Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Mechanik - monter maszyn i urządzeń

Symbol zawodu 723310
Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

 

Opis zawodu mechanik-monter maszyn i urządzeń:

 • rozpoznaje rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń
 • stosuje metody montażu maszyn i urządzeń
 • dobiera narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanych prac montażowych
 • przygotowuje części maszyn i urządzeń do montażu
 • ustawia części maszyn, zespołów i mechanizmów w przyrządach i uchwytach
 • wykonuje montaż połączeń
 • wykonuje montaż zespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń
 • wykonuje montaż układów hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i urządzeń
 • sprawdza jakość wykonanego montażu maszyn i urządzeń
 • posługuje się narzędziami, przyrządami i urządzeniami do montażu maszyn i urządzeń

Uczeń nabędzie w procesie kształcenia takie umiejętności jak:

 • dokonywanie montażu maszyn i urządzeń
 • obsługiwanie i konserwowanie maszyn i urządzeń
 • instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń

Absolwent może podjąć dalszą naukę w Liceum dla Dorosłych, kontynuować naukę na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych, może prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować:

 • w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego
 • w przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych
 • w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych

Przykładowe przedmioty zawodowe:

 • Elektrotechnika i elektronika
 • Technologia z materiałoznawstwem
 • Podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo
 • Montaż maszyn i urządzeń
 • Obsługa maszyn i urządzeń
 • Działalność gospodarcza w branży mechanicznej
 • Język obcy w branży mechanicznej
 • Pracownia podstaw konstrukcji maszyn
 • Zajęcia praktyczne

Przedmioty punktowane:
1) zajęcia techniczne 2) informatyka, 3) fizyka
Języki obce: język angielski lub język niemiecki

Na zajęciach językowych w ramach klasy uczniowie dzieleni są na dwie grupy w zależności od stopnia zaawansowania w nauce języka obcego.

Wszystkie zajęcia zawodowe praktyczne odbywają się w grupach