lot_I)
obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
1 CD-2/2 (CKP_lot_I)
lotnicze silniki tłokowe
2 PD (1)
obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
3 DF-1/2 (CKP_lot_I)
6 12:55-13:40 obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
2 GD-2/2 (CKP_lot_I)
lotnicze silniki tłokowe
2 PD (1)
obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
3 DF-1/2 (CKP_lot_I)
obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
2 PD-1/2 (CKP_lot_I)
7 13:50-14:35 obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
2 GD-2/2 (CKP_lot_I)
obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
3 DF-1/2 (CKP_lot_I)
obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
2 PD-1/2 (CKP_lot_I)
8 14:45-15:30 obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
2 GD-2/2 (CKP_lot_I)
obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
3 DF-1/2 (CKP_lot_I)
obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
2 PD-1/2 (CKP_lot_I)
9 15:40-16:25 obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
3 DF-1/2 (CKP_lot_I)
10 16:35-17:20 obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
3 DF-1/2 (CKP_lot_I)
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Borkowski Mariusz - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05
2 09:15-10:00 wychowanie fizyczne
2 GG-1/2 (sala)
3 10:10-10:55 wychowanie fizyczne
2 PA (sala)
zajęcia z wychowawcą
2 PG (CKP_5)
wychowanie fizyczne
2 GCF (sala)
4 11:05-11:50 wychowanie fizyczne
2 PA (sala)
wychowanie fizyczne
2 GCF (sala)
5 12:00-12:45 wychowanie fizyczne
2 PA (sala)
wychowanie fizyczne
2 PG (sala)
6 12:55-13:40 wychowanie fizyczne
2 PG (sala)
wychowanie fizyczne
2 PG (sala)
wychowanie fizyczne
2 PEF (sala)
wychowanie fizyczne
2 GG-1/2 (sala)
wychowanie fizyczne
2 GD (sala)
7 13:50-14:35 wychowanie fizyczne
2 GCF (sala)
wychowanie fizyczne
2 PEF (sala)
wychowanie fizyczne
2 GG-1/2 (sala)
wychowanie fizyczne
2 GD (sala)
8 14:45-15:30 wychowanie fizyczne
2 GD (sala)
wychowanie fizyczne
2 PEF (sala)
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Budnik Anna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05
2 09:15-10:00
3 10:10-10:55
4 11:05-11:50
5 12:00-12:45
6 12:55-13:40
7 13:50-14:35
8 14:45-15:30
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Charczuk Magdalena - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05
2 09:15-10:00 język hiszpański
1 CD-2/2 (205)
3 10:10-10:55 język hiszpański
1 CD-2/2 (205)
4 11:05-11:50
5 12:00-12:45
6 12:55-13:40
7 13:50-14:35
8 14:45-15:30
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Chruszczyk Iwona - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 wychowanie fizyczne
2 GB (sala)
wychowanie fizyczne
2 GB (sala)
1 08:20-09:05 wychowanie fizyczne
2 GG-2/2 (sala)
wychowanie fizyczne
2 PD-1/2 (sala)
wychowanie fizyczne
2 GB (sala)
2 09:15-10:00 wychowanie fizyczne
1 A (sala)
wychowanie fizyczne
2 PD-1/2 (sala)
zajęcia z wychowawcą
2 GB (sala)
3 10:10-10:55 wychowanie fizyczne
1 A (sala)
wychowanie fizyczne
2 BPABPO (sala)
4 11:05-11:50
5 12:00-12:45
6 12:55-13:40
7 13:50-14:35 wychowanie fizyczne
2 BPABPO (sala)
wychowanie fizyczne
1 A (sala)
8 14:45-15:30 wychowanie fizyczne
2 BPABPO (sala)
9 15:40-16:25 wychowanie fizyczne
2 PD-1/2 (sala)
wychowanie fizyczne
2 GG-2/2 (sala)
10 16:35-17:20 wychowanie fizyczne
2 GG-2/2 (sala)
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Danielewicz Barbara - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05
2 09:15-10:00
3 10:10-10:55
4 11:05-11:50 język niemiecki
4 B (CKP_11)
język niemiecki
1 BJ-1/2 (212)
5 12:00-12:45 język niemiecki
4 B (CKP_11)
6 12:55-13:40 język niemiecki
1 BJ-1/2 (212)
język niemiecki
4 B (CKP_11)
7 13:50-14:35 język niemiecki
1 A-2/2 (2)
język niemiecki
1 A-2/2 (2)
8 14:45-15:30
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Domagała Andrzej - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05
2 09:15-10:00
3 10:10-10:55
4 11:05-11:50
5 12:00-12:45
6 12:55-13:40
7 13:50-14:35
8 14:45-15:30
9 15:40-16:25 pracownia mechaniczna
2 GD-2/2 (ckp_4)
10 16:35-17:20 pracownia mechaniczna
2 GD-2/2 (ckp_4)
11 17:30-18:15 pracownia mechaniczna
2 GD-2/2 (ckp_4)
12 18:25-19:20

Nauczyciel Francuz Aleksandra - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05
2 09:15-10:00
3 10:10-10:55
4 11:05-11:50
5 12:00-12:45
6 12:55-13:40
7 13:50-14:35 język polski
2 PB (CKP_112)
język polski
2 PG (CKP_5)
8 14:45-15:30 język polski
2 PB (CKP_112)
język polski
2 PG (CKP_5)
9 15:40-16:25 język polski
2 PG (CKP_5)
10 16:35-17:20 język polski
2 PB (CKP_112)
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Gabryelewicz Izabela - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05 bezpieczeństwo i higiena pracy
2 PG (CKP_5)
2 09:15-10:00 bezpieczeństwo i higiena pracy
2 PEF-1/2 (105)
3 10:10-10:55 bezpieczeństwo i higiena pracy
2 PB (CKP_112)
4 11:05-11:50 bezpieczeństwo i higiena pracy
1 BJ-2/2 (212)
bezpieczeństwo i higiena pracy
2 PEF-2/2 (105)
5 12:00-12:45 podstawy technologii i konstrukcji maszyn
2 PA (210)
6 12:55-13:40 podstawy technologii i konstrukcji maszyn
2 PA (210)
bezpieczeństwo i higiena pracy
2 PD (1)
7 13:50-14:35 rysunek techniczny
1 A-1/2 (2)
8 14:45-15:30 rysunek techniczny
1 A-1/2 (2)
9 15:40-16:25 bezpieczeństwo i higiena pracy
2 PA (210)
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Gendaszyk Tadeusz-Andrzej - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05 obsługa systemów energii odnawialnej
2 GCF-1/2 (CKP_H13)
technologia montażu systemów energetyki odnawialnej
1 CD-1/2 (CKP_H13)
2 09:15-10:00 obsługa systemów energii odnawialnej
2 GCF-1/2 (CKP_H13)
technologia montażu systemów energetyki odnawialnej
1 CD-1/2 (CKP_H13)
3 10:10-10:55 podstawy kosztorysowania w budownictwie
2 GCF-1/2 (CKP_H13)
montaż systemów energ. odnawialnej
2 GCF-1/2 (CKP_H13)
montaż systemów energ. odnawialnej
1 CD-1/2 (CKP_H13)
4 11:05-11:50 obsługa systemów energii odnawialnej
2 GCF-1/2 (CKP_H13)
montaż systemów energ. odnawialnej
2 GCF-1/2 (CKP_H13)
montaż systemów energ. odnawialnej
1 CD-1/2 (CKP_H13)
5 12:00-12:45 systemy energetyki odnawialnej
