Dzisiaj w szkole

Jutro w pracy!

KADRA PEDAGOGICZNA W CKZIU ROK SZKOLNY 2016/2017

Dyrektor CKZiU - Lucyna Białk-Cieślak
Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego - Marcin Kępara

Wicedyrektor ds. Technikum Elektroniczno-Mechanicznego – Renata Pawlak
Kierownik kształcenia praktycznego – Paweł Szymański
Grono pedagogiczne Technikum Elektroniczno-Mechanicznego w roku szkolnym 2016/2017

Nauczyciel Nauczane przedmioty
Adamczyk Beata

Język angielski

Język angielski zawodowy

Język obcy w branży mechanicznej

Adamiak Barbara

Fizyka

Fizyka (rozszerzona)

Baranowski Paweł

Elektrotechnika i elektronika

Fizyka

Fizyka (rozszerzona)

Podstawy elektrotechniki

Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne i elektroniczne

Pracownia elektryczna

Pracownia pomiarów elektrycznych

Chruszczyk Iwona Wychowanie  fizyczne
Danielewicz Barbara Język niemiecki
Dembska Mariola Bibliotekarz
Domańska Agata Wiedza o kulturze
Frąckowiak Arkadiusz Religia
Gendaszyk Tadeusz

Obsługa systemów energetyki odnawialnej

Systemy energetyki odnawialnej

Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej

Garczyńska-Gubała Adriana Chemia
Iwański Łukasz

Informatyka

Informatyka (rozszerzona)

Jach Alicja

Język angielski

Język angielski lotniczo-techniczny

Język angielski zawodowy

Jakubowska Elżbieta Język polski
Jekel Marek Historia i społeczeństwo
Juszczyk Andrzej

Metody projektowania i programowania w mechatronice

Urządzenia i systemy mechatroniczne

Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych

Pomiary elektryczne i elektroniczne

Pracownia urządzeń mechatronicznych

Kaczmarek Beata

Matematyka

Matematyka (rozszerzona)

Kaczmarek Małgorzata

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza w branży lotniczej

Działalność gospodarcza w branży mechanicznej

Działalność gospodarcza w branży mechatronicznej

Historia i społeczeństwo

Wiedza o społeczeństwie

Wychowanie do życia w rodzinie

Kamiński Roman

Budowa i eksploatacja statków powietrznych

Konstrukcje mechaniczne

Lotnicze silniki turbinowe i śmigła

Materiały i sprzęt w lotnictwie

Obsługa statków powietrznych

Organizacja procesów produkcji

Podstawy sterowania i regulacji maszyn

Pracownia mechaniczna

Procesy produkcji

Techniki wytwarzania

Techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne

Diagnostyka statków powietrznych

Materiały i sprzęt w lotnictwie

Kępara Marcin

Metody projektowania i programowania w mechatronice

Układy pneumatyki i hydrauliki

Pracownia urządzeń mechatronicznych

Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych

Pracownia urządzeń mechatronicznych

Konieczna Jolanta

Język angielski

Język angielski lotniczo-techniczny

Język angielski zawodowy

Język obcy w branży mechanicznej

Język obcy w branży mechatronicznej

Język obcy zawodowy

Kościelniak Tomasz

Dokumentacja techniczna w budownictwie

Obsługa systemów energetyki odnawialnej

Specjalizacja

Systemy energetyki odnawialnej

Technologia

Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej

Kręgielski Tomasz

Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych

Pneumatyka i hydraulika

Pomiary elektryczne

Układy pneumatyki i hydrauliki

Urządzenia i systemy mechatroniczne

Pomiary elektryczne i elektroniczne

Krysiak Kazimierz

Konstrukcje mechaniczne

Technologie i konstrukcje mechaniczne

Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych

Podstawy sterowania i regulacji maszyn

Podstawy technik wytwarzania

Pomiary elektryczne i elektroniczne

Pracownia mechaniczna

Pracownia techniczna

Układy pneumatyki i hydrauliki

Rysunek techniczny

Techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne

Kuc Maria Magdalena Język  polski
Marczak Ryszard

Pracownia mechaniczna

Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie

Technologia obróbki skrawaniem

Techniki wytwarzania

Techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne

Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Mazurek Artur Wychowanie fizyczne
Michalski Maciej Religia
Musiał Anna Pedagog szkolny
Panas Marta Język niemiecki
Pawlak Renata

Język polski

Etyka

Podleski Jacek

Elektrotechnika i elektronika

Metody projektowania i programowania w mechatronice

Pomiary elektryczne i elektroniczne

Przybysz Erwin

Organizacja procesów produkcji

Pracownia mechaniczna

Procesy produkcji

Techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne

Radzio Agnieszka Doradca zawodowy
Ratajczak Joanna

Podstawy elektrotechniki

Elektrotechnika i elektronika

Urządzenia i systemy mechatroniczne

Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne i elektroniczne

Pracownia elektryczna

Pracownia pomiarów elektrycznych

Rzejak Bartosz

Wychowanie  fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Sipiński Grzegorz Praktyka zawodowe
Słowiakowska Magdalena Wychowanie fizyczne
Strzelecki Waldemar Praktyka zawodowa
Szuszkiewicz Paweł geografia
Szymański Paweł Praktyka zawodowa
Tabaszewska Justyna

 Matematyka

Matematyka (rozszerzona)

Thiel Maciej

Pracownia mechaniczna

Techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne

Walkowiak Bożena

informatyka

Informatyka (rozszerzona)

Wasielewska Katarzyna

biologia

Język angielski

Język angielski zawodowy

Wojtkowiak Andrzej

Konstrukcje maszyn

Techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne

Podstawy technik wytwarzania

Techniki wytwarzania

Zieliński Andrzej

Budowa i eksploatacja statków powietrznych

Czynniki ludzkie

Konstrukcje mechaniczne

Pracownia mechaniczna

Płatowce statków powietrznych

Przepisy dotyczące lotnictwa

Systemty energetyczne statku powietrznego

Podstawy sterowania i regulacji maszyn

Obsługa statków powietrznych

Systemy instrumentów elektronicznych technik cyfrowych

Wyposażenie statku powietrznego

Systemy sterowania i awionika statku powietrznego

Budowa płatowca

Diagnostyka statków powietrznych