Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU (ZAPISY TRWAJĄ)

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu jest przede wszystkim dedykowany osobom, które opiekują się uczniami przebywającymi na praktyce zawodowej w przedsiębiorstwie, w którym te osoby pracują lub uczą zawodu młodocianych pracowników. Osoby takie muszą mieć uprawnienia do uczenia/opieki. Absolwenci kursu takie uprawnienia uzyskują.

Zapraszamy do zapoznania się z programem kursu:

Program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu__CKZiU