2 GCF-1/2 (CKP_H13)
dokumentacja techniczna w budownictwie
1 CD-1/2 (CKP_H13)
montaż systemów energ. odnawialnej
2 GCF-1/2 (CKP_H13)
montaż systemów energ. odnawialnej
1 CD-1/2 (CKP_H13)
6 12:55-13:40 systemy energetyki odnawialnej
2 GCF-1/2 (CKP_H13)
dokumentacja techniczna w budownictwie
1 CD-1/2 (CKP_H13)
podstawy kosztorysowania w budownictwie
2 GCF-1/2 (CKP_H13)
technologia montażu systemów energetyki odnawialnej
2 GCF-1/2 (CKP_H13)
montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń chłodniczych
2 PEF-2/2 (CKP_H13)
7 13:50-14:35 systemy energetyki odnawialnej
2 GCF-1/2 (CKP_H13)
montaż systemów energ. odnawialnej
1 CD-1/2 (CKP_H13)
montaż systemów energ. odnawialnej
2 GCF-1/2 (CKP_H13)
technologia montażu systemów energetyki odnawialnej
2 GCF-1/2 (CKP_H13)
montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń chłodniczych
2 PEF-2/2 (CKP_H13)
8 14:45-15:30 systemy energetyki odnawialnej
1 CD-1/2 (CKP_H13)
montaż systemów energ. odnawialnej
2 GCF-1/2 (CKP_H13)
technologia montażu systemów energetyki odnawialnej
2 GCF-1/2 (CKP_H13)
montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń chłodniczych
2 PEF-2/2 (CKP_H13)
9 15:40-16:25 technologia montażu systemów energetyki odnawialnej
2 GCF-1/2 (CKP_H13)
pomiary parametrów instalacji oraz urządzeń chłodniczych
2 PEF-2/2 (CKP_H13)
10 16:35-17:20 dokumentacja techniczna w budownictwie
2 GCF-1/2 (CKP_H13)
pomiary parametrów instalacji oraz urządzeń chłodniczych
2 PEF-2/2 (CKP_H13)
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Gierzycki Piotr - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 pracownia pomiarów elektrycznych
1 CD-2/2 (CKP_104)
elektrotechnika i elektronika z bhp
2 GB (CKP_104)
1 08:20-09:05 pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GG-1/2 (CKP_104)
pracownia pomiarów elektrycznych
1 CD-2/2 (CKP_104)
elektrotechnika i elektronika z bhp
2 GB (CKP_104)
2 09:15-10:00 pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GG-1/2 (CKP_104)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GG-1/2 (CKP_104)
elektrotechnika i elektronika z bhp
2 GB (CKP_104)
3 10:10-10:55 pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GG-1/2 (CKP_104)
4 11:05-11:50
5 12:00-12:45
6 12:55-13:40
7 13:50-14:35
8 14:45-15:30
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Gurzęda Robert - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05 podstawy elektroniki i elektrotechniki
2 BPO (CKP_lot_I)
2 09:15-10:00 podstawy elektroniki i elektrotechniki
2 BPA (CKP_lot_I)
programowanie dronów
2 PA (210)
3 10:10-10:55 podstawy elektroniki i elektrotechniki
2 BPA (CKP_lot_I)
programowanie dronów
2 PB (CKP_112)
4 11:05-11:50 obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
2 GD-1/2 (CKP_lot_I)
programowanie dronów
2 PG (CKP_5)
5 12:00-12:45 obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
2 GD-1/2 (CKP_lot_I)
systemy energetyczne statku powietrznego
2 GD (101)
programowanie dronów
2 PG (CKP_5)
programowanie dronów
2 PA (210)
6 12:55-13:40 obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
2 GD-1/2 (CKP_lot_I)
systemy energetyczne statku powietrznego
2 GD (101)
systemy sterowania i awioniki statku powietrznego
3 DF-1/2 (CKP_lot_I)
systemy sterowania i awioniki statku powietrznego
1 CD-2/2 (CKP_lot_I)
7 13:50-14:35 obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
2 GD-1/2 (CKP_lot_I)
podstawy elektrotechniki
1 BJ-2/2 (CKP_lot_I)
systemy instrumentów elektronicznych technik cyfrowych
3 DF-1/2 (CKP_lot_I)
systemy instrumentów elektronicznych technik cyfrowych
2 PD (1)
8 14:45-15:30 obsł. liniowa i hangarowa statków powietrznych
2 GD-1/2 (CKP_lot_I)
podstawy elektroniki
1 BJ-2/2 (CKP_lot_I)
systemy instrumentów elektronicznych technik cyfrowych
3 DF-1/2 (CKP_lot_I)
podstawy elektroniki
2 PD (1)
9 15:40-16:25 systemy sterowania i awioniki statku powietrznego
3 DF-1/2 (CKP_lot_I)
programowanie dronów
2 PB (CKP_112)
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Hamrol Maria - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05 matematyka
2 GB (107)
2 09:15-10:00 matematyka
2 GB (107)
3 10:10-10:55 matematyka
2 GG (211)
matematyka
2 GCF (102)
4 11:05-11:50 matematyka
2 GG (211)
matematyka
2 GB (107)
matematyka
2 GCF (102)
5 12:00-12:45 matematyka
2 GG (211)
6 12:55-13:40 matematyka
2 GCF (102)
7 13:50-14:35 matematyka
2 GA (108)
8 14:45-15:30 matematyka
2 GA (108)
matematyka
2 GA (108)
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Iwański Łukasz - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 informatyka
2 GD-1/2 (201)
1 08:20-09:05 informatyka
2 GD-1/2 (201)
informatyka
2 PG (201)
2 09:15-10:00 informatyka
2 PD-2/2 (201)
3 10:10-10:55 informatyka
2 GB (201)
informatyka
2 GG-1/2 (201)
informatyka
2 GG-2/2 (201)
4 11:05-11:50 informatyka
2 GB (201)
informatyka
2 GG-1/2 (201)
informatyka
2 GG-2/2 (201)
5 12:00-12:45 zajęcia z wychowawcą
2 GG (201)
6 12:55-13:40 informatyka
1 CD (201)
7 13:50-14:35 informatyka
2 GCF (201)
8 14:45-15:30 informatyka
1 A-2/2 (201)
informatyka
2 GCF (201)
9 15:40-16:25 informatyka
1 BJ-1/2 (201)
informatyka
2 PA-1/2 (201)
10 16:35-17:20 informatyka
2 PB-1/2 (201)
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Jarosławski Dariusz - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 informatyka
2 GD-2/2 (203)
informatyka
2 PA-2/2 (203)
informatyka
2 PD-1/2 (203)
1 08:20-09:05 informatyka
2 GD-2/2 (203)
informatyka
1 BJ-2/2 (203)
informatyka
1 A-1/2 (203)
2 09:15-10:00
3 10:10-10:55
4 11:05-11:50
5 12:00-12:45
6 12:55-13:40
7 13:50-14:35
8 14:45-15:30
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20 informatyka
2 PEF (203)
informatyka
2 GA (203)
11 17:30-18:15 informatyka
2 PB-2/2 (203)
informatyka
2 GA (203)
12 18:25-19:20

Nauczyciel Juszczyk Andrzej - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05 obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
3 A-2/2 (CKP_106)
2 09:15-10:00 obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
3 A-2/2 (CKP_106)
3 10:10-10:55 obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
3 A-2/2 (CKP_106)
4 11:05-11:50 obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
