Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

Konkurs czytelniczy "W świecie MILLENNIUM Stiega Larssona"

Biblioteka szkolna serdecznie zaprasza uczniów do wzięcia udziału w konkursie czytelniczym pt.: "W świecie MILLENNIUM Stiega Larssona"

Konkurs odbędzie się dnia 20.11 o godz. 10:00 (nr sali zostanie podany na tablicy ogłoszeń oraz wywieszony na drzwiach biblioteki)

Osoby chcące wziąć udział w konkursie proszę o zgłaszanie się do biblioteki w terminie do 15 listopada.

Pytania konkursowe dotyczyć będą treści wszystkich części trylogii Stieg’a Larssona:
• Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet;
• Dziewczyna, która igrała z ogniem;
• Zamek z piasku, który runął.

Wszystkie części trylogii MILLENNIUM są dostępne w bibliotece szkolnej.

Cel konkursu:
• Popularyzacja twórczości Stiega Larssona: Millennium
• Rozwijanie zainteresowań literaturą współczesną
• Rozbudzanie motywacji czytania książek spoza kanonu lektur szkolnych

Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów TEM
2. W konkursie może brać udział dowolna liczba uczestników
3. Zadania konkursowe składają się z zadań zamkniętych a, b, c (forma testu) oraz pyt. otwartych
4. Uczniowie za każdą prawidłową odpowiedź otrzymują po 1 punkcie
5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a laureaci dodatkowo nagrody książkowe
6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji listy zwycięzców na stronie internetowej CKZiU w Poznaniu
7. Uczestnictwo w konkursie równoznaczne jest z akceptacją regulaminu
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu