Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Rok 2017 - rokiem Tadeusza Kościuszki

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, oddając hołd wielkiemu Polakowi, ustanowił rok 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki.

W bieżącym roku przypada 200 rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki –  Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej
ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją kościuszkowską,  niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość,  o niezbywalne  prawo do życia w wolności i zachowania własnego suwerennego państwa, polskiego i amerykańskiego generała zasłużonego w wojnie rewolucyjnej o niepodległość Stanów Zjednoczonych, obywatela honorowego Republiki Francuskiej.

Uchwała Sejmu