3 A-2/2 (CKP_106)
montaż i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 PB-2/2 (CKP_106)
5 12:00-12:45 obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 GG-1/2 (CKP_106)
montaż i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 PB-2/2 (CKP_106)
6 12:55-13:40 metody projektowania i programowania w mechatronice
3 A-1/2 (CKP_106)
obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 GG-1/2 (CKP_106)
obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 GB (CKP_106)
montaż i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 PA-2/2 (CKP_106)
7 13:50-14:35 metody projektowania i programowania w mechatronice
3 A-1/2 (CKP_106)
montaż i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 PG-2/2 (CKP_106)
obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 GB (CKP_106)
montaż i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 PA-2/2 (CKP_106)
8 14:45-15:30 metody projektowania i programowania w mechatronice
3 A-1/2 (CKP_106)
montaż i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 PG-2/2 (CKP_106)
metody projektowania i programowania w mechatronice
3 A-2/2 (CKP_106)
obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
3 A-1/2 (CKP_106)
9 15:40-16:25 metody projektowania i programowania w mechatronice
3 A-1/2 (CKP_106)
metody projektowania i programowania w mechatronice
3 A-2/2 (CKP_106)
obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
3 A-1/2 (CKP_106)
10 16:35-17:20 metody projektowania i programowania w mechatronice
3 A-2/2 (CKP_106)
obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
3 A-1/2 (CKP_106)
11 17:30-18:15 metody projektowania i programowania w mechatronice
3 A-2/2 (CKP_106)
obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
3 A-1/2 (CKP_106)
12 18:25-19:20

Nauczyciel Kaczmarek Arkadiusz - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 pomiary parametrów instalacji oraz urządzeń chłodniczych
2 GCF-2/2 (CKP_H15)
1 08:20-09:05 pomiary parametrów instalacji oraz urządzeń chłodniczych
2 GCF-2/2 (CKP_H15)
montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
2 GCF-2/2 (CKP_H15)
2 09:15-10:00 pomiary parametrów instalacji oraz urządzeń chłodniczych
2 GCF-2/2 (CKP_H15)
montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
3 DF-2/2 (CKP_H15)
montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
2 GCF-2/2 (CKP_H15)
3 10:10-10:55 pomiary parametrów instalacji oraz urządzeń chłodniczych
2 GCF-2/2 (CKP_H15)
montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń chłodniczych
2 GCF-2/2 (CKP_H15)
montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń chłodniczych
3 DF-2/2 (CKP_H15)
4 11:05-11:50 montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń chłodniczych
2 GCF-2/2 (CKP_H15)
montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń chłodniczych
3 DF-2/2 (CKP_H15)
5 12:00-12:45 montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń chłodniczych
2 GCF-2/2 (CKP_H15)
montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń chłodniczych
3 DF-2/2 (CKP_H15)
6 12:55-13:40 montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń chłodniczych
2 GCF-2/2 (CKP_H15)
montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
3 DF-2/2 (CKP_H15)
7 13:50-14:35 montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń chłodniczych
2 GCF-2/2 (CKP_H15)
montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
3 DF-2/2 (CKP_H15)
8 14:45-15:30 montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń chłodniczych
2 GCF-2/2 (CKP_H15)
pomiary parametrów instalacji oraz urządzeń chłodniczych
3 DF-2/2 (CKP_H15)
9 15:40-16:25 pomiary parametrów instalacji oraz urządzeń chłodniczych
3 DF-2/2 (CKP_H15)
10 16:35-17:20 pomiary parametrów instalacji oraz urządzeń chłodniczych
3 DF-2/2 (CKP_H15)
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Kaczmarek Beata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05 matematyka
4 DEF (109)
matematyka
2 PA (210)
matematyka
4 A (103)
matematyka
3 A (209)
matematyka
4 B (CKP_11)
2 09:15-10:00 matematyka
4 DEF (109)
matematyka
4 A (103)
matematyka
4 A (103)
matematyka
2 PA (210)
matematyka
4 B (CKP_11)
3 10:10-10:55 matematyka
3 A (209)
matematyka
4 B (CKP_11)
matematyka
3 A (209)
matematyka
4 A (103)
matematyka
4 DEF (109)
4 11:05-11:50 matematyka
2 PB (CKP_112)
matematyka
2 PB (CKP_112)
matematyka
4 DEF (109)
matematyka
2 GD (101)
matematyka
4 DEF (109)
5 12:00-12:45 matematyka
4 B (CKP_11)
matematyka
2 PD (1)
matematyka
4 DEF (109)
matematyka
2 PD (1)
matematyka
4 A (103)
6 12:55-13:40 matematyka
4 B (CKP_11)
matematyka
2 BPABPO (203)
matematyka
2 GD (101)
matematyka
4 DEF (109)
matematyka
4 A (103)
7 13:50-14:35 matematyka
2 PD (1)
matematyka
2 BPABPO (203)
matematyka
2 GD (101)
matematyka
4 B (CKP_11)
matematyka
3 A (209)
8 14:45-15:30 zajęcia z wychowawcą
4 A (103)
matematyka
3 A (209)
matematyka
2 PA (210)
matematyka
2 PB (CKP_112)
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Kaczmarek Małgorzata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05
2 09:15-10:00 historia i społ.
4 B (CKP_11)
kompetencje społeczne
2 BPA (203)
historia i społ.
4 B (CKP_11)
3 10:10-10:55 kompetencje społeczne
2 BPO (203)
działalność gospodarcza
2 PA (210)
historia
1 BJ (212)
historia i społ.
4 B (CKP_11)
4 11:05-11:50 podstawy przedsiębiorczości
2 PA (210)
podstawy przedsiębiorczości
2 GD (101)
podstawy przedsiębiorczości
2 PB (CKP_112)
historia i społ.
4 B (CKP_11)
5 12:00-12:45 historia i społ.
4 B (CKP_11)
zajęcia z wychowawcą
2 PEF (105)
podstawy przedsiębiorczości
2 GCF (102)
historia
2 PEF (105)
6 12:55-13:40 podstawy przedsiębiorczości
2 GG (211)
działalność gospodarcza w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej
3 DF-2/2 (CKP_4)
działalność gospodarcza
2 PB (CKP_112)
działalność gospodarcza
2 PG (CKP_5)
historia
1 BJ (212)
7 13:50-14:35 podstawy przedsiębiorczości
2 PEF (105)
historia
2 PEF (105)
podstawy przedsiębiorczości
2 PD (1)
podstawy przedsiębiorczości
2 GB (107)
8 14:45-15:30 historia i społ.
3 DF-1/2 (CKP_4)
podstawy przedsiębiorczości
2 GA (108)
podstawy przedsiębiorczości
2 PG (CKP_5)
historia i społ.
3 A (209)
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Kaminiak Joanna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05
2 09:15-10:00
3 10:10-10:55
4 11:05-11:50
5 12:00-12:45
6 12:55-13:40
7 13:50-14:35
8 14:45-15:30
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Katarzyńska Maria - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05 język angielski
4 DEF-2/2 (109)
język angielski
2 PD-2/2 (1)
2 09:15-10:00 język angielski
2 PA-2/2 (210)
język angielski
4 DEF-2/2 (109)
język angielski
4 DEF-2/2 (109)
3 10:10-10:55 język angielski
2 PA-2/2 (210)
język angielski
2 GG-1/2 (211)
zajęcia z wychowawcą
4 B (CKP_11)
język angielski
4 A (103)
4 11:05-11:50 język angielski
4 A (103)
język angielski
2 GCF (102)
język angielski
2 GG-1/2 (211)
5 12:00-12:45 język angielski
2 PB-2/2 (CKP_112)
język angielski
2 GCF (102)
język angielski
2 PG (CKP_5)
język angielski
2 GCF (102)
6 12:55-13:40 język angielski
2 PD-2/2 (1)
język angielski
4 DEF-3/3 (109)
zajęcia z wychowawcą
2 GCF (102)
7 13:50-14:35 język angielski
4 A (103)
język angielski
2 GG-1/2 (211)
8 14:45-15:30 język angielski
4 A (103)
język angielski
2 PG (CKP_5)
9 15:40-16:25 język angielski
2 PB-2/2 (CKP_112)
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Kędzia Ryszard - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05
2 09:15-10:00
3 10:10-10:55
4 11:05-11:50
5 12:00-12:45
6 12:55-13:40
7 13:50-14:35
8 14:45-15:30
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Kępara Marcin - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05
2 09:15-10:00
3 10:10-10:55
4 11:05-11:50
5 12:00-12:45 układy pneumatyki i hydrauliki
2 GA-1/2 (CKP_102)
montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
1 A-1/2 (CKP_102)
6 12:55-13:40 układy pneumatyki i hydrauliki
2 GA-1/2 (CKP_102)
pracownia pomiarów elektrycznych
2 GD-2/2 (CKP_102)
montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
1 A-1/2 (CKP_102)
7 13:50-14:35 montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
1 A-1/2 (CKP_102)
montaż i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 PG-1/2 (CKP_102)
montaż i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 PA-1/2 (CKP_102)
8 14:45-15:30 montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
1 A-1/2 (CKP_102)
montaż i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 PG-1/2 (CKP_102)
pracownia pomiarów elektrycznych
2 GD-1/2 (CKP_102)
montaż i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 PA-1/2 (CKP_102)
9 15:40-16:25 układy pneumatyki i hydrauliki
2 GG-1/2 (CKP_102)
układy pneumatyki i hydrauliki
2 GB-2/2 (CKP_102)
10 16:35-17:20 układy pneumatyki i hydrauliki
2 GG-1/2 (CKP_102)
układy pneumatyki i hydrauliki
2 GB-2/2 (CKP_102)
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Klimek-Poliszko Danuta - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05 fizyka
4 A (103)
fizyka
4 A (103)
2 09:15-10:00 fizyka
1 CD (205)
fizyka
4 DEF (109)
fizyka
4 A (103)
fizyka
2 PEF (105)
3 10:10-10:55 fizyka
4 B (CKP_11)
fizyka
4 DEF (109)
fizyka
2 PA (210)
4 11:05-11:50 fizyka
4 DEF (109)
fizyka
4 A (103)
fizyka
3 A (209)
fizyka
4 DEF (109)
fizyka
3 DF (CKP_4)
5 12:00-12:45 fizyka
2 BPABPO (203)
fizyka
4 A (103)
fizyka
4 A (103)
fizyka
4 DEF (109)
fizyka
3 A (209)
6 12:55-13:40 fizyka
2 PB (CKP_112)
fizyka
4 B (CKP_11)
fizyka
2 PG (CKP_5)
fizyka
4 B (CKP_11)
7 13:50-14:35 fizyka
3 DF (CKP_4)
fizyka
4 B (CKP_11)
8 14:45-15:30 fizyka
1 BJ (212)
fizyka
2 PD (1)
fizyka
4 B (CKP_11)
fizyka
1 A (2)
fizyka
4 DEF (109)
9 15:40-16:25 fizyka
4 B (CKP_11)
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Konieczna Jolanta - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05 język angielski
4 DEF-1/2 (208)
język angielski
1 BJ-2/2 (208)
2 09:15-10:00 język angielski
2 PA-1/2 (208)
język angielski
4 DEF-1/2 (208)
język angielski
2 GD-2/2 (208)
3 10:10-10:55 język angielski
4 DEF-1/2 (208)
język angielski
1 BJ-2/2 (208)
język angielski lotniczo-techniczny
1 CD-2/2 (208)
język angielski
2 GD-2/2 (208)
4 11:05-11:50 język angielski lotniczo-techniczny
2 GD (208)
język angielski
2 PB-1/2 (208)
język angielski zawodowy
2 PG (208)
język angielski zawodowy
2 PA (208)
5 12:00-12:45 język angielski
2 PB-1/2 (208)
język angielski
1 A-2/2 (208)
język angielski
2 GD-2/2 (208)
język angielski
1 A-2/2 (208)
6 12:55-13:40 język angielski
2 PA-1/2 (208)
język angielski zawodowy
2 PB (208)
7 13:50-14:35
8 14:45-15:30
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Kręgielski Tomasz - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05 podstawy mechatroniki
2 PB (CKP_112)
urządzenia automatyki przemysłowej
2 BPA (CKP_102)
pneumatyka i hydraulika
2 GG (CKP_102)
2 09:15-10:00 pneumatyka i hydraulika
3 A (209)
montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
1 BJ-1/2 (CKP_102)
urządzenia automatyki przemysłowej
2 BPA (CKP_102)
montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
1 BJ-1/2 (CKP_102)
podstawy mechatroniki
2 PA (CKP_102)
3 10:10-10:55 montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
2 PA-1/2 (CKP_102)
montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
1 BJ-1/2 (CKP_102)
urządzenia automatyki przemysłowej
2 BPA (CKP_102)
montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
1 BJ-1/2 (CKP_102)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GB-2/2 (CKP_102)
4 11:05-11:50 podstawy mechatroniki
2 PG (CKP_102)
urządzenia i systemy mechatroniczne
3 A (CKP_102)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GB-2/2 (CKP_102)
5 12:00-12:45 pneumatyka i hydraulika
2 GB (107)
podstawy mechatroniki
2 PA (CKP_102)
układy pneumatyki i hydrauliki
2 GA-2/2 (CKP_102)
urządzenia i systemy mechatroniczne
3 A (CKP_102)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GB-2/2 (CKP_102)
6 12:55-13:40 pneumatyka i hydraulika
2 GA (108)
podstawy mechatroniki
2 PA (CKP_102)
układy pneumatyki i hydrauliki
2 GA-2/2 (CKP_102)
urządzenia i systemy mechatroniczne
3 A (CKP_102)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GB-2/2 (CKP_102)
7 13:50-14:35 podstawy mechatroniki
2 PG (CKP_5)
urządzenia i systemy mechatroniczne
2 GG (CKP_102)
układy pneumatyki i hydrauliki
2 GG-2/2 (CKP_102)
podstawy mechatroniki
2 PB (CKP_102)
8 14:45-15:30 podstawy mechatroniki
2 PG (CKP_5)
zajęcia z wychowawcą
2 PB (CKP_102)
układy pneumatyki i hydrauliki
2 GG-2/2 (CKP_102)
montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
2 PA-1/2 (CKP_102)
podstawy mechatroniki
2 PB (CKP_102)
9 15:40-16:25 montaż i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 PB-1/2 (CKP_102)
układy pneumatyki i hydrauliki
2 GB-1/2 (CKP_102)
montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
2 PA-1/2 (CKP_102)
10 16:35-17:20 montaż i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 PB-1/2 (CKP_102)
układy pneumatyki i hydrauliki
2 GB-1/2 (CKP_102)
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Król Mateusz - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05
2 09:15-10:00
3 10:10-10:55
4 11:05-11:50
5 12:00-12:45
6 12:55-13:40
7 13:50-14:35
8 14:45-15:30
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Krysiak Kazimierz - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05 pracownia pomiarów elektrycznych
2 PD-1/2 (CKP_H16)
2 09:15-10:00 pracownia pomiarów elektrycznych
2 PD-1/2 (CKP_H16)
3 10:10-10:55 pracownia pomiarów elektrycznych
2 PD-2/2 (CKP_H16)
podstawy sterowania i regulacji maszyn
2 PEF-1/2 (CKP_H16)
4 11:05-11:50 pomiary elektryczne i elektroniczne
3 A-1/2 (CKP_H8)
pracownia pomiarów elektrycznych
2 PD-2/2 (CKP_H16)
podstawy sterowania i regulacji maszyn
2 PEF-1/2 (CKP_H16)
5 12:00-12:45 montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
2 PB (CKP_112)
pracownia mechaniczna
2 GD-1/2 (CKP_H20)
6 12:55-13:40 montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
2 PB (CKP_112)
pracownia mechaniczna
2 GD-1/2 (CKP_H20)
7 13:50-14:35 montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
2 PB (CKP_112)
pracownia mechaniczna
2 GD-1/2 (CKP_H20)
8 14:45-15:30 pomiary elektryczne i elektroniczne
3 A-2/2 (CKP_H20)
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Kuc Maria-Magdalena - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05
2 09:15-10:00
3 10:10-10:55 język polski
3 A (209)
4 11:05-11:50 język polski
1 CD (205)
5 12:00-12:45 język polski
2 GA (108)
język polski
2 BPABPO (203)
język polski
1 CD (205)
6 12:55-13:40 język polski
2 GB (107)
język polski
3 A (209)
język polski
2 BPABPO (203)
język polski
2 GG (211)
7 13:50-14:35 język polski
2 GG (211)
język polski
3 A (209)
język polski
1 CD (205)
8 14:45-15:30 język polski
2 GG (211)
język polski
2 PEF (105)
język polski
2 PEF (105)
język polski
2 GB (107)
język polski
2 GA (108)
9 15:40-16:25 język polski
2 PEF (105)
język polski
2 GB (107)
język polski
2 GA (108)
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Kuczera Marek - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
1 A-2/2 (CKP_103)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GA-1/2 (CKP_103)
elektrotechnika i elektronika z bhp
2 GG (CKP_103)
montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
1 A-2/2 (CKP_103)
podstawy mechatroniki
1 A (CKP_103)
1 08:20-09:05 montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
1 A-2/2 (CKP_103)
pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GA-1/2 (CKP_103)
elektrotechnika i elektronika z bhp
2 GG (CKP_103)
montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
1 A-2/2 (CKP_103)
podstawy mechatroniki
1 A (CKP_103)
2 09:15-10:00 pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GA-1/2 (CKP_103)
elektrotechnika i elektronika z bhp
2 GG (CKP_103)
podstawy mechatroniki
1 A (CKP_103)
3 10:10-10:55 pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GA-1/2 (CKP_103)
4 11:05-11:50
5 12:00-12:45
6 12:55-13:40
7 13:50-14:35
8 14:45-15:30
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Kwaśniewska Honorata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05
2 09:15-10:00
3 10:10-10:55
4 11:05-11:50
5 12:00-12:45
6 12:55-13:40 język niemiecki
3 DF-1/2 (CKP_4)
język niemiecki
4 DEF-1/2 (109)
7 13:50-14:35 język niemiecki
4 DEF-1/2 (109)
język niemiecki
2 PA-1/2 (210)
język niemiecki
2 PA-1/2 (210)
8 14:45-15:30 język niemiecki
4 DEF-1/2 (109)
język niemiecki
2 PD-2/2 (1)
język niemiecki
2 GD-2/2 (101)
9 15:40-16:25 język niemiecki
2 PD-2/2 (1)
język niemiecki
2 GG-1/2 (211)
język niemiecki
3 A (209)
10 16:35-17:20 język niemiecki
2 PB-2/2 (CKP_112)
język niemiecki
2 PB-2/2 (CKP-112)
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Lendzioszek-Rogaska Anna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05
2 09:15-10:00 zajęcia z wychowawcą
1 A (2)
3 10:10-10:55 język polski
4 A (103)
4 11:05-11:50 język polski
4 A (103)
5 12:00-12:45 język polski
1 A (2)
6 12:55-13:40 język polski
1 A (2)
język polski
1 A (2)
7 13:50-14:35 język polski
4 A (103)
8 14:45-15:30 język polski
2 GCF (102)
język polski
2 GCF (102)
9 15:40-16:25 język polski
2 GCF (102)
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Lubczyński Dariusz - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05
2 09:15-10:00 filozofia
1 BJ (212)
3 10:10-10:55 filozofia
1 A (2)
4 11:05-11:50 filozofia
1 CD (205)
5 12:00-12:45
6 12:55-13:40
7 13:50-14:35
8 14:45-15:30
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Marczak Ryszard - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05
2 09:15-10:00 konstrukcje maszyn
2 PEF-1/2 (CKP_H6)
rysunek techniczny
1 A-2/2 (CKP_H6)
3 10:10-10:55 technologia obróbki skrawaniem
2 BPO (CKP_H6)
rysunek techniczny
1 A-2/2 (CKP_H6)
4 11:05-11:50 technologia obróbki skrawaniem
2 BPO (CKP_H6)
techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
2 GB-2/2 (CKP_H6)
5 12:00-12:45 rysunek techniczny
1 CD-1/2 (CKP_H6)
techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
2 GB-2/2 (CKP_H6)
6 12:55-13:40 rysunek techniczny
1 CD-1/2 (CKP_H6)
techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
2 GB-2/2 (CKP_H6)
7 13:50-14:35 rysunek techniczny
1 BJ-1/2 (CKP_H6)
8 14:45-15:30 rysunek techniczny
1 BJ-1/2 (CKP_H6)
9 15:40-16:25 techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
3 A-2/2 (CKP_H6)
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Markowski Jan - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05 religia
2 RELIGIA KLASY 2 PO GIMNAZJUM (101)
2 09:15-10:00 religia
2 RELIGIA KLASY 2 PO GIMNAZJUM (101)
3 10:10-10:55
4 11:05-11:50
5 12:00-12:45
6 12:55-13:40
7 13:50-14:35 religia
1 A (2)
8 14:45-15:30 religia
1 A (2)
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20 religia
3 A (209)
11 17:30-18:15 religia
3 A (209)
12 18:25-19:20

Nauczyciel Mazurek Artur - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05 wychowanie fizyczne
1 CD (sala)
wychowanie fizyczne
2 PD-2/2 (sala)
wychowanie fizyczne
2 PD-2/2 (sala)
2 09:15-10:00 wychowanie fizyczne
3 DF-2/2 (sala)
wychowanie fizyczne
2 PD-2/2 (sala)
wychowanie fizyczne
1 CD (sala)
3 10:10-10:55 wychowanie fizyczne
3 DF-2/2 (sala)
wychowanie fizyczne
1 CD (sala)
4 11:05-11:50 wychowanie fizyczne
2 GA (sala)
wychowanie fizyczne
1 BJ (sala)
wychowanie fizyczne
1 BJ (sala)
5 12:00-12:45 wychowanie fizyczne
4 DEF-1/2 (sala)
wychowanie fizyczne
1 BJ (sala)
6 12:55-13:40 wychowanie fizyczne
4 DEF-1/2 (sala)
wychowanie fizyczne
2 GA (sala)
7 13:50-14:35 wychowanie fizyczne
4 DEF-1/2 (sala)
wychowanie fizyczne
2 GA (sala)
8 14:45-15:30 wychowanie fizyczne
3 DF-2/2 (sala)
9 15:40-16:25 zajęcia z wychowawcą
2 GA (108)
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Michalak Jarosław - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05
2 09:15-10:00
3 10:10-10:55
4 11:05-11:50
5 12:00-12:45
6 12:55-13:40
7 13:50-14:35
8 14:45-15:30
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Mikulska Monika - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05
2 09:15-10:00
3 10:10-10:55
4 11:05-11:50 zajęcia z wychowawcą
2 BPABPO (203)
5 12:00-12:45 zajęcia z wychowawcą
4 DEF (109)
6 12:55-13:40
7 13:50-14:35
8 14:45-15:30
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Milej Krystian - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05 podstawy technik wytwarzania
2 BPO (CKP_H9)
techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
2 GG-2/2 (CKP_H9)
techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
2 GA-1/2 (CKP_H9)
2 09:15-10:00 podstawy technik wytwarzania
2 BPO (CKP_H9)
zajęcia z wychowawcą
2 PA (CKP_H9)
techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
2 GA-1/2 (CKP_H9)
dokumentacja techniczna w automatyce
1 BJ-2/2 (CKP_H9)
techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
2 GG-2/2 (CKP_H9)
3 10:10-10:55 techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
3 A-1/2 (CKP_H9)
techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
2 GA-1/2 (CKP_H9)
techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
2 GG-1/2 (CKP_H9)
4 11:05-11:50 technologie i konstrukcje mechaniczne
3 A (CKP_H9)
technologie i konstrukcje mechaniczne
2 GG (CKP_H9)
technologie i konstrukcje mechaniczne
2 GB (CKP_H9)
techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
2 GB-1/2 (CKP_H9)
techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
2 GG-1/2 (CKP_H9)
5 12:00-12:45 pracownia mechaniczna
2 PD-2/2 (CKP_H9)
technologie i konstrukcje mechaniczne
2 GB (CKP_H9)
techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
2 GB-1/2 (CKP_H9)
techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
2 GG-1/2 (CKP_H9)
6 12:55-13:40 pracownia mechaniczna
2 PD-1/2 (CKP_H9)
materiałoznawstwo
1 CD-2/2 (CKP_H9)
pracownia mechaniczna
1 CD-2/2 (CKP_H9)
techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
2 GB-1/2 (CKP_H9)
technologia obróbki skrawaniem
2 PEF-1/2 (CKP_H9)
7 13:50-14:35 pracownia mechaniczna
1 CD-2/2 (CKP_H9)
techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
2 GG-2/2 (CKP_H9)
technologia obróbki skrawaniem
2 PEF-1/2 (CKP_H9)
8 14:45-15:30 technologie i konstrukcje mechaniczne
2 GG (CKP_H9)
technologia obróbki skrawaniem
2 PEF-1/2 (CKP_H9)
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Musiał Anna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05
2 09:15-10:00
3 10:10-10:55
4 11:05-11:50
5 12:00-12:45
6 12:55-13:40
7 13:50-14:35
8 14:45-15:30
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Owsianikow Przemysław - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05
2 09:15-10:00 elektrotechnika i elektronika w chłodnictwie i klimatyzacji
2 PEF-2/2 (CKP_100)
3 10:10-10:55 elektrotechnika i elektronika w chłodnictwie i klimatyzacji
2 PEF-2/2 (CKP_100)
4 11:05-11:50
5 12:00-12:45 podstawy mechatroniki
1 BJ-1/2 (CKP_100)
6 12:55-13:40 podstawy automatyki przemysłowej
1 BJ-2/2 (CKP_100)
elektrotechnika i elektronika z bhp
3 A (CKP_100)
7 13:50-14:35 podstawy mechatroniki
1 BJ-1/2 (CKP_100)
pracownia pomiarów elektrycznych i elektronicznych
1 BJ-2/2 (CKP_100)
montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
2 PA-2/2 (CKP_100)
8 14:45-15:30 podstawy mechatroniki
1 BJ-1/2 (CKP_100)
pracownia pomiarów elektrycznych i elektronicznych
1 BJ-2/2 (CKP_100)
montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
2 PA-2/2 (CKP_100)
9 15:40-16:25 pracownia pomiarów elektrycznych i elektronicznych
1 BJ-2/2 (CKP_100)
montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
2 PA-2/2 (CKP_100)
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Piłat Marek - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05 technologia instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
3 DF-2/2 (CKP_5)
2 09:15-10:00 podstawy technologii i konstrukcji maszyn
1 A (2)
technologia instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
3 DF-2/2 (CKP_5)
3 10:10-10:55 podstawy technologii i konstrukcji maszyn
1 A (2)
technologia instalacji i urządzeń chłodniczych
3 DF-2/2 (CKP_5)
4 11:05-11:50 technologia instalacji i urządzeń chłodniczych
2 GCF-2/2 (CKP_5)
technologia instalacji i urządzeń chłodniczych
2 PEF-2/2 (CKP_5)
technologia instalacji i urządzeń chłodniczych
3 DF-2/2 (CKP_5)
5 12:00-12:45 technologia instalacji i urządzeń chłodniczych
2 GCF-2/2 (CKP_5)
termodynamika techniczna
2 PEF-2/2 (CKP_5)
technologia instalacji i urządzeń chłodniczych
3 DF-2/2 (CKP_5)
6 12:55-13:40 technologia instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
2 GCF-2/2 (CKP_5)
termodynamika techniczna
2 PEF-2/2 (CKP_5)
technologia instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
3 DF-2/2 (CKP_5)
7 13:50-14:35 termodynamika techniczna
2 GCF-2/2 (CKP_5)
podstawy technologii i konstrukcji maszyn
1 BJ-1/2 (CKP_5)
8 14:45-15:30 podstawy technologii i konstrukcji maszyn
1 BJ-1/2 (CKP_5)
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Przybysz Erwin - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05 podstawy konstrukcji maszyn
2 PEF-1/2 (105)
podstawy technologii i konstrukcji maszyn
2 PB (CKP_112)
podstawy konstrukcji maszyn
2 PEF-2/2 (105)
2 09:15-10:00 podstawy konstrukcji maszyn
2 PEF-1/2 (105)
podstawy technologii i konstrukcji maszyn
2 PB (CKP-112)
podstawy konstrukcji maszyn
2 PEF-2/2 (105)
3 10:10-10:55 techniki wytwarzania
2 PEF-1/2 (105)
4 11:05-11:50 podstawy technologii i konstrukcji maszyn
2 PG (CKP_5)
techniki wytwarzania
2 PEF-1/2 (105)
5 12:00-12:45 podstawy technologii i konstrukcji maszyn
2 PG (CKP_5)
techniki wytwarzania
2 PEF-1/2 (105)
6 12:55-13:40 techniki wytwarzania
2 PEF-1/2 (105)
7 13:50-14:35
8 14:45-15:30
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Rzejak Bartosz - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05 wychowanie fizyczne
3 DF-1/2 (orlik)
2 09:15-10:00
3 10:10-10:55 wychowanie fizyczne
2 PB (orlik)
wychowanie fizyczne
3 DF-1/2 (orlik)
4 11:05-11:50 wychowanie fizyczne
3 DF-1/2 (orlik)
5 12:00-12:45 wychowanie fizyczne
4 A (orlik)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 BJ (212)
wychowanie fizyczne
3 A (orlik)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 A (2)
wychowanie fizyczne
4 B (orlik)
6 12:55-13:40 wychowanie fizyczne
4 A (orlik)
wychowanie fizyczne
4 A (orlik)
wychowanie fizyczne
3 A (orlik)
wychowanie fizyczne
2 PB (orlik)
wychowanie fizyczne
4 DEF-2/2 (orlik)
7 13:50-14:35 edukacja dla bezpieczeństwa
1 CD (205)
wychowanie fizyczne
4 B (orlik)
wychowanie fizyczne
2 PB (orlik)
wychowanie fizyczne
4 DEF-2/2 (orlik)
8 14:45-15:30 wychowanie fizyczne
4 B (orlik)
wychowanie fizyczne
4 DEF-2/2 (orlik)
9 15:40-16:25 wychowanie fizyczne
3 A (orlik)
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Rzeszutek Janusz - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 GA-2/2 (CKP_107)
1 08:20-09:05 obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 GA-2/2 (CKP_107)
2 09:15-10:00 obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 GG-2/2 (CKP_107)
3 10:10-10:55 obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 GG-2/2 (CKP_107)
4 11:05-11:50 urządzenia i systemy mechatroniczne
2 GA (108)
5 12:00-12:45 elektrotechnika i elektronika z bhp
2 GA (108)
6 12:55-13:40 elektrotechnika i elektronika z bhp
2 GA (108)
7 13:50-14:35 elektrotechnika i elektronika z bhp
2 GA (108)
8 14:45-15:30 podstawy elektroniki
1 CD-2/2 (CKP_107)
9 15:40-16:25 podstawy elektrotechniki
2 PD (1)
10 16:35-17:20 urządzenia i systemy mechatroniczne
2 GB (107)
11 17:30-18:15 elektrotechnika i elektronika w chłodnictwie i klimatyzacji
2 GCF-2/2 (CKP_107)
12 18:25-19:20 elektrotechnika i elektronika w chłodnictwie i klimatyzacji
2 GCF-2/2 (CKP_107)

Nauczyciel Sadowski Mirosław - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05
2 09:15-10:00
3 10:10-10:55
4 11:05-11:50
5 12:00-12:45
6 12:55-13:40
7 13:50-14:35
8 14:45-15:30
9 15:40-16:25 techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
2 GA-2/2 (CKP_H11)
10 16:35-17:20 techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
2 GA-2/2 (CKP_H11)
technologie i konstrukcje mechaniczne
2 GA (CKP_H11)
11 17:30-18:15 techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
2 GA-2/2 (CKP_H11)
technologie i konstrukcje mechaniczne
2 GA (CKP_H11)
12 18:25-19:20

Nauczyciel Sipiński Grzegorz - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05
2 09:15-10:00
3 10:10-10:55
4 11:05-11:50
5 12:00-12:45
6 12:55-13:40
7 13:50-14:35
8 14:45-15:30
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Smardzewski G - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05
2 09:15-10:00
3 10:10-10:55
4 11:05-11:50
5 12:00-12:45
6 12:55-13:40
7 13:50-14:35
8 14:45-15:30
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Strzelecki Waldemar - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05
2 09:15-10:00
3 10:10-10:55
4 11:05-11:50
5 12:00-12:45
6 12:55-13:40
7 13:50-14:35
8 14:45-15:30
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Sydow Mirosław - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05
2 09:15-10:00
3 10:10-10:55
4 11:05-11:50
5 12:00-12:45
6 12:55-13:40
7 13:50-14:35
8 14:45-15:30
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Syroczyńska - Thiel Jolanta - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 chemia
2 BPABPO (203)
1 08:20-09:05
2 09:15-10:00
3 10:10-10:55
4 11:05-11:50
5 12:00-12:45
6 12:55-13:40
7 13:50-14:35
8 14:45-15:30
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Szymański Paweł - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05
2 09:15-10:00
3 10:10-10:55
4 11:05-11:50
5 12:00-12:45
6 12:55-13:40
7 13:50-14:35
8 14:45-15:30
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Szymański Waldemar - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10 pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GA-2/2 (CKP_11)
1 08:20-09:05 pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GA-2/2 (CKP_11)
2 09:15-10:00 pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GA-2/2 (CKP_11)
3 10:10-10:55 pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GA-2/2 (CKP_11)
4 11:05-11:50
5 12:00-12:45 pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GB-1/2 (CKP_11)
6 12:55-13:40 pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GB-1/2 (CKP_11)
obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 GA-1/2 (CKP_11)
7 13:50-14:35 pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GB-1/2 (CKP_11)
obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2 GA-1/2 (CKP_11)
8 14:45-15:30 pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GB-1/2 (CKP_11)
9 15:40-16:25 montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
2 PG (CKP_11)
10 16:35-17:20 montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
2 PG (CKP_11)
11 17:30-18:15 montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych
2 PG (CKP_11)
12 18:25-19:20

Nauczyciel Szymiec Robert - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05
2 09:15-10:00 język angielski
2 GD-1/2 (101)
3 10:10-10:55 język angielski
2 GB (107)
język angielski
2 GB (107)
język angielski
2 GD-1/2 (101)
4 11:05-11:50 język angielski
2 BPABPO (203)
język angielski
2 PD-1/2 (1)
język angielski
2 GA (108)
język angielski
2 PEF (105)
5 12:00-12:45 język angielski
2 PD-1/2 (1)
język angielski
2 BPABPO (203)
zajęcia z wychowawcą
2 GD (101)
język angielski
2 GA (108)
język angielski
2 GA (108)
6 12:55-13:40 język angielski
2 PEF (105)
7 13:50-14:35 język angielski
2 GB (107)
język angielski
2 GD-1/2 (101)
język angielski
1 CD (205)
8 14:45-15:30 język angielski
1 CD (205)
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Twardosz Grzegorz - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05 pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GG-2/2 (CKP_H9)
2 09:15-10:00 pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GG-2/2 (CKP_H9)
3 10:10-10:55 pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GG-2/2 (CKP_H9)
4 11:05-11:50 pomiary elektryczne i elektroniczne
2 GG-2/2 (CKP_H9)
5 12:00-12:45 montaż urządzeń i instalacji automatyki
1 BJ-2/2 (CKP_H9)
6 12:55-13:40 montaż urządzeń i instalacji automatyki
1 BJ-2/2 (CKP_H9)
7 13:50-14:35
8 14:45-15:30
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Wasielewski Dawid - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05 religia
1 CD (205)
religia
3 DF (CKP_4)
religia
1 BJ (212)
2 09:15-10:00 religia
2 PEF (105)
religia
2 PB (CKP_112)
religia
1 BJ (212)
3 10:10-10:55 religia
2 PEF (105)
4 11:05-11:50
5 12:00-12:45 religia
2 PB (CKP_112)
6 12:55-13:40 religia
3 DF (CKP_4)
7 13:50-14:35 religia
2 PD (1)
religia
4 RELIGIA KLASY 4 (CKP_11)
8 14:45-15:30 religia
2 PA (210)
religia
1 CD (205)
religia
4 RELIGIA KLASY 4 (CKP_11)
9 15:40-16:25 religia
2 PA (210)
religia
2 PD (1)
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Wełnic Tomasz - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05 język niemiecki
1 A-1/2 (2)
język niemiecki
2 PD-1/2 (1)
2 09:15-10:00 język niemiecki
1 BJ-2/2 (212)
język niemiecki
1 CD-1/2 (205)
język niemiecki
2 GCF (102)
3 10:10-10:55 język niemiecki
2 GA (108)
język niemiecki
4 A (103)
język niemiecki
2 PD-1/2 (1)
język niemiecki
1 BJ-2/2 (212)
język niemiecki
2 PEF (105)
4 11:05-11:50 język niemiecki
3 DF-2/2 (CKP_4)
język niemiecki
1 CD-1/2 (205)
język niemiecki
4 A (103)
język niemiecki
4 A (103)
5 12:00-12:45 język niemiecki
4 DEF-2/2 (109)
język niemiecki
1 A-1/2 (2)
język niemiecki
2 PB-1/2 (CKP_112)
język niemiecki
2 PEF (105)
język niemiecki
2 PG (CKP_5)
6 12:55-13:40 język niemiecki
4 DEF-2/2 (109)
język niemiecki
2 GG-2/2 (211)
7 13:50-14:35 język niemiecki
2 PA-2/2 (210)
język niemiecki
2 PG (CKP_5)
język niemiecki
4 DEF-2/2 (109)
8 14:45-15:30 język niemiecki
2 GB (107)
język niemiecki
2 PA-2/2 (210)
9 15:40-16:25 język niemiecki
2 PB-1/2 (CKP_112)
język niemiecki
2 GD-1/2 (101)
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Wnuk Lidia - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05
2 09:15-10:00 biologia
1 BJ (212)
biologia
2 PG (CKP_5)
3 10:10-10:55 biologia
2 PB (CKP_112)
biologia
2 PD (1)
4 11:05-11:50 biologia
2 PEF (105)
zajęcia z wychowawcą
2 PD (1)
biologia
1 BJ (212)
biologia
2 PD (1)
5 12:00-12:45 biologia
1 CD (205)
biologia
2 PB (CKP_112)
6 12:55-13:40 biologia
2 PA (210)
biologia
1 A (2)
biologia
1 A (2)
biologia
2 PG (CKP_5)
7 13:50-14:35 biologia
2 PA (210)
biologia
2 PEF (105)
biologia
1 CD (205)
8 14:45-15:30
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Wojciechowski Jacek - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05
2 09:15-10:00
3 10:10-10:55
4 11:05-11:50
5 12:00-12:45
6 12:55-13:40
7 13:50-14:35
8 14:45-15:30
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Wzorek Jacek - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05 matematyka
1 BJ (212)
2 09:15-10:00 matematyka
2 PG (CKP_5)
matematyka
1 CD (205)
3 10:10-10:55 matematyka
2 PG (CKP_5)
matematyka
1 BJ (212)
4 11:05-11:50 matematyka
1 A (2)
matematyka
3 DF (CKP_4)
matematyka
2 PEF (105)
matematyka
1 A (2)
matematyka
1 A (2)
5 12:00-12:45 matematyka
2 PEF (105)
matematyka
3 DF-2/2 (CKP_4)
matematyka
3 DF-1/2 (CKP_4)
matematyka
3 DF (CKP_4)
6 12:55-13:40 matematyka
1 CD (205)
matematyka
1 BJ (212)
matematyka
2 PEF (105)
7 13:50-14:35 matematyka
3 DF (CKP_4)
matematyka
3 DF-2/2 (CKP_4)
matematyka
2 PG (CKP_5)
8 14:45-15:30 matematyka
1 CD (205)
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Zając Agnieszka - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05 historia
2 PA (210)
historia i społ.
4 DEF-2/2 (109)
geografia
1 CD (205)
2 09:15-10:00 geografia
2 PG (CKP_5)
historia
2 PD (1)
historia i społ.
4 A (103)
3 10:10-10:55 zajęcia z wychowawcą
1 CD (205)
historia
1 CD (205)
geografia
2 PEF (105)
historia
1 A (2)
4 11:05-11:50 historia
1 CD (205)
geografia
2 PA (210)
historia
1 A (2)
geografia
2 PD (1)
geografia
2 PB (CKP_112)
5 12:00-12:45 geografia
1 A (2)
geografia
1 BJ (212)
historia i społ.
4 A (103)
historia
2 PA (210)
6 12:55-13:40 historia
2 BPABPO (203)
historia
2 PD (1)
historia i społ.
4 DEF-2/2 (109)
historia i społ.
4 A (103)
historia i społ.
4 DEF-1/2 (109)
7 13:50-14:35 historia i społ.
4 DEF-2/2 (109)
historia i społ.
4 A (103)
historia i społ.
4 DEF-2/2 (109)
historia i społ.
4 DEF-1/2 (109)
historia i społ.
4 DEF-1/2 (109)
8 14:45-15:30 historia i społ.
4 DEF-2/2 (109)
historia i społ.
4 A (103)
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20

Nauczyciel Zając Dagmara - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:25-08:10
1 08:20-09:05 język polski
4 DEF (109)
2 09:15-10:00 język polski
2 GD (101)
język polski
3 DF (CKP_4)
język polski
2 PD (1)
3 10:10-10:55 język polski
1 BJ (212)
język polski
3 DF (CKP_4)
język polski
4 DEF (109)
język polski
2 PA (210)
język polski
2 PD (1)
4 11:05-11:50 język polski
1 BJ (212)
język polski
4 DEF (109)
język polski
4 B (CKP_11)
język polski
2 PA (210)
język polski
2 GD (101)
5 12:00-12:45 język polski
3 DF (CKP_4)
język polski
4 DEF (109)
język polski
4 B (CKP_11)
język polski
2 GD (101)
6 12:55-13:40 język polski
4 B (CKP_11)
język polski
1 BJ (212)
język polski
2 PA (210)
7 13:50-14:35 zajęcia z wychowawcą
1 BJ (212)
8 14:45-15:30 język polski
2 PD (1)
9 15:40-16:25
10 16:35-17:20
11 17:30-18:15
12 18:25-19:20